x

The Tough Little Big City

Artikel 26. marts 2015

Den 26. marts 2015 tog Privat Boligforum pulsen på Nordjyllands væksthovedstad, Aalborg. Byen ved Limfjorden er midt i en omfattende transformationsproces fra tung industri til videnstung uddannelsesby. Læs her reportagen fra et anderledes debatmøde hvor der blev tilbragt mindre tid i traditionelle mødelokaler og mere med at besøge byens nøgleaktører og projekter.

Når region og lufthavn spiller sammen
Dagen startede i Aalborg Lufthavn, hvor lufthavnsdirektør Søren Svendsen stod klar med kaffe, morgenbrød og et klart budskab om, at Aalborg Lufthavn er sat i verden for at skabe vækst og udvikling i hele den nordjyske region.

I modsætning til Københavns Lufthavn, som i dag er ejet af udenlandske kapitalfonde, overtog i 1997 tretten, nu seks, lokale kommuner Aalborg Lufthavn fra staten. Ejerskabet for Aalborg Lufthavn blev dermed på regionale hænder. Aalborg Lufthavn har siden spillet en helt central rolle som knudepunkt og vækstfremmer for hele Nordjylland og i den proces oplevet Danmarks største procentvise passagervækst. Målet er at fordoble passagerantallet til 2,3 millioner.  

Fordelen ved at have stået med ryggen mod muren
Efter en kort rundvisning i Aalborg Lufthavn kørte bussen mod Musikkens Hus. I bussen greb stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen mikrofonen. Ifølge ham har udvikling i Aalborg altid været lidt af en kamp. Tingene er aldrig kommet af sig selv, og man har derfor altid følt, at man stod lidt med ryggen mod muren, og at man derfor har måttet rykke tættere sammen lokalt set. Af samme grund holder stadsarkitekten af betegnelsen af Aalborg som: ”The Tough Little Big City”.

Og måske har det i dag været byens held, at udviklingen ikke er kommet af sig selv. For omdannelsen af byens udtjente industriområder til attraktive bolig- og erhvervsområder kræver netop et helt særligt tæt samarbejdsmiljø mellem byens nøgleaktører. Direkte adspurgt om hvad det er, man gør bedre i Aalborg, svarer Peder Baltzer Nielsen:

”Helt firkantet sagt handler det om eksekvering. Jeg tror, vi har lidt kortere fra tanke til handling her i byen. Vi har et særligt samarbejdsmiljø mellem en række nøgleaktører: kommune, developere, almene boligforeninger, universitetet, erhvervslivet, havnen og lufthavnen. Når den rigtige idé er der, så er der også en vilje til at handle på den fra alle aktører.”

Hvor kan det betale sig at omdanne fra erhverv til boliger?
Herefter gik Danmarks førende boligøkonomiske ekspert sekretariatschef Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videnscenter på scenen i Intimsalen i Musikkens Hus. Ifølge Curt Liliegreen vil danskernes efterspørgsel på boliger stige frem mod 2040. Det sker i takt med, at vi bliver flere, specielt i byerne, og flere danskere kommer til at leve som singler. Samtidig betyder industriens produktivitetsstigninger og outsourcing, at mange produktionsfaciliteter rundt om i Danmark vil blive overflødige.

Uden for de større byer har de forladte erhvervsbygninger meget lille værdi, og langt de fleste skal blot rives ned. I de større byer forholder tingene sig dog lidt anderledes. Her vil det flere steder godt kunne betale sig at omdanne erhvervsbygninger til boliger.

”Det er fx tilfældet i dag i Aarhus, hvor der i dag kun er 3 pct. tomme lejligheder. En af perlerne herovre i Jylland er Arlas hovedsæde, hvor man nu pludselig kan sælge noget, der engang var en ret trist og humørforladt kontorbygning for 30.000 kroner per kvadratmeter som ejerlejligheder.”

På opdagelse i Østre Havn
Efter frokost blev både blikket og fødderne rettet mod Østre Havn. Intet sted er Aalborgs transformationsproces så tydelig som her.

Ejerlejligheder, ungdomsboliger og fremtrædende kulturprojekter som Nordkraft og Musikkens Hus har i dag indtaget de områder, der tidligere husede byens tunge industri – og foreløbig med stor succes. Østre Havn og Aalborg oplever i disse år stor vækst og udvikling og alt tyder på, at mere er i vente.  Behovet for nye boliger vurderes til at ligge mellem 8.000 og 10.000 i 2025. 

Bag omdannelsen af Østre Havn står entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S, og det var netop direktør Asger Enggaard der bød på kaffe i Pakhus 4, der oprindeligt blev brugt til opbevaring af korn og foderstoffer, men i dag er ved at blive ombygget til kontorer.

Ifølge Asger Enggaard har noget af det allervigtigste for ham som privat developer i omdannelsen af Østre Havn været gode samarbejdsrelationer med byens andre nøgleaktører, særligt kommunen.

Efter en kort rundvisning på Østre Havn med Asger Enggaard som guide fik medlemmerne af Privat Boligforum mulighed for at besøge et af de mest eksklusive boligbyggerier i Aalborg -  et 10 etager højt boligkompleks på kanten af Limfjorden og med Musikkens Hus som nærmeste nabo, tegnet af Schmidt Hammer Lassen Architects.

Dermed lakkede en lang dag i Aalborg mod enden for medlemmerne af Privat Boligforum, som ved selvsyn havde kunnet konstatere, at nok har den tunge industri forladt byen, men der er stadig masser af virkelyst og iværksætterånd.