x

Odense har vækstfaktor

Artikel 27. oktober 2016

Robotter og et større byomdannelsesprojekt har givet Odense en ny start som erhvervsby. Den 27. oktober 2016 besøgte Erhvervsforum byen og mødte hovedpersonerne i det nye Odense.

Odense har længe haft svært ved at etablere en stærk profil som et vækstcenter i Danmark, men byen står netop nu med ualmindelig gode kort i kampen om at tiltrække nye investeringer og flere borgere til byen. Når det handler om erhvervsudvikling, er Odense lykkedes med at etablere en klynge af virksomheder med fokus på robotteknologi og automatisering.

Succesvirksomhed producerer prisvenlige robotter 

Den mest kendte er Universal Robots (UR), som i 2003 blev etableret af tre studerende fra Syddansk Universitet. Virksomheden er på 13 år vokset til at blive en global markedsleder inden for industrirobotter til små og mellemstore virksomheder, og det var her hos Universal Robots, i et industriområde i udkanten af Odense, at dagens møde i Erhvervsforum startede.URs HR-chef Jan Christian Klampe tog i mod, og han vikarierede for Esben Østergaard, som var blevet forhindret. Jan Christian Klampe fortalte om virksomhedens satsning på mindre industrirobotter til de små og mellemstore virksomheder, der kan have behov for at automatisere processer i for eksempel produktion eller pakning.

Hidtil har robotter været for dyre eller for komplicerede at programmere, men URs teknologi har lavet om på dette og gjort robotter tilgængelige for et helt nyt segment af virksomheder, som på den måde kan optimere processerne og blive mere produktive.

Robotterne kan arbejde sammen med mennesker
Efter Jan Christian Klampes indledning fik medlemmerne en rundvisning i virksomhedens produktions- og testfaciliteter. Her fik medlemmerne også demonstreret, hvor mange forskellige processer de små industrirobotter kan indgå i, og hvor nemt det er at omstille robotten til en ny proces. Det hele klares med en iPad-lignende konsol, og robotten kan også finjusteres manuelt.

Robotten er desuden programmeret til at standse, hvis den møder den mindste modstand, og derfor kan URs robotter også arbejde sammen med mennesker i et hidtil uset omfang. Samarbejdende robotter, eller collaborative robots som UR kalder det, bliver stort, forudser den odenseanske robotvirksomhed. 


Syddansk Universitet satser på droner

Fra Universal Robots gik turen til Syddansk Universitet, hvor centerleder Kasper Hallenborg var vært for en frokost på toppen af det nybyggede Campus Kollegie, som er betalt af A.P. Møller Fonden. Kasper Hallenborg er centerleder på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, og inden maden blev serveret, gav han et indblik i universitetets arbejde med netop at bidrage til den robotklynge, som er Odenses erhvervsmæssige flagskib.Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet er omdrejningspunkt for uddannelsen af en ny generation af især software-ingeniører, som udgør rygraden i robotklyngens mange virksomheder. Instituttet har været igennem en eksplosiv vækst i de seneste 5-7 år og flerdoblet antallet af studerende. Kasper Hallenborg fortalte desuden, at MMMI og SDU satser på også at blive førende inden for forskning i den droneteknologi, som ifølge centerlederen vil opleve et stort gennembrud i de kommende år.


Odenses bymidte skulle genopfindes


Dagens sidste stop var Thomas B. Thriges Gade, som er omdrejningspunkt for et omfattende byudviklingsprojekt i Odense. Det var en mindre revolution, da Odense Kommune i 2010 med støtte fra Realdania besluttede at lukke byens store gennemfartsvej Thomas B. Thriges Gade. Nu skulle Odenses bymidte genopfindes med udgangspunkt i færre biler og større fokus på bedre bymiljøer og flere blandede funktioner. I dag er alle byggeretter solgt og borgernes skepsis er vendt til medejerskab.Det var tidligere projektchef Svend Heegaard, som gav en introduktion til det ambitiøse projekt i infoboksen på Albani Torv midt i Odense. Det er målet at opføre 53.000 m2 blandet erhverv og boliger, og det er lykkedes at tiltrække en blanding af lokale og institutionelle investorer. Odense Kommune investerer 255 mio. kr. i omdannelsen, Realdania bidrager med yderligere 255 mio. kr., og dertil kommer 462 mio. kr. fra salg af byggeretter og p-pladser.

En rundvisning på byggepladsen

Efter introduktionen viste Svend Heegaard rundt på det, som i dag er en stor byggeplads, hvor nye boligejendomme, kontorer, detailhandel og hotel vil forandre Odenses centrum fundamentalt og samtidig genetablere forbindelsen mellem øst og vest i Danmarks tredjestørste by.

Dagen sluttede under jorden i den nyåbnede parkeringskælder, som er en afgørende brik i det samlede økonomiske puslespil for projektet. Når den er fuldt udbygget, vil parkeringskælderen omfatte 1.000 p-pladser, og den vil samtidig fungere som en sivegade, der forbinder nord og syd i Thomas B. Thriges Gade. Planen er, at parkeringskælderen skal sælges til en privat aktør, når hele byomdannelsen er gennemført i 2020. 

 

Artiklen er en sammenfatning af Erhvervsforums besøg i Odense, som fandt sted den 27. oktober 2016.

 

Fra gade til by

Odense Kommune og Realdania gennemfører sammen et historisk byomdannelsesprojekt.Den firesporede Thomas B. Thriges Gade har siden 1960erne skåret Odenses midtby over i to dele. Nu skal området forvandles til et levende og aktivt byområde.