x

Kom til debat om støj og fremtidens skoler

Pressemeddelelse 26. maj 2015

Modelprogram.dk er værter for en god debat om støj, fremtidens skoler og om en bedre hverdag for børn, unge og lærere.

Realdania har i samarbejde med Energistyrelsen udarbejdet en række modelprogrammer, der skal inspirere og hjælpe udviklere med at skabe mere kvalitet i fremtidens institutioner og anvise muligheder for at kunne tilbyde mere differentierede tilbud i optimale rammer.

Et af modelprogrammerne handler om Folkeskolen, og om hvordan man skaber et bedre undervisningsmiljø for børn og unges trivsel, læring og udvikling igennem deres tid på skolebænken.

Et væsentligt problem, der går igen, er for meget støj, som er et helt centralt problem for både lærere og elever, da det går ud over indlæringsevne og koncentrationen.

Bygherreforeningen afholder i den forbindelse et debatarrangement, som netop sætter fokus på denne problemstilling:

Fredag den 29. maj kl. 09:00-11:00 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K

Her vil Modelprogram.dk sætte skolernes fysiske rammer til debat og diskutere alternative måder at tænke skolens rum samt inspirere til samskabende processer og konkrete værktøjer til arbejdet med støjreducering i både eksisterende og fremtidige skolebyggerier.

Arrangementet er gratis og tilmelding sker på tilmelding@bygherreforeningen.dk.