x

Folkemøde-byen Allinge skaber bæredygtig helhedsplan

Pressemeddelelse

9. februar 2015

Hvordan kan et mindre bysamfund som Allinge med knap 1500 faste indbyggere hvert år forvandles til ét stort festivalområde med op mod 100.000 besøgende? Sammen med Realdania har Bornholms Regionskommune sat sig for at finde bæredygtige løsninger på det spørgsmål. Løsninger, der kan fungere både under Folkemødet - Danmarks politikfestival - og de resterende 361 dage om året.

test

Bornholm har med lanceringen af Folkemødet vist, at det også er muligt at skabe succes i Danmarks yderområder. Ved premieren i 2011 deltog 11.000 i festivalaktiviteterne. I 2014 var besøgstallet helt oppe på 90.000. I kølvandet på festivalens vokseværk, og efter at der er vist bred opbakning til at Folkemødet fortsat afvikles på Bornholm, har Realdania valgt at indgå i et partnerskab med Bornholms Regionskommune om at udvikle en strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge.

Processen med helhedsplanen ventes at resultere i en række løsningsforslag, der på én gang kan styrke videreudviklingen af Folkemødet og Allinges unikke identitet. Planen er tænkt som et udviklingsredskab, som fremadrettet skal gøre det lettere at prioritere aktiviteter og tiltrække investeringer. Med helhedsplanen som fælles reference vil det være lettere at træffe kloge og langsigtede beslutninger, der både er til gavn for dem, der bor og arbejder i Allinge til daglig, og for dem, der besøger byen.  

Projektet er startet for nylig, og før og under folkemødet vil man afholde en række workshops og dialogmøder. Her får lokale borgere, foreninger, virksomheder, folkemødedeltagere og andre interessenter lejlighed til at komme med idéer og forslag. Tre tværfaglige teams vil så bearbejde alle ideer og forslag og herefter komme med deres bud på, hvordan en strategisk og bæredygtig helhedsplan for Folkemødet og Allinge kan se ud.

Borgmester Winni Grosbøll udtaler om projektet: ”Kan vi gribe de muligheder Folkemødet kaster af sig, er der nogle unikke potentialer for at bruge festivalen som løftestang for udvikling af det bornholmske samfund. Alene hvis en del af de investeringer, som vi hvert år bruger på midlertidigt at skabe rammer om Folkemødet kan komme øen til gavn en større del af året, åbner det helt nye perspektiver.”

Karen Skou, programchef i Realdania, siger: ”En helhedsplan kan medvirke til at give Bornholm en bæredygtig vision for den fortsatte udvikling af Folkemødet og festivalens fysiske rammer. Men det er også vigtigt, at udviklingen sker med afsæt i Allinges kulturhistoriske miljø, og at sammenhængen mellem byen og havneområdet videreudvikles på en måde, som er til gavn for dem, der bor og arbejder i byen.”Rådgivere
Det er Bornholms Regionskommune og Realdania, der varetager processen for udvikling af helhedsplanen og gennemførelse af et parallelopdrag. Det sker i samarbejde med en tværfaglig rådgivergruppe, som består af:
 

  • Co-Creative v. Søren Femmer Jensen, strategisk rådgivning og procesfacilitering

  • Arkitektkonkurrencerdk v. Anne-Mette Bølling, konkurrencesekretær og rådgiver

  • Blue Bakery v. Anne Katrine Hornemann, faglig konsulent

Fakta
Projekt Helhedsplan for Folkemødet og Allinge gennemføres i samarbejde med tre tværfaglige teams med ekspertise inden for infrastruktur, byrum og landskaber. I  processen lægges stor vægt på at inddrage og skabe dialog med lokale borgere og andre interessenter. Det vil ske gennem en række debatskabende aktiviteter før og under Folkemødet 2015.

Projektperioden løber fra februar til november 2015, hvorefter forslagene offentliggøres. 

Projektet er organiseret ved en styregruppe med repræsentanter fra Bornholms Regionskommune og Realdania.

Projektet er finansieret af et bidrag fra Realdania på 3,7 millioner kroner.

Pressemeddelelsen er udsendt af Bornholms Regionskommune.