x

Lys er lærerens nye redskab

Viden

6. december 2017

Det har i mange år været kendt, at lys påvirker skolebørns koncentration og trivsel, men nu viser ny forskning, at lærerne kan anvende lys som et pædagogisk redskab i undervisningen. Et koldt lys med høj styrke hjælper på elevernes koncentration, mens et varmt og dæmpet lys gør dem mere sociale.

Forskere på Aalborg Universitet i København har undersøgt, hvordan lys påvirker elever og læreres adfærd i klasselokalet. I fire klasselokaler på Herstedlund Skole i Albertslund har de installeret fire lysscenarier, som lærerne kan vælge mellem, når de underviser. Og forskerne er nu ved at teste, hvordan lysscenarierne bliver brugt af lærerne i undervisningen.

”Lys er ofte en overset indeklimaparameter, så selvom vi ved, at lys påvirker vores koncentration og trivsel, bliver den viden sjældent udnyttet i undervisningssituationen. Vi ved, at koldt lys med høj styrke hjælper på evnen til at koncentrere sig. Til gengæld nedsætter det kolde lys vores evne til at agere socialt. Her er varmt og dæmpet lys bedre. Det vi så, da vi observerede undervisningen i skolen var, at lyset var meget monotont.  Lige nu renoverer vi mange folkeskoler, og derfor er der behov for viden om, hvordan vi kan udnytte lysets egenskaber bedst muligt”, påpeger lektor Ellen Kathrine Hansen fra Lighting Design Research Group på Aalborg Universitet i København.

Smartboardet er ikke altid så smart

Den grønne tavle er for længst skiftet ud med et elektronisk smartboard i mange klasselokaler. Det giver læreren nye muligheder i undervisningen, men desværre sker det ofte på bekostning af lyskvaliteten i klasselokalet. For at eleverne kan se, hvad der sker på smartboardet, er læreren nødt til at slukke lyset og ofte også trække gardinerne for. Og når undervisningen ved smartboardet er slut, glemmer lærere og elever tit at trække gardinerne fra igen og tænde for lyset. Det oplevede forskningsassistent Kathrine Marie Schledermann, da hun observerede eleverne på skolen i Albertslund forud for forsøget med lysscenarierne.

”I det hele taget var der ikke den store forskel i lyset i klasselokalet dagen igennem. Der var til gengæld stor variation i aktiviteterne, og smartboardet blev brugt flittigt.  Det gav os idéen til at arbejde med fire forprogrammerede lysscenarier til forskellige undervisningssituationer. Og vi valgte, at det var lærerne, der skulle vælge lysscenarie, da det jo er dem, der er ansvarlige for undervisningen, forklarer Kathrine Marie Schledermann.

Lys til koncentration eller til hygge

Lysscenarierne dækker fire situationer. Når læreren tænder lyset i lokalet, aktiveres standardscenariet. I det scenarie reguleres lyset i forhold til dagslyset, så det opfylder de generelle krav til lys i undervisningslokalet. De øvrige tre lysscenarier kan læreren bruge, når smartboardet er tændt, når børnene skal koncentrere sig, og når der skal være en hyggelig stemning i klassen.

På baggrund af observationer, interviews og målinger på skolen udviklede forskerne fra Aalborg Universitet designkriterier for lysscenarierne. Scenarierne blev videreudviklet i samarbejde med lysdesignere fra Sweco, der ud fra en designstrategi og projekterede de konkrete belysningsløsninger. Belysningsproducenten Zumtobel udviklede et interface til styring af de fire scenarier. Forskerne er nu i gang med at undersøge, hvordan lærerne bruger det dynamiske lys, og hvor vidt de bliver ved med at bruge de fire lysscenarier.

Stor interesse for lys som undervisningsredskab

Det er ikke kun lærerne og eleverne, der kan få glæde af forskningsresultaterne. I Albertslund Kommune, hvor forsøget foregår, glæder de sig også over, at de nu får mere konkret og brugbar viden om, hvordan lys kan bruges aktivt i undervisningen.

”Vi har allerede afsat penge til at installere dynamisk lys på resten af skolen og håber også, at vi kan gøre det på resten af kommunens skoler. Det har været meget lærerigt at deltage i projektet, og det har åbnet mine øjne for, hvad man kan med lys i skoler”, siger civilingeniør Tina Reinholdt fra Miljø og Teknik i Albertslund Kommune.

Rådgivervirksomheden Sweco, der har projekteret lyset i de fire klasselokaler ser også gode perspektiver i forskningsresultaterne.

”Vi var ikke i tvivl om, at vi ville deltage i projektet”, siger lysdesigner og teamleder Merete Madsen fra Sweco og fortsætter: ”Det er nemlig helt nyt, at der bliver forsket i lys som et pædagogisk redskab. Vi har installeret dynamisk lys i andre klasselokaler, men det er først nu, at vi får uvildig forskning om, hvordan lærerne bruger lyset i praksis. Mest af alt er jeg spændt på at se, i hvilket omfang lysstyringen bliver brugt, og om lærerne bliver ved med at bruge den”.

Ellen Kathrine Hansen ser også lærernes fokus på lys som akilleshælen, når der installeres dynamisk lys i skolen: ”Det er ikke noget ’quick fix’. En ting er, at de lige nu bruger lyset i deres undervisning. Men vi skal undersøge, hvordan vi får dem til at blive ved med at have fokus på lysets egenskaber. Drømmescenariet er, at de ikke blot bruger scenarierne, som vi har programmeret dem, men finder deres egne favoritindstillinger til forskellige aktiviteter. Det er nemlig meget forskelligt, hvad der virker for den enkelte lærer i den enkelte undervisningssituation og elevgruppe.”

Når forskerne har foretaget de sidste observationer, interviews og målinger i december 2017, er lyset testet på alle årstider. Resultaterne er klar i løbet af foråret 2018. Herefter håber Ellen Kathrine Hansen, at lys som undervisningsredskab kan videreudvikles og testes på andre skoler, så vi for alvor får sat spot på værdien i at bruge lys som undervisningsredskab.

 

 

Kilder

Georgieva D., Schledermann K. M., Nielsen, S. M. L., Hansen, E.K.: Designing User Centred Intelligent Classroom Lighting, EAI International Conference on Design, Learning & Innovation, October 2017, Heraklion, Greece

Hansen, E. K., Nielsen, S. M. L., Georgieva D., Schledermann K. M.: The Impact of Dynamic Lighting in Classrooms. A Review on Methods. EAI International Conference on Design, Learning & Innovation, October 2017, Heraklion, Greece

 

 

 

Kontakt

Ellen Kathrine Hansen
Lektor
AAU, København
Institut for Arkitektur og Medieteknologi
T: 99 40 20 86
E: ekh@create.aau.dk

Lene Wiell Nordberg
Projektleder
Realdania
T: 29 69 52 85
E: lwn@realdania.dk