x

Udfordrer urbaniseringen sammenhængskraften?

Artikel

27. juni 2018

Urbanisering er en megatrend, som forandrer Danmark og vil fortsætte med at gøre det i mange år fremover. Men vil urbaniseringen løfte dansk velstand til nye højder, eller kan landets sammenhængskraft bringes i fare, når befolkningen flytter fra provins til storby?

test

Tegnene på den øgede urbanisering er ikke til at overse. Arbejdspladser, uddannelse og forskning flytter i stigende omfang ind til de store bycentre. Det medfører en voksende forskel mellem storby og provins, noget som kan få bekymringer om sammenhængskraften i hele Danmark til at vokse. 

Gevinst eller mindsket sammenhængskraft?

Realdanias adm. direktør Jesper Nygård indledte dagen med at byde velkommen til de mange fremmødte, og fortalte herefter om, hvordan foreningen Realdania via 623 igangværende projekter arbejder for at skabe livskvalitet og sammenhængskraft i hele Danmark. I by og på land. Fra Landsbyklynger og seniorbofællesskaber til kampagnen ”By i balance” i udsatte boligområder og det nyåbnede BLOX på Københavns Havn.    

Efter velkomsten inviterede dagens ordstyrer Martin Krasnik, chefredaktør for Weekendavisen, fire profiler på scenen til paneldebat. Profilerne var Maria Rørbye Rønn, generaldirektør for Danmarks Radio, Meik Wiking, direktør for Institut for Lykkeforskning, Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer og Claus Kjeldsen, adm. direktør for Institut for Fremtidsforskning. Alle skulle de give deres bud på, hvordan urbaniseringen bliver til en gevinst for alle. 

Et af temaerne der hurtigt kom i fokus i paneldebatten, var mediernes rolle i forhold til hvilken fortælling om yderområder, der ofte dominerer mediebilledet. Ikke nødvendigvis en fortælling om høj livskvalitet, lokal virketrang og sammenhold eller faldende huspriser, fraflytning og lukkede skoler.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer mente at de landsdækkende medier alt for ensidigt fokuserer på den negative fortælling fra landets yderområder. Det var generaldirektør i Danmarks Radio Maria Rørbye Rønn ikke enig i. Hun understregede at DR har pligt til at give et nuanceret dækning fra hele Danmark, og at de derfor har redaktioner placeret i hele landet. Tre fordybende debatter

Efter denne mere overordnede debat kunne deltagerne vælge mellem tre fordybende paneldebatter: "Stærke steder", "Blandet by" og "Fremtidens arbejdsmarked". 

Til paneldebatten "Stærke steder" var der fokus på de gode eksempler på liv og udvikling uden for de større byer. Panelet bestod af Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune, Michelle Nielsen-Dharmaratne, direktør og partner for Urland, Hans Martin Hansgaard, medstifter af Stauning Whisky samt Steffen Jensen, journalist og korrespondent for TV2.

De fleste er enige om, at mangfoldighed er godt og at ghettoer af alle slags er dårlige. Men hvordan opløser vi ghettoerne og skaber en by, som alle har råd til at bo i? Det var hovedspørgsmålene i paneldebatten "Blandet by". Panelet bestod af Morten Pape, forfatter og debattør, Anne Skovbro, filantropidirektør for Realdania, Rasmus Nørgaard, direktør for NREP samt Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør for PensionDanmark. Debatten kom blandt andet omkring metoder til at opløse ghettoerne og hvorfor det egentlig er vigtigt med en blandet by. 

Sidste paneldebat satte fokus på "Fremtidens arbejdsmarked". Her talte panelet Kaare Dybvad, forfatter og folketingsmedlem, Christine E. Sørensen, politisk chef for Google Danmark, Soulaima Gourani, iværksætter samt Stine Vrang Elias, adm. direktør for DEA. Debattørerne diskuterede blandt andet, hvordan robotter og digitalisering vil påvirke den måde, arbejde er organiseret på i fremtiden. Debatten gik ligeledes på, hvordan vi sikrer et bæredygtigt arbejdsmarked uden for de store byer og medarbejdernes trivsel på fremtidens arbejdsmarked. 

Tidligere finansminister, nuværende chefredaktør og adm. direktør for Børsen, Bjarne Corydon stod for dagens afsluttende keynote. Han fokuserede særligt på, hvordan urbaniseringen kan skabe økonomisk vækst for hele landet. Dagens sidste ord stod rapperformeren Per Vers for. Han opsummerede alle dagens forskellige debatter i en rap til hele salens store fornøjelse. 

Paneldebat