x

Hvordan bliver en by bæredygtig?

Artikel 11. april 2018

Urbanisering er en global megatrend, og samtidig står byerne med gode muligheder for at føre an i den grønne omstilling. Men hvordan bliver gode intentioner omsat til konkrete initiativer med målbar effekt for både klimaregnskab og livskvalitet? Ved Byudviklingsforums debatmøde i april var der mange gode bud.

Byudviklingsforum mødtes den 11. april 2018 til en debat om byernes bæredygtighed. Og hvem bedre til at debattere det emne end Head of Climate, Energy and Circular Economy Strategies i Paris, Yann Francoise. Han har stået i spidsen for byens arbejde med at reducere CO2-belastningen siden 2004, og senest har han udviklet Paris’ nye klimaplan 2020-2030 med det erklærede mål, at Paris skal være CO2-neutral i 2050.

Det går så godt med CO2-reduktionen i Paris, at byen, og særdeleshed Yann Francoise, betragtes som et internationalt forbillede på området. 

Tænk, bare for 30 år siden havde vi hverken cykler eller cykelsystemer i Paris. Det sætter tingene i perspektiv og viser, at alt er muligt.

Yann Francoise, bæredygtighedsdirektør Paris


200 handlinger mod en bæredygtig by

Yann Francoise har nu stået i spidsen for Paris’ bæredygtige udvikling gennem 10 år, og i løbet af den periode har han foretaget 200 indgreb, som har gjort byen mere bæredygtig. Han har blandt andet sørget for, at 36.000 sociale boligbyggerier er blevet energirenoveret, at drivhusgasser fra trafik er skåret med 39 pct., at der er opført en række store grønne områder og meget, meget mere. Alt det gør, at byen scorer topkarakter, når det kommer til bæredygtighed.

10 skridt mod et bæredygtigt Paris

  • 36.000 almennyttige boliger er blevet renoveret
  • Drivhusgasser fra trafik er skåret med 39 pct.  
  • 50 stakeholdere fra kommunens servicesektor har underskrevet ”The Paris Climate Action Partnership Agreement”
  • ”Exemplary Administration Plan”, som skal sikre en bæredygtig udvikling, er blevet indført - hermed er CO2-udslippet mindsket med 57.000 ton
  • Grønne områder svarende til 70 fodboldbaner er opført.
  • 7 pct. af energiforbruget kommer fra lokal genanvendelig energi - bl.a. vindkraft og sol-celleanlæg
  • CO2-udslippet fra foodservice sektoren er mindsket med 17.000 ton
  • Byens forbrug af elektricitet er mindsket med 3.636 GWh
  • CO2-udslippet fra affald er mindsket med 50.000 ton
  • Mængden af drivhusgas er nedsat med 9,2 pct. i perioden 2004-2014

”Det første skridt er at turde drømme”

Spørgsmålet om, hvordan man overhovedet kommer i gang med at skabe bæredygtige byer, blev også taget op til mødet.

”Det hele startede med, at vi turde drømme om, hvordan fremtidens Paris skulle se ud. Det er ikke nemt, for det er meget svært at drømme om og forholde sig til noget så langt ude i fremtiden”, fortæller Yann Francoise og fortsætter: 

”For at kunne forestille sig fremtiden, må man gå tilbage i tiden. Tænk, bare for 30 år siden havde vi hverken cykler eller cykelsystemer i Paris. Det sætter tingene i perspektiv og viser, at alt er muligt”. 

Yann Francoise fremhæver, at kampen mod en bæredygtig by også kræver en modig og tålmodig borgmester: ”En som er villig til at engagere sig i en masse projekter, som ikke høster frugter lige nu og her, men vil gøre det langt ude i fremtiden”.

Fakta får politikere og borgere ombord

”Jeg oplever, at borgere har svært ved forholde sig til en plan, der ligger for langt ude i fremtiden. Det forhindrer dem i at drømme med os”, fortæller Yann Francoise. Derfor er det vigtigt for ham at fremføre små og kortsigtede planer for borgerne, som overskueliggør processen frem mod en CO2-neutral by. Og når han gør det, kan befolkningen drømme med. 

Yann Francoise fortæller ligeledes, at man må lægge fakta på bordet, som viser, at de små skridt gør en forskel. Det vil, ifølge ham, få borgere og politikere til at abonnere på den bæredygtige agenda.

”For at gøre det udgiver vi hvert år en rapport om Paris, som kaldes ’Bleu Climat”, siger han. Rapporten beskriver først og fremmest, hvordan Paris bliver mere og mere bæredygtig, noget som medfører en række fordele som renere luft og vand, mindre larm, mindre gasudledningen fra køretøjer og meget, meget mere. Men rapporten kortlægger også, hvor der er behov for at sætte ind for, at byen kan blive endnu mere bæredygtig. 

Yann Francoise startede således med at drømme, og drømmene udmøntede sig i ”The Paris Agreement”. En aftale som svarer på de globale klimaforandringer, der truer jorden, og en aftale, der skal sørge for, at Paris i 2050 er CO2-neutral. 

”Vores bygninger må forbedres” 

Efter Yann Francoises præsentation kommer direktør hos Statens Byggeforskningsinstitut Thorkild Ærø til orde. Og han tager emnet om bæredygtige byer ned på et mere konkret niveau. Hans præsentation handler nemlig om, hvordan vi kan skabe bæredygtige bygninger herhjemme.  

”Nogle af de væsentligste miljøskader kommer faktisk fra byggerier, og derfor er der virkelig plads til forbedringer her”, fortæller han og kommer herefter ind på, hvordan vi skaber de forbedringer. Han fremhæver blandt andet væsentligheden af at vælge materialetyper, der kan produceres uden en for høj CO2-udledning samt at vælge materialer, der har en lang levetid. Endvidere fortæller han om vigtigheden af at sikre et godt indeklima, noget som blandt andet gøres med gode ventilationssystemer.