x

Nyt forskningscenter sætter fokus på ejendomsforvaltning og –anvendelse

Pressemeddelelse 15. november 2007

Hvordan kan man sikre, at en bygning i hele sin levetid bliver drevet på en mere bæredygtig måde socialt, økonomisk og miljømæssigt? Og hvordan kan man tilgodese brugerens skiftende behov for at udvikle og udforme bygninger og infrastrukturer? Disse spørgsmål er hovedtemaerne i et nyt forskningscenter, "Center for Facilities Management", som Realdania har taget initiativ til.

Facilities Management handler om, hvordan man kan udforme, drive og udvikle bygninger og infrastruktur, så de til stadighed er tilpasset de brugsmæssige behov. Med "Center for Facilities Management" vil der således blive lagt vægt på at belyse sammenhænge mellem fysiske rammer og sociale aktiviteter. Hidtil i Danmark er der kun i begrænset omfang gennemført forskning med fokus på bygningsdrift og Facilities Management. Dette sammen med en støt stigende interesse fra virksomhedernes side og en nyorientering af Facilities Management-arbejdsfeltet er baggrunden for, at forskningscentret nu bliver oprettet.

Centeret bliver et "forskningscenter uden mure". Det kommer til at bestå af et netværk af forskere fra forskellige danske og internationale forskningsinstitutioner, men med et ledelsesmæssigt og administrativt centrum på DTU - Danmarks Tekniske Universitet. Der vil blive lagt vægt på et tæt samarbejde med virksomheder og erhvervsorganisationer inden for området, ligesom formidling til praksis og studerende vil have høj prioritet.

"Det overordnede mål med forskningscentret er at skabe en ny dagsorden for byggeriets udvikling. For os at se har byggeriet et stort behov for at få tilført ny viden, som kan medvirke til en stærkere brugerorientering og øget fokus på bygningers hele livscyklus, når vi planlægger, opfører og forvalter byggeri", forklarer projektleder Lennie Clausen, Realdania.

Den grundlæggende profil for forskningen er anvendelsesorientering. Det vil sige, at forskningen bliver gennemført i tæt samarbejde med praksis: Der vil blive etableret erhvervs-PhD'er, hvor virksomheder bliver inddraget.

"Det er en meget vigtig satsning, Realdania gør med Center for Facilities Management. I 2003 vedtog BYGDTU at gøre Facilities Management til et strategisk forskningsfelt, og siden har en gruppe forskere med lektor Per Anker Jensen i spidsen opbygget et internationalt anerkendt forskningsmiljø for Facilities Management ved instituttet. Med Realdania Centeret får hele den danske forskning i Facilities Management et fantastisk løft", siger Institutdirektør Jacob Steen Møller fra BYGDTU.

Per Anker Jensen, lektor ved BYGDTU, bliver leder af forskningscentret, der etableres for en 5-årig periode, som løber fra 2008 til 2012.

Realdania bidrager med 25 mio. kr. til centrets forskning. Hertil kommer et beløb i samme størrelsesorden fra de deltagende virksomheder og forskningsinstitutioner. 

Yderligere oplysninger
Leder af Center for Facilities Management, lektor Per Anker Jensen, BYGDTU,
telefon 45 25 16 74
Projektleder Lennie Clausen, Realdania, telefon 70 11 66 66