x

Kunsten i den inddragende byudvikling

Pressemeddelelse 23. september 2015

Dette blogindlæg er oprindeligt udgivet af Gustav Brade på LinkedIn.

Forleden var jeg til borgermøde om udviklingen af min bydel, Nordvest i København. Det formentlig mest mangfoldige kvarter i hele byen. Ca. 100 mennesker var mødt frem på biblioteket på Rentemestervej - et flot antal på en regnvåd mandag aften. Men da en tilhører rejste sig og spurgte hvor mange gæster, der arbejdede professionelt med byudvikling eller var engageret på anden måde i feltet, stod der en skov af hænder i vejret. Det slog mig at kun en brøkdel af bydelens beboere reelt set lod sig inddrage i dens udvikling - som jo immervæk rører os alle i næsten lige høj grad. Alle der arbejder med inddragelse ved hvor svært det kan være at komme i kontakt med de mere udsatte og sårbare grupper i samfundet.

Det kræver en anderledes tilgang, indlevelse og forforståelse dels at komme i kontakt, dels at skabe en positiv og gensidigt berigende dialog. Her kan kunst medvirke til at skabe en fælles referenceramme løsrevet fra borgermøder, høringsprocesser, dagsordener og PowerPoint oplæg - men i stedet facilitere det direkte møde mellem myndighed og borger i konkrete projektsamarbejder som selv- og medbyg projekter, udvikling eller udsmykning af steder eller endda en fælles forståelse af et steds potentialer på tværs af mostridende grupper.  Der er flere og flere gode eksempler på at denne tilgang virker herhjemme. I København, Vejle og Odense har Kenneth Balfelt & Co. blandt andet udviklet nye fysiske rammer sammen med øldrikkere, værestedsbrugere og andre grupper, der er svære at aktivere i traditionelle inddragelsesforløb. Det giver både konkrete resultater ifa. nye fysiske rammer, men er også med til at udvikle brugeren og sætte en positiv personlig forandring i gang.

Kunstens potentiale som inddragelsesredskab og facilitator for samarbejde mellem udsatte og sårbare grupper og myndigheder kommer vi forhåbentlig kun til at se mere af. Der er behov for at udføre inddragelse på forskellige måder for at nå de mange forskellige mennesker i vores byer - så det ikke kun er byplanlæggerne der sidder med hænderne i vejret til borgermøderne. Det vil vi i Realdania gerne debattere og udforske. Derfor stiller vi næste torsdag i vores Torsdagsrum skarpt på, hvordan kunsten kan skabe møder mellem forskellige mennesker og grupper. Vi har inviteret Kenneth Balfelt og Charlotte Bagger Brandt til at sætte debatten i gang. Kenneth har stor erfaring med at inddrage udsatte i projekter for at omdanne byrum til rummelige opholds- og mødesteder. Charlotte bruger samtidskunst til at skabe nye mødesteder og fællesskaber gennem sit foretagende 'Råderum'

Det foregår i Realdania Torsdag d. 1. oktober kl. 15.30-17.00. Det er gratis at deltage. Tilmeld dig ved at sende en mail til torsdagsrum@realdania.dk med navn og evt. organisation.

Glæder mig til at se dig.

Dette blogindlæg er oprindeligt udgivet af Gustav Brade på LinkedIn. Her kan du se kommentarer til indlægget og selv skrive en kommentar.

’Kunsten i den inddragende byudvikling’ af Gustav Brade på LinkedIn