x

Trafikstøj - et overset samfundsproblem

Pressemeddelelse 27. oktober 2016

Støj og larm fra trafikken påvirker vores hverdag, vores helbred og vores livskvalitet. En ny hvidbog afdækker denne problemstilling i byer og boliger, så vi alle har mulighed for at trække os tilbage og finde ro.

Støj fra trafikken er uden sammenligning den værste støjkilde i vores samfund. Mange steder i Danmark er folks boliger og nære udearealer i høj grad belastet af støj og udledninger fra trafikken. Bare i Danmark er over 720.000 boliger eller 1,4 millioner danskere påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi.

Forfatterne af hvidbogen vil gerne vise, at mulighederne for gode løsninger er til stede, men det kræver langsigtede politiske beslutninger og øget opmærksomhed i alle dele af samfundet.

Hvidbogen er udarbejdet af Gate 21 og Rambøll med bidrag fra DELTA og Kræftens Bekæmpelse. Realdania har bidraget til udgivelsen.

Download: Trafikstøj - et overset samfundsproblem (PDF)