x

Regningen havner altid hos os selv

Artikel 22. oktober 2015

Forsikring er ikke et tilfredsstillende svar på skybrudskader og klimaforandring. Hvorfor bruge millioner på renovering af ejendomme, som igen og igen får vandskader, spurgte skadedirektør Brian Wahl Olsen fra Alm. Brand.

”Det nytter ikke noget, at den enkelte grundejerforening eller grundejer prøver at sikre sit eget område. Vandet kommer bare ind nogle andre steder. Så man er nødt til at gå i dialog med kommune og hele grundejerforeningen.”  

Brian Wahl Olsen, skadedirektør i Alm. Brand, har en helt central pointe: Regningen for klimatilpasning havner altid hos os selv, uanset hvad vi gør.  

”Hvis erstatningerne bliver ved med at stige, så hedder det højere præmier. Hvis det er kommune og stat, der skal lave en dæmning, hvem kommer til at betale for det? Skatteyderne. Man kan da også vælge at være ligeglad og få ødelagt sine ting, men for mig handler det om at få brugt nogle forsikringspenge langt mere intelligent end, vi gør i dag.”

Brian Wahl Olsen

Brian Wahl Olsen

Skadedirektør i Alm. Brand A/S. Uddannet fra CBS, Forsikringsakademiet og Cardiff University. Brian Wahl Olsen har 15 års ledererfaring fra bank og forsikringsvirksomheder.

Aldrig byg på oversvømmelsesplagede grunde 

Politikerne skal tage medansvar, mener Brian Wahl Olsen.

Solidaritetsprincippet, som forsikring hviler på, er under pres. Udviklingen bevæger sig ifølge Brian Wahl Olsen hen mod såkaldte mikrotariffer på grund af konkurrencen på forsikringsmarkedet: Prisforskellene vil helt simpelt blive større og baseret på flere parametre. Kortlægning af risikomønstre bruges allerede udbredt, tendensen vil vokse og geografi er helt central.

I yderste konsekvens opsiges forsikringen. Alm. Brand anslår at 200-250 huse på landsplan risikerer at stå uden forsikring mod oversvømmelse. Brian Wahl Olsen foreslår, at jævne de forsikringsforladte huse med jorden og aldrig bygge på oversvømmelsesplagede grunde igen.

”Og så må vi solidarisk dække, for det er jo ikke ham, der har bygget huset, men alle dem, der bor udenom, der har været med til at skabe oversvømmelserne. Det kunne være via en stormflodsordning. Vi skal betale 30 kroner mere om året på vores brandpolice. Så det er altså ikke noget, der betyder noget for den enkelte, men det betyder ufatteligt meget for den, der står med et hus under vand,” fortalte han.