x

5 hurtige til Sirid Bonderup

Pressemeddelelse 30. august 2017

Muligheden for at kombinere digital kommunikation med viden om indeklima og byggebranchen er lige Sirid Bonderup. Det har ført hende til hendes nuværende Ph.d.-studie, hvor hun nu undersøger, hvordan forskning om løsninger på skimmelsvampproblemer bedst kan fungere i praksis.

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Efter en BA fra Kunstakademiets Arkitektskole fik jeg smag for at arbejde med formidling og tog derfor en kandidat i Digitalt Design og Kommunikation fra IT Universitetet.

Hvordan er du endt med at arbejde med indeklima?

Da jeg havde arbejdet på bureau og tegnestue i et par år, fik jeg mulighed for at starte på Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet, hvor jeg skulle arbejde med vidensformidling inden for byggeriet. Muligheden for at kombinere digital kommunikation med viden om byggebranchen var lige mig. Efter at have arbejdet med forskningsformidling indenfor mange forskellige emner; tilgængelighed i byggeriet, radon, efterisolering, LCA og LCC beregninger, endte det med at blive indeklimaet, jeg blev fanget af.

Med SBi’s mangeårige formidlingsprojekt Skimmel.dk kunne jeg både fordybe mig i teknisk viden om byggeri, fugt og svampevækst og samtidig fokusere på formidling gennem mange kanaler til en bred vifte af målgrupper – borgere, driftsprofessionelle og byggeteknikere. Netop denne formidlingsindsats danner nu baggrund for mit Ph.d. studie, hvor jeg vil undersøge, hvordan vi bedre får forskningsviden om undersøgelse og afhjælpning af skimmelsvampeproblemer i boliger til at fungere i praksis. Mit fokus ligger på, hvordan vi målretter informationsmateriale til de behov driftspersonalet i lejeboliger har både teknisk, praktisk og i forhold til at håndtere skimmelsager med beboerne.

Hvad er det vigtigste, du har bidraget med inden for området indeklima?

Arbejdet med at rådgive beboere og driftspersonale på telefon og mail giver måske ikke de store udslag indenfor indeklima som område. Men når man har haft en snak med en beboer, der går fra at være frustreret og bange på grund af skimmelproblemer i deres bolig til igen at kunne overskue situationen og have mod på at få løst problemet, føles det som om, man gør en forskel. Det er også en fantastisk følelse, når man møder praktikere, der har haft glæde af det informationsmateriale, vi har produceret – at spørge en underviser på ejendomsserviceteknikeruddannelsen, hvilket materiale de bruger til at undervise i fugt- og skimmelproblemer og deres svar er: "skimmel.dk, selvfølgelig".

Hvad anser du for at være de største udfordringer i forhold til opnå et godt indeklima?

De største udfordringer for et godt indeklima er i min optik klart for lidt tid og for lidt dialog. Vi ser tit skimmelsager udvikle sig til konflikter, når parterne er opsatte på at få placeret ansvar, frem for at dele ansvaret og få løst problemerne. Bedre dialog og et handlingsberedskab hos alle parter ville kunne stoppe mange sager, inden de voksede sig store.

En anden faktor, der tit spiller ind og gør, at vi ser nybyggede huse med skimmelvækst, er manglende tid til at bygge ordentligt. Hvis der ikke er tid til, at fundamentet kan nå at tørre eller fugtige byggematerialer bygges ind i tætte konstruktioner, står vi med nye huse, man ikke kan bo i. Og så var pengene nok givet bedre ud ved at lægge et par udtørringsdage i byggeplanen. Manglen på tid ser vi også på et mere lavpraktisk plan, hvor mange folk i deres travle hverdag glemmer de små vaner, der kan gøre deres indeklima meget bedre. Udluftning med gennemtræk, optørring efter bad, regelmæssig støvsugning og luftning af sengetøj lyder måske som gammeldags husmoderpligter, men kan også gøre en stor forskel for indeklimaet i moderne hjem.
 

Hvilket projekt ville du igangsætte omkring indeklima, hvis alt var muligt?

Vi har allerede en lang række spændende indeklimaprojekter i støbeskeen på SBi. Vi skal se på hvilken viden, der gemmer sig, når man analyserer indholdet af støvsugerposer, og vi er ved at starte processen med at opdatere SBi’s anvisninger om undersøgelse af fugt og skimmelsvampe i bygninger og renovering af bygninger med skimmelsvampevækst.

Der er dog også nogle ubesvarede spørgsmål indenfor skimmelområdet især i forhold til grænseværdier og helbredspåvirkninger, som jeg meget gerne så undersøgt grundigere. Og så ville det selvfølgelig være fantastisk, hvis vi fik udviklet en metode til at teste for skimmelsvampe, der både var billig, præcis, 100 % objektiv og gav hurtige svar. Så vi kan få løst skimmelproblemer – måske endda inden, de overhovedet blev til problemer.