x

Nye og gamle biler i dansk landbrug

Artikel 21. september 2016

​Der blev talt meget om nye og gamle biler, da repræsentanter for nøgleorganisationer inden for dansk landbrug og en uafhængig ekspert debatterede, om økologi er en forudsætning for bæredygtighed?

Efter frokost til Landbrugsforums debatmøde ”Hvad er bæredygtigt landbrug?” på Hverringe Gods ved Kerteminde var der dækket op til livlig debat mellem repræsentanter for både det konventionelle og det økologiske landbrug samt dem midt imellem.Emnet for paneldebatten var: Er økologi en forudsætning for bæredygtighed? Paneldeltagerne fik indledningsvis 3 minutter til at besvare spørgsmåle

Debatpanelet 
  • Kim Qvist, bestyrelsesmedlem for Økologisk Landsforening
  • Karen Hækkerup, adm. direktør for Landbrug & Fødevarer
  • Hans Aarestrup, direktør for Bæredygtigt Landbrug
  • John E. Hermansen, seniorforsker ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet

Fra Hybrid til elbil
Kim Qvist, bestyrelsesmedlem for Økologisk Landsforening, lagde ud med at sammenligne økologi med en Toyota Auris Hybrid, mens det traditionelle landbrug stadig forsøger at holde liv i en gammel Ford Taunus med de samme gamle værktøjer.

Økologisk jordbrug er ifølge Kim Qvist en forudsætning for bæredygtighed, fordi det er et forsøg på at finde en vej, som bedre balancerer forskellige hensyn og holder hus med ressourcerne, samtidig med at man producerer mad nok til alle. Ifølge Kim Qvist er økologer ikke i mål endnu, men ambitionen er der, og det er det vigtige:

”Vi vil egentlig gerne gå fra en Hydrid over til en ren elbil, og det siger meget om, hvor økologerne er henne lige nu.”

Fælles fortælling om ét dansk landbrug
Herefter fik Karen Hækkerup, adm. direktør for Landbrug & Fødevarer, ordet. Hun lagde ud med at beklage det modsætningsforhold der ofte bliver fremstillet mellem konventionelle og økologiske landmænd. I Danmark producerer vi allerede i dag med et meget lavt ressourceforbrug, og i stedet for at pege fingre, er det vigtigste spørgsmål i virkeligheden, hvordan vi fortsat kan styrke den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed i både den konventionelle og økologiske produktion. 

Karen Hækkerup fortalte også at forbrugerne i stigende grad stiller krav til fødevareproduktionen, hvilket danske landmænd bliver nødt til at forholde sig til. Krav som nogle gange er baseret mere på følelser end fakta, men hvor ”Perception is Reality”. Der er behov for at arbejde sammen om en fælles fortælling om et dansk landbrug, der på én gang tager ansvar, laver verdens bedste fødevarer, tjener penge og skaber arbejdspladser.

Det er økologerne der kører i gamle biler
Derefter kom Hans Aarestrup, direktør for Bæredygtigt Landbrug, på banen. Han fortalte indledningsvist, at da han blev ansat i Bæredygtigt Landbrug, troede han, at titlen ”bæredygtig” var valgt for at drille. Men sådan er det ikke. Ifølge Hans Aarestrup hedder Bæredygtigt Landbrug ”Bæredygtigt” på baggrund af Brundtlandrapporten.

Økologi er ifølge Hans Aarestrup ikke vejen til et mere bæredygtigt landbrug – tværtimod. Det skyldes ikke mindst, at nettoudbyttet ved økologisk landbrug er væsentligt lavere end ved konventionel brug. Det betyder, at der skal bruges væsentligt mere areal til det samme udbytte, og der vil dermed være mindre plads til uberørt skov, der virkelig betyder noget for biodiversiteten og CO2 regnskabet.

Ifølge Hans Aarestrup er økologi fint nok til at fiske pengene op af lommen på forbrugerne.

”Men heller ikke i landbruget skal vi løse fremtidens udfordringer med fortidens teknologi, eller som min sidemand sagde, (Kim Qvist red.) jeg synes heller ikke der er nogen grund til, at vi kører Taunus igen.”

Økologisk tænkning er en forudsætning
Afslutningsvis var seniorforsker ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, John E. Hermansen, inviteret til at give sit bud på spørgsmålet. Ifølge John E. Hermansen er den økologiske produktion, som vi kender i dag, ikke en forudsætning for bæredygtighed. Men den økologiske tænkning er.

Den økologiske produktion, vi kender i dag, inkluderer dilemmaer og beslutninger, der ikke er løst. Det største problem er arealbeslaglæggelsen, men de idéer der ligger i det økologiske, kan man ifølge John E. Hermansen roligt tage med ombord, hvis vi skal bevæge os i en mere bæredygtig retning.

Er der et filter mellem forbrugerne og landmændene?
Resten af debatten der blev styret af journalist ved DR2 Deadline, Nynne Bjerre Christensen, kom i høj grad til at koncentrere sig om relationen mellem forbrugerne og landmændene – eller mangel på samme. Flere spørgere fra salen fremhævede, at det, som langt de fleste danske forbrugere ved om dansk landbrug, ved de fra medierne. Og her tæller et billede mere end tusind ord. Det er det filter, dansk landbrug må gøre sig bevidst om, hvis de vil vinde kampen om de skeptiske forbrugere.