x

Et realkreditsystem under pres

Artikel 25. august 2016

Verdens bedste realkreditsystem er under pres. Udsigten til mere regulering, større konkurrence fra bankerne og stadig mere kritiske kunder giver dårlig stemning i de hæderkronede kreditforeninger. Er det begyndelsen på enden for vores unikke realkreditsystem, og hvad betyder det for et boligmarked, som er knækket over i storby og udkant?

Da Ejerboligforum var samlet til debatmøde den 25. august 2016, stillede vi skarpt på fremtidens boligfinansiering. 

Realkreditforeningerne har gennem mange år været en garant for både soliditet og solidaritet på det danske boligmarked. Det har kostet det samme at låne i Holeby og Hellerup, og det er godt for både sammenhængskraft og samfundsøkonomi. Sådan vil det ikke blive ved med at være.

Nye kapitalkrav til branchen har sat en snebold i gang, som truer med at undergrave de veletablerede forretningsmodeller i realkreditten. Bankerne står klar med nye lån til utilfredse kunder, og samtidig skal man forsvare sig mod beskyldninger om at diskriminere mod kunder i yderområderne. 

Særlige lånevilkår er kunstigt åndedræt

Efter 200 år med billig, sikker og solidarisk realkredit har Danmark i dag har flere og bedre boliger end andre nationer - og dermed højere livskvalitet. Og det skal vi ikke sætte over styr med særlige lånevilkår for klemte boligejere, siger direktør Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter, der mener at det er i realkredittens ånd at regningen udskrives bredt. Særlige vilkår kan være en politisk støtteerklæring til balancen mellem land og by, men vil reelt kun fungere som kunstigt åndedræt. Urbaniseringen er kommet for at blive.

Vi får bedre balance med særvilkår

Løsningen på ulighed i lånevilkår skal løses med alternativer til den gængse realkredit-model for boligejere i landdistrikter og yderområder. Det mener formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, der peger på at disse særlige lånevilkår for stavnsbundne boligejere vil genskabe den nødvendige balance mellem by og land. Men hvorfor skal der være særlige vilkår for boligejere i områder med adgang til meget billige boliger? Og vil Hellerup i længden være solidarisk med Holeby? 

Gavnlig konkurrence – eller hva’?

Billig boligfinansiering er blevet tilgængelig for flere danskere, nu da enkelte banker har lanceret egne boliglåneprodukter. Men risikoen for boligejeren er ikke den samme på realkredit og bankboliglån, advarer seniorøkonom Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet TÆNK. Vi fik forbrugerguidens bud på konsekvensen for boligmarkedet, når boligejere optager lån, der prissættes individuelt og kan opsiges fra dag til dag. Gavner det i sidste ende boligejerne, at realkreditlån har fået konkurrence fra bankerne?

Vi skal passe godt på vores realkredit 

Det er helt centralt for sikkerheden og stabiliteten i realkreditsystemet, at institutterne har fleksibilitet i lånevilkårene, påpegede direktør Karsten Beltoft fra Realkreditforeningen, der fremhævede at fleksibiliteten går begge veje: Realkreditinstituttet kan ikke bare opsige dit lån, så længe du betaler. Til gengæld kan de hæve bidrag. Vi fik Beltofts vurdering af dansk realkredits samfundsstabiliserende rolle i fremtiden: Er låntagernes solidaritet brugt op?  

Rundvisning: Levende bygningsarv på Hindsgavl

Hindsgavl Slot har gennem de seneste 10 år nydt en gennemgribende modernisering, restaurering og udvidelse dels for at bevare Hindsgavl Slot i sin helhed, dels for at sikre en bæredygtig økonomisk ramme for stedet. Vi fik historien om rejsen fra adelig landsted til moderne hotel- og konferencevirksomhed i historiske rammer af arkitekt Anders Brüel fra Realdania By & Byg og Hindsgavls hotelchef Vibeke Stentoft.