x

Fremtidens jordfordeling

Artikel 13. november 2015

Tiden er kommet til at fordele det åbne landskab på en ny og bedre måde. Det var det overordnede budskab, da Landbrugsforum mødtes til debatmøde den 13. november 2015 hos Realdania i midten af København.

I de senere år har forandringerne i det åbne danske landskab taget voldsomt til i styrke. De enkelte danske landbrug er blevet større og har ofte været nødt til at opkøbe arealer, der ligger langt fra hinanden. Byerne har bredt sig i landskabet. Der er bygget flere veje og jernbaner. Nye skove er skudt op, og gamle bliver opsplittet eller inddraget til andre formål.

”Udviklingen gør, at det åbne landskab hele tiden bliver skåret op på ny. Det giver en lang række udfordringer for alle aktører, der deler det åbne landskab”, konkluderede Lars Hvidtfeldt.

En fælles model for fremtidens jordfordeling
Derfor er tiden måske kommet til, at det åbne landskabs nøgleaktører samler sig omkring en ny fælles model for fremtidens multifunktionelle jordfordeling. En model der vel at mærke er til gavn for alle - landbrug, natur og rekreation på landet.

En model hvor intensiv landbrugsproduktion samles på frugtbare jorde, og landbrugsdrift i form af naturpleje med græssende dyr samles på større sammenhængende arealer i ådale. Til gavn for både landbrugsdrift, og muligheden for at skabe en sammenhængende naturoplevelse.

Mange penge at spare for den enkelte landmand
Første mand på talerstolen efter Lars Hvidtfeldt var Asger Christensen, der driver Nørupgaard på Kolding egnen med 520 malkekøer og 470 hektar. Han har desuden i mange år været en markant stemme inden for landbrugspolitik, hvor han blandt andet sidder i Kolding Byråd for partiet Venstre og i 2014 stillede han op til EU-Parlamentet og fik næsten 15.000 personlige stemmer.

På Asger Christensen landbrugsvirksomhed har de regnet på, hvad det koster at have marker mere end 3,5 km væk fra hovedgården. Det koster en merpris på 1850 kr. pr. hektar. Det er prisen for at køre, gylle og foder rundt. Så der er med andre ord rigtig mange penge at spare for den enkelte landmand med mere samlede og regulære marker.

Fem elevatortaler
Efter frokost blev blikket rettet mod multifunktionel jordfordeling, hvilket er jordfordelingsprojekter, hvor arealerne tilsammen skal opfylde mere end ét formål.

De fem oplægsholdere havde hver fået til opgave at holde en kort elevatortal - mellem 7 til 10 minutter - hvor de redegjorde for, hvorfor netop deres organisation engagerer sig i arbejdet omkring multifunktionelt jordfordeling. Efterfølgende var der cafédialog mellem debatmødets seks oplægsholdere og deltagerne.

De fem oplægsholdere er alle på forskellig vis tilknyttet arbejdsgruppen om multifunktionel jordfordeling under Collective Impact initiativet; ”Det åbne land som dobbelt ressource”.

Stine Lea Jacobi, Trine Eide og Thyge Nygaard sidder som repræsentanter i arbejdsgruppen fra henholdsvis; Realdania, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening.

Marianne Fisker arbejder til dagligt for Jammerbugt Kommune, som har et jordfordelings-pilotprojekt i støbeskeen. Sidste taler var Pia Heike Johansen, som er lektor og Ph.d. på Center for Landskabsforskning på SDU, og en del af det forskerteam der skal dokumentere resultaterne af jordfordelingsprojektet, så den viden der opsamles kan inspirere andre.

Kollektiv effekt i praksis
Ifølge Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania, viser projektet om multifunktionel jordfordeling på mange måder, hvad Collective Impact arbejdsformen handler om i praksis.

Nogle samfundsproblemer er nemlig for komplekse til, at én organisation eller person kan løse dem alene. Der er for eksempel ingen aktør eller organisation, der kan løse udfordringerne i det åbne land alene, men hvis man i stedet sætter sig til arbejdsbordet sammen, og fokuserer på de områder hvor flere organisationer kan skabe værdi for alle på tværs af interesser, kan man nå rigtig langt.

Det viser de foreløbige erfaringer fra det fælles projekt om en ny model for multifunktionel jordfordeling allerede. For når så mange kompetente og engagerede parter trækker i samme retning, er det virkelig muligt at opnå en værdiskabende og fremtidssikret anvendelse af arealer i det åbne land, ifølge Stine Lea Jacobi.