x

Eftertanker fra Building Green Aarhus

Pressemeddelelse 19. april 2017

Aarhus - Welcome the world! Sådan lyder det på store bannere i gaderne i Aarhus. Okay, det er nok en invitation til Aarhus som kulturhovedstad, og hele verden var trods alt heller ikke i Aarhus i slutningen af marts. Men ikke desto mindre var der rigtig mange mennesker i Centralværkstedet, hvor første udgave af Building Green i Aarhus fandt sted 29. og 30. marts.

Det fungerede på mange måder godt, meget intimt, man stødte hele tiden ind i kendte ansigter, så netværksfaktoren var høj. Udstillingsstandene var ikke store, så virksomhederne kunne ikke have hele kollektionen med, men måtte vælge ud og fokusere - og det er måske ikke så tosset endda. Ellers var formatet meget lig det, vi kender fra Forum i København, og det fungerede som sagt rigtig godt, efter min mening.

Hvad trender lige nu?

Cirkulær økonomi fyldte naturligvis en hel del, der var vel næsten ikke et indlæg, som ikke på den ene eller anden måde forholdt sig til den cirkulære tænkning? En gennemgående pointe var, at dokumentation og sporbarhed af materialer bliver et kardinalpunkt for den videre udvikling på området.

Arkitektforeningen faciliterede en paneldebat under titlen 'byggebranchen i cirkler'. Mange udmærkede tanker, men her bed jeg især mærke i Lone Feifers (VELUX) insisteren på at vi jo trods alt ikke bygger huse for at genbruge byggematerialer - vi bygger først og fremmest huse for at bo, arbejde og leve i dem. Så bevar nu fokus på brugen af bygningerne, og hvordan de fungerer i hverdagen, lød formaningen!

I en helt anden debat, men alligevel lidt i samme spor, blev en konklusion, at vi skal bygge bygninger, som folk holder af, fordi så passer de også på dem - og på den måde forlænges levetiden og dermed den cirkulære værdi. Det hele handler ikke om beregninger og varedeklarationer osv. Vi skal kende vores bygninger bedre.

Og når vi taler cirkulært byggeri, så kommer vi ikke uden om Anders Lendager, det tætteste dansk byggeri kommer på en cirkulær rockstjerne. Lendager formåede da også ved et yderst velbesøgt arrangement at sætte scenen med fyndige bemærkninger, som fx at 'nedriveren er den første, jeg ringer til, når vi skal i gang med en opgave'.

Det var ikke cirkulært det hele

Energispørgsmålet har fyldt meget og er stadig et vigtigt bæredygtighedstema, bl.a. i forhold til bygningers rolle i den grønne omstilling, herunder ikke mindst vægtningen af energibesparelser i bygninger og udbygning af vedvarende energi.

Flere pegede også på, at der p.t. er meget fokus på at måle og dokumentere bæredygtighed, hvilket netop fører til fortsat fokus på energi, fordi det er til at måle, og det er et område hvor fx mange boligforeninger har konkrete handlingsplaner. Her er et område som indeklima lidt sværere at have med at gøre, fordi det ofte kan være vanskeligere at måle og registrere.

Men vi skal i det hele taget blive bedre til at følge op på hvordan en bygning fungerer i brug i praksis. Vi skal tilbage og følge op på om bygningen fungerer efter hensigten, opsamle erfaringer, blive klogere og lære til de næste byggerier. Banalt måske, men ikke desto mindre noget vi for sjældent får gjort i vores iver efter at kommer videre til nye projekter.

Totaløkonomi er et andet nøglebegreb, som vel havde en lille revival. Direktør i Bygningsstyrelsen, Gyrithe Saltorp, forklarede, at det er relativt enkelt og ligetil at arbejde med totaløkonomi, hvis man bygger og driver en bygning selv. Det er straks mere vanskeligt i det tilfælde, hvor én part betaler og bygger, mens en anden skal drive og benytte bygningen. I det tilfælde bliver den totaløkonomiske incitamentsstruktur uklar. Populært sagt: det er svært at tænke totaløkonomisk for andres penge.

Grøn innovation og vækst

Som i Forum var BLOXHUB til stede med en række sessioner med ildsjæle og iværksættere på pitch-scenen. Mange gode idéer og særligt én udfordring for de grønne start-up's: Skal man gå efter at mainstreame sin bæredygtige løsning, så den passer ind i de eksisterende bygninger og strukturer og ikke skiller sig ud - eller skal man i stedet gøre en dyd ud af det grønne, få en signalværdi frem og skabe en grøn identitet? Selvom der næppe er et enkelt generisk svar, så er det et spørgsmål alle må forholde sig til.

Var der noget der ikke fyldte så meget?

Ja, vi hørte ikke meget til FN's verdensmål, Sustainable Development Goals, eller SDG'erne i daglig tale, hvoraf flere knytter an til bæredygtig udvikling i byer og bygninger. Bevares, de blev nævnt, men de var slet ikke et gennemgående tema. Skal vi gætte på, at SDG'erne har potentiale til at komme mere frem på banen, måske allerede ved næste Building Green? Fortsættelse følge i Forum til november i København.

Vi ses!