x

Byggebranchens nye tænketank: Sådan forvalter man 3.700 mia. kr. bedst

Pressemeddelelse 30. august 2011

Selvom der bruges flere penge på bygningsrenovering end på sygehusdrift, så er der hverken i offentligheden eller politisk fokus på,
hvordan vi bedst forvalter de mere end 100 mia. kr., der årligt bruges på renovering. Den problemstilling ønsker byggebranchens nyetablerede tænketank
at ændre med konkrete løsninger og anbefalinger.

Der er problemer med indeklimaet i mange skoler og daginstitutioner. Energirenoveringen af vore boliger halter, og flere kommuner oparbejder vedligeholdelsesefterslæb. Der er nok af historier om udfordringerne for vores bygninger, men der mangler et overblik over barrierer og løsninger: Hvordan forvalter vi vores bygninger bedre?

”Tænketanken udfylder et vakuum. Det er et slående paradoks for en økonom, at der mangler indsigt i, hvordan man anvender det trecifrede milliardbeløb, som hvert år bruges på renovering. Kort sagt mangler der et overblik over, hvordan vores bygningsformue på hele 3.700 mia. kroner forvaltes bedre. Det skal ændres nu med tænketanken, som skal sikre et overblik og komme med konkrete bud på, hvordan renovering kan udføres på en mere hensigtsmæssig måde,” siger den nyslåede tænketanksformand, økonomiprofessor Christian Schultz.

Det er Realdania og Grundejernes Investeringsfond, som står bag tænketanken, hvor alle væsentlige aktører i byggebranchen deltager i arbejdet med arkitekturprofessor Claus Bech Danielsen, næstformand, og økonomiprofessor Christian Schultz, formand, i spidsen. Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer til at fungere som sekretariat for tænketanken.

Ambitionen er realistiske forslag
Renovering står for mere end halvdelen af produktionen i byggebranchen. Alligevel er der større fokus på nybyggeri end på renovering. Derfor er der behov for at skabe langt større interesse og for at forbedre og modernisere af bygningsrenovering.

Tænketanken skal først og fremmest skabe overblik over hvilke vilkår og rammebetingelser, som det er vigtigst at få ændret netop nu. Det er i den sammenhæng helt afgørende, at forslagene både kan gennemføres i praksis og føres hurtigt ud i livet.

”Vi skal tænke operationelt, konstruktivt og konkret. Først og fremmest skal vi dykke ned i de barrierer, der blokerer for at renovere mere hensigtsmæssigt. Dernæst ser vi nærmere på løsninger, som rent faktisk kan føres ud i livet,” siger Christian Schultz.

Tænketanken starter arbejdet fordomsfrit og vil se nærmere på hele renoveringsområdet fra uddannelse og læring over samarbejdsformer, finansieringsvilkår og konkurrence til effektivitet, produkter og innovation.

FAKTA

Tænketankens formål er at udarbejde en prioriteret liste over initiativer, som kan medvirke til at forbedre vilkårene og rammebetingelser for renovering, herunder uddannelse og læring, samarbejdsformer, finansieringsvilkår, konkurrence, effektivitet, produkter og innovation.

Tænketankens forslag formidles til sektoren, politikerne, brancheorganisationer, virksomheder og fonde, som alle efterfølgende kan bidrage på hver sin måde til en realisering af initiativerne.

Realdania og Grundejernes Investeringsfond har initieret etableringen af tænketanken og afholder de nødvendige udgifter i forbindelse med arbejdet.

Det forventes, at tænketanken eksisterer i cirka et år.

Formand: Økonomiprofessor Christian Schultz, Københavns Universitet.
Næstformand: Arkitekturprofessor Claus Bech Danielsen, SBI/Aalborg Universitet

Formandskabet får bistand fra et sekretariat fra Erhvervs- og Byggestyrelsen under ledelse af chefkonsulent Marie Louise Hansen.

Følgende parter har givet tilsagn om at deltage i tænketankens arbejde:

• Erhvervs- og Byggestyrelsen
• Bygherreforeningen
• Dansk Byggeri
• DI Byggevarer
• Håndværksrådet
• Akademisk Arkitektforening
• Danske Ark
• FRI
• IDA
• BAT
• TEKNIQ
• BVUnet.dk – Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner
• Byggeriets uddannelser (Tekniske Skoler og AMU)
• Nykredit
• Landsbyggefonden
• Socialministeriet
• Slots- og Ejendomsstyrelsen
• SBI
• Københavns Ejendomme
• Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
• Realdania
• Grundejernes Investeringsfond