x

Få mere ud af dagens lys

Pressemeddelelse 7. januar 2013

Når boligen skal renoveres, er der flere fordele ved at tænke dagslyset med. Nye vinduer, kan nemlig både nedbringe energiforbruget og gavne vores helbred. Bogen ”Hvad med dagslys?” tager udgangspunkt i forskning, der påviser de positive effekter ved dagslys. I bogen gives også en række gode råd til, hvordan vi får mere og bedre dagslys i boligerne.

”Hvad med dagslys?” henvender sig både til private boligejere, rådgivere og planlæggere i kommuner og ministerier. Bogen er udgivet af Henning Larsen Architects med støtte fra Realdania, og slår til lyd for, at enhver renovering med sans for helheder bør tænke dagslyset med.

”Når vi tænker livskvalitet i det byggede miljø bør dagslys være et bærende element. Derfor synes vi, at energirenoveringer ofte har et for snævert fokus. Efterisolering kan for eksempel være godt for varmeregningen, men samtidig betyde tykkere vægge og mørkere rum for beboeren. Ved at tage udgangspunkt i dagslys frem for energi kan man bedre tænke helheden med, når man renoverer” siger, projektleder Lars Autrup, Realdania.

Gevinsten ved at få mere dagslys i boligen er ikke kun bedre økonomi og lavere energiforbrug, men også større trivsel og sundhed. I bogen nævnes flere eksempler på forskning, der peger på de positive effekter af dagslys.  

Ud af skyggen

Bogens pointer er blandt andet baseret på en konkret analyse af de tætbyggede bykvarterer i København. De skyggefulde karréer har en struktur, som kendes i hele Skandinavien, og også en række europæiske byer. Men særligt dagslyset har det svært i denne struktur, og derudover står mange af disse boligområder over for at skulle renoveres i disse år. I ”Hvad med dagslys?” gives en række forslag til, hvordan dagslys kan integreres i planlægningen af den type renoveringer.

”En bygnings værdi består ikke kun af tekniske installationer, konstruktioner, materialer og energi. Det handler også om aktiviteten i bygningen - om relationer mellem mennesker og om tryghed. Det samme gælder dagslys, som ofte bliver anskuet rent teknisk, men som betyder rigtig meget for både stemning og adfærd.”, siger arkitekt Signe Kongebro, Henning Larsen Architects.

FAKTA

”Hvad med dagslys?” er blevet til i et udviklingsprojekt, hvor Henning Larsen Architects har samarbejdet med lektor Peter Andreas Sattrup, Danmarks Tekniske Universitet, og arkitekt Charlotte Algreen, Algreen Arkitekter.

Projektet har modtaget støtte fra Realdania.

Bogen kan læses gratis på dagslysrenovering.dk eller købes på Saxo.com