x

Systemleverancer – en vej til nyindustrialisering af byggeriet

Pressemeddelelse 28. juni 2005

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med Byggeriets Innovation og Erhvervs- og Byggestyrelsen: Ny rapport giver grundig introduktion til begrebet systemleverancer og gennemgår en række eksempler på systemleverancer fra forskellige brancher. Rapporten er med til at skabe et fælles videngrundlag for en nyindustrialisering af dansk byggeri. Projektet er gennemført med støtte fra Byggeriets Innovation under Fonden Realdania samt Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Byggeriets Innovation, Socialministeriets ”Rammeudbud” og flere andre fremadrettede initiativer med sigte på fremme af byggeriets nyindustrialisering baserer sig på en øget anvendelse af systemleverancer som en vej til at effektivisere byggeriet og skabe bedre kvalitet. Men begrebet ”systemleverance” bruges sjældent med et klart og veldefineret indhold.

En tværfaglig arbejdsgruppe med deltagelse af forskere fra Aalborg Universitet, DTU og Kunstakademiets Arkitektskole København har derfor gennemført et projekt med det formål at skabe overblik over, hvad man forstår ved systemleverancer, og hvordan byggeprocessen og byggeriets organisering vil blive påvirket af systemtankegangen.

Resultatet af samarbejdet foreligger nu i rapporten ”Systemleverancer i byggeriet – en udredning til arbejdsbrug”. Rapporten giver et fagligt fundament for de kommende projekter under Byggeriets Innovation og Socialministeriets ”Rammeudbud” og er endvidere tænkt som et fælles grundlag for den videre udvikling af byggeriet gennem en nyindustrialisering.

En vigtige pointe i rapporten er, at systemleverancer ikke er lig med en øget standardisering af bygninger. Systemleverancer er tværtimod variérbare produkter, som kan omfatte bygningskoncepter og  bygningsdele bestående af flere bygningskomponenter og flere fagdiscipliner. Eksempler på systemleverancer er hele facader, lofter med indbyggede tekniske funktioner, færdigbyggede badekabiner eller måske oven i købet komplette huse. Den moderne systemleverance skal kunne tilpasses specifikke funktionsbehov, opfylde særlige æstetiske krav og skal kunne fremstilles i en industriel proces. Systemleverancer kombinerer den unikke kundetilpassede løsning med gentagelse i arbejdsgangene.

At bygge efter en systemleverance-tankegang indebærer bl.a. at leverandører af systemleverancer leverer ”den fulde pakke”, dvs. design, fremstilling, montage, service og evt. vedligeholdelse. Et videre perspektiv er, at systemleverance-tankegangen rummer mulighed for innovation i byggeriet og for udvikling af videnstunge systemprodukter, der kan afsættes internationalt.

Rapporten indeholder en grundlæggende diskussion af de centrale begreber på området: systemleverance, systemleverandør, industrialisering, mass-customization, arkitektonisk kvalitet mv. I rapporten er der også i et antal scenarier beskrevet, hvordan forskellige byggeforløb med anvendelse af systemleverancer kan komme til at se ud i praksis. Endvidere indeholder rapporten en række beskrivelser af aktuelle danske og udenlandske eksempler på systemleverancer og systemleverandører.

Byggeriets Innovation er etableret af Fonden Realdania med sigte på at støtte virksomhedsdrevne konsortier, der skal gennemføre innovationsprojekter og demonstrere veje til en nyindustrialisering af dansk byggeri.

Rapporten

 
Yderligere oplysninger
Mikkel Thomassen, Byggeriets Innovation (Realdania), tlf.: 7011 6666
Ib Steen Olsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), tlf.: 3546 6000
Hans Mikkelsen, PRODEVO ApS og Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, tlf.: 21206079