x

Sejr til beskytterne

Artikel 9. marts 2016

Vores kyster skal beskyttes! Det var Ejerboligforums dom, som blev afsagt efter en munter og velargumenteret høring. Sejren blev cementeret, da det kom frem, at mange tiltag langs kysterne kan realiseres inden for gældende lovgivning.

Kærligheden til vores vilde kyster fyldte Mogens Dahls Koncertsal ved Ejerboligforums seneste debatmøde 9. marts 2016.

Men debatten om kysternes fremtid gik hurtigt fra at handle om nænsom naturbeskyttelse til at stille skarpt på boligejernes investeringssikkerhed.

Udgangspunktet var regeringens forslag om at give kommunerne mere frihed i planloven til at udnytte Danmarks 7.300 kilometer kystlinje bedre. Håbet er at tilføre de kystnære egne mere attraktionsværdi for tilflyttere og turister.

Men forslaget har mødt massiv modstand. Bekymringen har været, at en lovændring vil tivolisere vores vandkanter.

43 vs. 57: En kneben sejr
Ejerboligforum hørte på eksperterne og tog derefter selv stilling: Skal kysternes naturressourcer beskyttes eller bør kysterne benyttes til at skabe lokal udvikling?

Ved første afstemning stod kombattanterne helt lige, og halvvejs var det tæt løb, men til sidst tabte ”Team Benyt” terræn, da ”Team Beskyt” satte sig på 57 procent af salens stemmer.

Hver fløj førte vidner med en fair og underholdende argumentation. Nederlaget blev dog nagelfast, da vidner for ”Team Beskyt” fremførte, at de fleste anlæg og ændringer inden for strandbeskyttelseszonen, kan opnås inden for gældende lovgivning.

 

Peter Kvistgaard: Benyt!

Direktør for Kvistgaard Consulting og ph.d. i Regional Turisme Policy. Peter er desuden ekstern lektor på Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier (HUM) og koordinator for turismeuddannelserne samme sted.

Troels Mylenberg: Beskyt!

Chefredaktør på Fyns Amts Avis. Troels er tidligere leder af journalistuddannelsen på Syddansk Universitet, 2003-2006 forstander på Vallekilde Højskole og før det journalist og redaktør på Ekstra Bladet, Dagbladet Dagen, Weekendavisen og Berlingske Tidende.

Benyt! Læs vidnernes forklaring

”Beskyttelse begrænser os”: Lolland Kommunes udviklingschef Birgitte Rønnows betoner i sit vidneudsagn halvøens tvingende behov for lempet lovgivning, som ikke møder central forståelse.

”Vi skal jo leve af turisme”: Kyst- og Naturturismes direktør Jens Hausted minder alle om turismens værdi for yderområderne – og appellerede i sin forklaring til respekt.

Beskyt! Læs vidnernes forklaring
”Det handler jo ikke om en strandbar hist og pist”: Danmarks Naturfredningsforenings Thyge Nygaard sætter naturværdierne i perspektiv under sin vidneforklaring.

”Planløshed svækker investeringssikkerhed”: Professor og vidne Esben Munk Sørensen husker forsamlingen på Planlovens betydning for ejere af fast ejendom.