x

Nye livsmønstre, men hvad med boligen?

Blogindlæg 25. december 2017

I fremtiden bliver vi flere singler og flere ældre – og kommer til at leve i helt nye familiemønstre. Der er behov for at gentænke vores boliger, hvis vi skal følge med udviklingen. Kodeordene er fleksible løsninger og fællesskab.

Kronik af Anne Skovbro bragt i Politikken den 25. december 2017

 

I Danmark har vi i dag registreret 37 forskellige familieformer. Vores livsmønstre og familier er under hastig forandring med høje skilsmisseprocenter, nye ægteskabs- og partnerskabsformer, et længere liv og en teknologisk udvikling, der skaber helt nye interaktive omgangsformer. For ti år siden var det næsten utænkeligt at dele bil – i dag deler vi både bil, børn og viden hver eneste dag. Og udviklingen fortsætter de næste mange år. Det store spørgsmål er, hvordan vi imødegår disse radikale forandringer på en proaktiv og positiv måde. Teknologien, arbejdsmarkedet og vores omgangsform er allerede ved at tilpasse sig – men hvad med boligen?

Realdania har i samarbejde med Boligøkonomisk Videnscenter og DREAM foretaget en omfattende analyse af udviklingen i befolkningssammensætningen i 42 af landets kommuner, og hvad denne udvikling betyder for boligbehovet. To af de helt afgørende forandringer er, at der vil komme markant flere singler og ældre i den nærmeste fremtid – både i byerne og på landet. For eksempel vil hver anden indbygger på Læsø, Bornholm og Lolland være begge dele i 2040.

Hvad betyder det for vores boligbehov? Det kan betyde, at vi vil se en stigende efterspørgsel på mindre boliger som f.eks. rækkehuse og lejligheder, mens parcelhuset, som i dag repræsenterer 45 procent af vores boligmasse og optager størstedelen af vores bebyggede areal, vil dale i popularitet.

I fremtiden er kernefamilien ikke længere dominerende som boform, og allerede i dag består 39 procent af alle husstande kun af én person. Det er over en million husstande, mod ca. 800.000 i for 25 år siden. Alligevel er langt størstedelen af byggeriet herhjemme målrettet den klassiske kernefamilie med et voksensoveværelse, to børneværelser, stue og køkkenalrum, hvad enten det er villaer, rækkehuse eller lejligheder. Med et boligmarked, der buldrer derudaf i særligt de store byer, er det også denne model, der ofte sættes på hylderne i de nye boligområder.

Men disse boliger dominerer allerede billedet i den eksisterende boligmasse. Måske er det på tide at udfordre tankegangen om, at ’hvad der kunne sælges i går, kan også sælges i morgen’.

Et godt eksempel på dette er Realdanias indsats for at udvikle nye seniorboligfællesskaber. Blandt de mange flere ældre, vi bliver i Fremtidens Danmark, er mange enlige. I dag oplever godt 100.000 ældre, at de er ramt af ensomhed, og det rammer hårdest blandt de økonomisk dårligst stillede. Vi ved også at over 80.000 ældre efterspørger seniorbofællesskabsboliger, og at udbuddet kun ligger i omegnen af 7.000 boliger. De ældre vil ud af den bolig, de bor i, og over i en helt anden boform.

Interessen hos de mange seniorer er forståelig. Realdania har i forbindelse med forberedelsen af vores indsats spurgt en række ældre, der er flyttet i seniorbofællesskab om fordele og ulemper. Ulemperne er meget svære at få øje på – til gengæld står fordelene i kø. Hele 91 procent af de adspurgte beboerne fortæller, at de oplever øget livskvalitet, og 75 procent oplever bedre sociale relationer. Det fremhæves, at man holder øje med hinanden, hjælper hinanden med praktiske ting og oplever en større følelse af tryghed.

Derfor har vi sat os som mål at øge udbuddet og skabe plads til, at også ældre med begrænset økonomi kan være med. Sammen med pensionsselskaber og almene boligorganisationer udvikler vi i disse år en række nye og tidssvarende modeller for bofællesskaber. De skal fungere som inspiration for aktører på markedet, der ønsker at bygge denne type boliger – og dermed medvirke til at øge forskelligheden af boliger på boligmarkedet.

Realdania bidrager alene til udvikling af boligerne og til fællesarealerne. Vi medvirker i en kortere udviklingsperiode, hvorefter tanken er, at markedet kører videre på egen hånd. Et enkelt sted bygger vi dog alene – nemlig i Ringkøbing – i den nye bydel ’Naturbydelen’. Her opfører vi et seniorbofællesskab og udvikler fremsynede løsninger, der kan inspirere andre nye byggerier på markedet.

Som supplement til indsatsen har vi lanceret en web platform: www.tredjealder.dk. Den skal hjælpe folk på vej mod pensionen med at reflektere aktivt over, hvordan boligen kan understøtte en god tredje alder – hvad enten det er at flytte i noget mindre, eller gentænke sin indretning af huset.

Det er nok ikke os alle, der har lyst til at flytte i bofællesskab. Men det står klart, at markedet har været bagud i forhold til at tilvejebringe nye boligløsninger, der passer til den retning, vores boligpræferencer udvikler sig i. I Realdania er vi optagede af, at boligen skaber så meget livskvalitet som muligt: Vi mener, at den er central for at skabe fællesskaber og tryghed – og øge den enkeltes livskvalitet. Men det kræver, at vi – boligmarkedet, investorer og ikke mindst forbrugere – aktivt tænker over og udforsker boligens indretning og vores behov.

Hvordan ser den optimale bolig ud, når man kun har børnene hver anden uge? Skal den være mere fleksibel? Har vi brug for tre soveværelser, hvis vi ikke har børn? Hvordan gentænker vi naboskabet, så vi får så meget glæde af hinanden som muligt – og derigennem reducerer ensomheden? Og hvad betyder tryghed i boligen for en ung, en ældre, og en midt i mellem? Det er spørgsmål, vi skal stille os selv, når vi udvikler vores byggeri og boliger i fremtiden. Det kræver både mod og indsigt at gå nye veje. Vores foreløbige erfaringer viser, at mange ønsker at gå vejen sammen med os og bidrage til nye og bedre løsninger.