Det handler jo ikke om en strandbar

Artikel

15. maj 2018

Danmarks Naturfredningsforening frygter, at udviklingsiver skal ødelægge unikke naturværdier - en bid ad gangen. Privat ejendomsret skal ikke fratage folk retten til at gå frit på vores strande.

”Vi er ikke imod udvikling. Vi er fuldstændigt enige i, at vi skal have fyldt noget funktion tilbage i kystbyerne. Men vi skal virkelig passe på vores arv, når vi udvikler, og vi skal også sørge for at gøre det i et tempo, hvor markedet kan følge med”.

Danmarks Naturfredningsforening har en klar holdning til lempelserne i planloven. Men hvorfor er anlægsfrie kyster at foretrække?

Værn om værdier
Chefrådgiver Thyge Nygaard mener at 140.000 underskrifter mod byggeri er god start i argumentationen. Danskerne stiller sig bag adgangen til kysterne.

”Vi var fremsynede i Danmark, og derfor har vi i dag en helt unik, uberørt kystlinje. Den private ejendomsret skal ikke fratage folk retten til at kunne gå frit på vores strande”.

Nygaard opfordrer indtrængende til at tilhørerne i salen tænker sig grundigt om og sørger for, at vi også fremover værner om grønne steder og principper.

”Og det handler jo ikke om toiletskure, en strandbar hist og pist, et højbed og et gyngestativ. Det er helt andre ting, som er på spil, nemlig risikoen for at sætte vores fælles arv over styr, som vi er forpligtet til at give videre.”

Efterspørgslen tolkes forkert
De konkrete planer om udvikling langs kysterne mener chefrådgiveren hviler på fejlagtige antagelser.

”Man vil forøge overnatningskapaciteten med 1,3 millioner. Det er fuldstændigt absurd. Man risikerer jo, at den manglende belægning, vi har på vores eksisterende faciliteter, bliver gjort endnu værre, hvis de nye projekter ikke tiltrækker flere turister. Så måske skulle man starte med at reparere på det, man har i forvejen, før man begynder at lave noget helt nyt”.

”Den type turister, som har økonomi til det danske prisniveau, går ikke efter badelande. Det kan de få billigere og bedre andre steder. De vil have de helt unikke oplevelser, vi skal tilbyde langs kysterne.”.

Et spørgsmål om forventninger
Strandbeskyttelseslinjen er nok i sin grundplan stram, men for de udviklingslystne peger Nygaard på muligheden for dispensation.

”I hvert fald 70 procent af alle ansøgninger om dispensation inden for strandbeskyttelseslinjen får tilladelse.”

Og så påpeger Thyge Nygaard, at folk, som har købt et hus eller et sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen har kendt restriktionerne ved købet.

”Så det er ganske enkelt et spørgsmål om forventningsafstemning. Hvis man ikke bryder sig om den lovsikrede fri adgang til kysterne, så skulle man måske have købt et parcelhus.”

{{ title }}

{{ description }}