x

Mere affaldssortering – men hvordan?

Artikel 4. november 2016

Affald er spildte ressourcer, som vi bør genanvende i stedet for at brænde. Det har de fleste danskere købt ind på. Men hvordan kan affaldssortering lykkes bedre for boligorganisationen?

Inden 2022 skal halvdelen af vores husholdningsaffald genanvendes, og med det mål in mente var Almen Boligforum samlet til debatmøde. Formålet var at blive klogere på midlerne til mere effektiv affaldssortering i almene boligområder.

Radikale Venstres forbruger- og miljøordfører Ida Auken var bannerfører for den ambitiøse ressourcestrategi ”Danmark uden affald” fra 2013. Hun indledte med den store fortælling om, hvorfor almene boligorganisationer skal give affaldshåndtering særlig opmærksomhed. 

Hvordan kan vi designe til genanvendelse?
Før ressourcestrategien så dagens lys, blev omkring 30 pct. af husholdningsaffald genanvendt, fortalte Ida Auken. Hun mener, at affald er spildte ressourcer, og et fokuspunkt var derfor at sikre genanvendelse af vores ressourcer gennem cirkulær økonomi. Helt simpelt handler det om at designe til genanvendelse.

Hun fortalte endvidere, at det fremgår af ressourcestrategien, at kommunerne selv må bestemme, hvordan de ville nå målene om affaldssortering. ”Det havde nogle fordele, blandt andet at kommunerne selv tog et ansvar”, sagde Ida Auken.  

Kommunerne må sætte ind for affaldssortering  
Kommunerne er centrale spillere i affaldshåndtering, og chefkonsulent for Kommunernes Landsforening Anders Christiansen præsenterede forventningerne til boligorganisationerne, som de fremgår af ressourcestrategien ”Danmark uden affald”. Han fremhævede blandt andet vigtigheden af, at boligorganisationerne får stablet et godt samarbejde med kommunerne på benene. 

”KL lavede en aftale med Miljøministeriet for at understøtte og implementere strategien, og der fulgte en god pose penge med. Men det er vigtigt, at den enkelte kommune og boligorganisationerne selv tilrettelægger deres affaldsordninger,” fortalte Anders Christiansen. 

Kommunernes Landsforening har igangsat knap 70 forsøgsprojekter på affaldsområdet, som handler om at få igangsat omstillingen til mere genanvendelse. Et centralt projekt er et ensartet mærknings- og piktogramsystem, som skal implementeres lokalt over en årrække og senere udvides til det offentlige rum og på arbejdspladser. 

Skab mere opmærksomhed

Skab mere opmærksomhed

Bare det, at man øger opmærksomheden på sortering, gør, at vi får sorteret noget mere ud til genanvendelse.

Anders Christiansen, KL


Kontakt mellem mennesker virker
Hvad virker så, når man kigger på de 67 projekter, som er afsluttet? Anders Christiansen anbefaler løsninger, som er tilpasset lokale forhold og med opbakning fra de lokale medarbejdere. Det gælder også om at involvere alle aktører - kommune, beboerne, entreprenørerne og de frivillige. Hvis ikke man følger op, efter man er færdig med projektet, så dør det ud, advarede chefkonsulenten. 

”Det, der virker, det er kontakt imellem mennesker. Det kan påvirke adfærden og de folk, der går derude, de er jo i kontakt med beboerne.”

Selskabet AffaldPlus har lavet nogle spændende forsøg med affaldssortering i fire boligområder. Og Henrik Wejdling, der er konsulent i AffaldPlus, har nogle meget konkrete bud på, hvilke udfordringer og hvilke potentialer der er for de almene boligselskaber. Forsøget viste succes med at øge sortering på kendte fraktioner, men plast, bioaffald og metal kniber lidt: ”De nye fraktioner kræver tilvænning. De gamle går det godt med. Så det er bare et spørgsmål om tid”, fortalte han.

Ud over dette viste forsøget også, at man skal fokusere på hvordan fremfor hvorfor. Folk var nemlig rimeligt motiverede for at affaldssortere: ”Over 90 procent sagde, at de rigtigt gerne ville sortere,” fortalte Henrik Wejdling. 

Gør sortering så let som muligt
Ifølge adfærdsdesigner fra designvirksomheden KL.7, Sebastian Borum Olsen, handler det dybest set som at gøre affaldssortering så let som muligt. Man skal ikke bruge for meget energi på at ændre folks holdninger til affaldssortering: 

”Enten ved folk, at det er fornuftigt at sortere eller også er de ligeglade. I begge tilfælde skal de nok gøre det, hvis det er nemt. En ændring af folks adfærd er ikke ensbetydende med, at de skal lære hele baggrunden for, hvorfor man skal sortere,” fortalte han.  

Sådan får man folk til at sortere! 
Sebastian Borum Olsen introducerede forsamlingen for små fif, som kan få folk til at sortere mere. Han pointerede, at mennesker er lidt som søvngængere, vi glider gennem livet. Og hvis vi skal have folk til at ændre adfærd, så må vi anerkende det faktum, og tale til dét. Afslutningsvist opstillede adfærdsdesigneren tre tommelfingerregler, som får folk til at affaldssortere:  

  • Begræns mængden af information
  • Påvirk adfærden i nuet - hvor og når den sker
  • Giv ikke op - selv når det går skævt