x

Tornerosesøvn eller ej?

Artikel 12. oktober 2016

Har Odense sovet tornerosesøvn? Det var et af spørgsmålene, der blev debatteret, da Privat Boligforum onsdag den 12. oktober 2016 besøgte H.C. Andersens fødeby.

Odense står midt i flere store byudviklingsprojekter. På Odense Havn bliver gamle industribygninger omdannet til nye boliger og kontorer. I Campusområdet i Odense Syd etableres et nyt supersygehus og i Odense Centrum er den firesporede Thomas B. Thriges Gade, som siden 1960'erne har skåret midtbyen over i to dele, blevet lukket for biler. I stedet bliver der opført en helt ny bydel med boliger og erhverv. Derudover bliver der etableret en helt ny letbane på tværs af byen, der skal binde det fremtidige Odense bedre sammen.Hvad skaber det gode byrum?
Debatmødet startede på Odense Havn i DOKK 5000 med oplæg fra Signe Cold, partner i arkitektfirmaet entasis. Entasis står blandt andet bag helhedsplanen for Thomas B Thriges Gade-projektet og flere andre markante byudviklings projekter som fx helhedsplanen for Carlsberg Byen.

Signe Cold indledte med at stille spørgsmålet: Hvad skaber det gode byrum? Med inspiration fra den nu 80 årige verdenskendte danske arkitekt og byplanlægger Jan Gehl, er svaret ifølge Signe Cold, byrum udformet efter den menneskelige skala. Et opgør med de store forstadsområder, der skød op omkring det større byer i 60’erne og 70’erne. Områder, der har bilen i centrum. I stedet skal vi tilbage til det helt tætte byliv, vi for eksempel kender fra Københavns Latinerkvarter. Hvor biler, cyklister og gående er blandet sammen i et positivt kaos.

Fra stor dansk by til dansk storby
Efter formiddagspausen blev blikket rettet specifikt mod Odense. Chef for den Bystrategiske Stab i Odense Kommune, Trine Skammelsen, gav det store overblik over Odenses mange byudviklingsprojekter. Ifølge Trine Skammelsen står Danmarks tredjestørste by midt i en transformation fra stor dansk by til dansk storby, som blandt andet kan ses i udviklingen af bymidten, havnen, campusområdet og etablering af ny letbane.

Den fysiske transformation går hånd i hånd med erhvervs- og uddannelsesmæssig udvikling, som blandt andet Robotklyngen og byens uddannelsesinstitutioner bidrager med. Hvis nogle tidligere har ment, at Odense sov tornerosesøvn, så er den tid i hvert fald definitivt forbi nu ifølge Trine Skammelsen.Får Odense nok ud af sit vækstpotentiale?
Umiddelbart herefter overtog tidligere direktør i REG LAB Bjarne E. Jensen talerstolen. REG LAB rådgiver blandt andet kommuner om regional udvikling og undersøger, om der er en sammenhæng mellem regional kultur og virksomhedernes bundlinje. Det store spørgsmål i denne sammenhæng er, om Odense og Fyn får det fulde udbytte ud af sit vækstpotentiale?

Bjarne E. Jensen roste ambitionen om at transformere Odense fra stor dansk by til dansk storby, som Trine Skammelsen havde formuleret umiddelbart forinden. Det, der særligt kendetegner storbyer ifølge Bjarne E Jensen, er mangfoldighed, og det er i høj grad storbyerne, der driver væksten frem i disse år.

Hvis fx Robotklyngen i de kommende år skal udvikle sig yderligere, så skal man ifølge Bjarne E. Jensen udvikle en by, der er spændende både at bo og drive erhvervsliv i for iværksættere og allerhelst serieiværksætterne. Ellers flytter de og tager deres virksomheder med sig.Fra gade til by
Efter frokost fortsatte debatmødet i den røde infoboks til Fra Gade til By-projektet, der er placeret på Albani Torv i det centrale Odense. Fra Gade til By-projektet er et partnerskab mellem Realdania og Odense Kommune. Formålet er at omskabe den 4-sporede Thomas B Thrige Gade i Odenses centrum, der siden 60’erne har skåret byen over i to, fra en trafikeret gade til pulserende by.

Projektet er i fuld gang, og ifølge planen vil de planlagte 200.000 kvm til 3 milliarder kr. stå færdigt i 2020. Privat Boligforums medlemmer blev indført i projektet af arkitekt og projektleder Gitte Lea Bendorf Jensen, der også stod for den afsluttende rundvisning på byggepladsen.

Outsideren blandt de professionelle bygherrer

Blandt bygherrerne på Thomas B Thriges gade skiller én sig markant ud, idet byggeretten til byggefelt 12 og 13 blev vundet af gymnasielærer Janus Lylloff med projektet "Det moderne bofællesskab". Janus Lylloff slog et smut forbi Info-boksen for at fortælle om det anderledes byggeprojekt. Byggefelterne bliver bebygget som brugerdreven byggeri af Janus og 8 andre familier, kraftigt inspireret af erfaringer fra Tyskland, hvor såkaldte "byggegrupper" er en gennemprøvet byggeform, der har været i vækst gennem de sidste 10-15 år.

En byggegruppe er karakteriseret af fælles projektudvikling og fælles forvaltning af et eller flere huse. Deltagelse i en byggegruppe bygger ifølge Janus Lylloff på tre hovedargumenter. For det første vil interessenterne udvikle en prisgunstig og individuel bolig, for det andet er der store muligheder for medvirken ved bygningens og lejlighedens formgivning og for det tredje er det en fordel at lære fremtidige medejere og naboer at kende tidligst muligt.