x

Hvordan udvikler vi Danmarks hovedbyer?

Artikel 15. november 2018

Befolkningen rykker fra land til by. Men ikke kun til de helt store byer. Landets mellemstore byer - de såkaldte hovedbyer - oplever også et stigende befolkningstal. Hvad er det egentlig, der skubber væksttendensen, og hvilke muligheder giver det for privat boligudlejning, når landets hovedbyer vokser?

Omringet af panoramaudsigt til by og havn i Restaurant Silo sad investorer og boligudlejere klar til at drøfte fremtiden for Danmarks hovedbyer. Uddybende centrerede debatmødet sig om, hvordan hovedbyerne kan håndtere de udfordringer, der afstedkommes af urbanisering og demografi.

Ulla Diderichsen, formand for Privat Boligforum, bød de deltagende velkommen og præsenterede dem for dagens debattører. Debatmødet blev afholdt den 15. november 2018 i Nordhavns The Silo, København.   

Debatpanelet

  • Claus Kjeldsen, adm. direktør hos Instituttet for Fremtidsforskning
  • Helle Nørgaard, seniorforsker hos Statens Byggeforskningsinstitut - Aalborg Universitet 
  • Ditte Marquard Jessen, Partner og projektleder i Urland ApS
  • Thomas Kullegaard, partner i arkitektfirmaet Kullegaard

”Man må ikke investere imod en megatrend”
Ordstyrer Jacob Rosenkrands gav indledningsvist ordet til Claus Kjeldsen, adm. direktør hos Instituttet for Fremtidsforskning, der italesatte den forskel, som teknologien vil gøre for fremtidens bosætning samt den måde, vi forstår byer på.

”Jeg har tænkt mig at gøre jer til fremtidsforskere. I skal forstå alt om urbaniseringen, for det vil gøre jer til meget bedre beslutningstagere fremadrettet,” indledte Claus Kjeldsen. I forlængelse af det slog han fast, at urbaniseringen er en megatrend, og at man aldrig må investere imod en megatrend. Man skal investere med den, og det betyder, at man må forstå den. 

Claus Kjeldsen fremhævede efterfølgende den automatiske bil som værende en teknologi, der vil ændre måden, vi forstår byer på. ”Når den automatiske bil kommer, vil f.eks. Holbæk blive det nye Roskilde. Dette fordi at Holbæk går fra at være en del af udkantsdanmark til at blive en forstad til København,” fortalte han. Og når man sidder i den automatiske bil, kan man arbejde, besvare e-mails eller se Netflix. På den måde bliver afstanden, ifølge Claus Kjeldsen, ikke i samme grad et problem. 

”Når den automatiske bil kommer, vil f.eks. Holbæk blive det nye Roskilde, fordi Holbæk går fra at være en del af udkantsdanmark til at blive en forstad til København.” Claus Kjeldsen


Virkeligheden er kompleks og nuanceret
Herefter kom Helle Nørgaard, seniorforsker hos Statens Byggeforskningsinstitut, til orde. Hun skulle blandt andet forholde sig til myten om, at befolkningen ensidigt rykker mod de store byer. Dette gjorde hun ud fra publikationen ”To myter om den regionale befolkningsudvikling”, som hun og Hans Thor Andersen har forfattet.

”I medierne bliver vi ofte præsenteret for en meget unuanceret virkelighed, og vi får fortalt, at fremtiden ligger hos de store byer. Men vi har fundet ud af, at virkeligheden er meget mere kompleks og nuanceret,” indledte hun.

For netop at nuancere myten om, at flere og flere flytter til storbyerne, fortalte hun, at Københavns procentmæssige indbyggertal toppede i 1950. Dengang boede knap 18 pct. af den danske befolkning i byen. I 2018 bor ’kun’ 10,5% af den danske befolkning i hovedstaden. Ifølge Helle Nørgaard viser de tal, at der både har været op- og nedgang i forhold til indbyggertallet i hovedstanden. 

I forhold til udsagnet om, at de små byer lige så godt kan lukke og slukke, fortalte Helle Nørgaard, at der altid har været til- og fraflytning i alle kommuner. Men det er sandt, at der er flere, der flytter fra yderkommunerne end til dem. I forlængelse af det slog hun fast, at myten om, at særligt unge flytter fra de mindre byer, kun er delvist sand:

”I aldersgruppen 25-39 er der faktisk flere, der flytter til de små byer end fra dem.”

Hvad skaber en vinderby? 
Efter en kort pause indledte Ditte Marquard Jessen, projektleder i Urland, paneldebatten. Med udgangspunkt i erfaringer fra Realdanias kampagne ’Hovedbyer på Forkant’ forsøgte hun at tegne et billede af, hvad der skaber en vinderby.

Hun fortalte indledningsvist, at formålet med kampagnen er at udnytte hovedbyernes potentiale som motor for en positiv udvikling af et større område. ”Kampagnen var oprindeligt døbt ’Gang i gågaden’,” fortalte Ditte Marquard Jessen. Og ifølge hende skyldes det, at liv i gågaden er et vigtigt element, når man skal skabe en vinderby. For uden gadeliv kan butikkerne ikke overleve. Hun fremhævede ligeledes en god infrastruktur samt gode parkeringsmuligheder som værende væsentlige for en attraktiv hovedby.  

Ditte Marquard Jessen, Thomas Kullegaard og Claus Kjeldsen stod klar til at drøfte, hvordan vinderbyer skabes.


Hernæst fortalte Thomas Kullegaard, partner i arkitektfirmaet Kullegaard, om projektet ”Holbæk HavneBy”, som han har været involveret i. Projektet kombinerer dagligvarebutik, specialbutikker, restaurant, foodmarket, lejeboliger og ejerboliger. Alt sammen tiltag, som skal skabe liv i byen. 

Herefter stillede ordstyrer Jacob Rosenkrands spørgsmålet om, hvorvidt investeringer i hovedbyer som Holbæk er en investering imod megatrenden – urbaniseringen, som Claus Kjeldsen tidligere havde frarådet. Hertil svarede Claus Kjeldsen, at han ikke mener, at en investering i Holbæk er en investering mod megatrenden: ”Det er jo en miniurbanisering,” pointerede han.  

Inden dagen blev rundet af, kom ejer og idémand bag The Silo, Klaus Kastbjerg, til orde. Han fortalte om The Silos forvandling. The Silo var før renoveringen en ikonisk bygning i Nordhavn, der stod ubrugt hen. Den rå kornsilo er blevet renoveret med ny facade af stål, hvor altaner, isolering og døre er blevet en integreret del.

Råheden går igen indvendigt, hvor de eksklusive lejligheder fremstår med ubehandlede betonvægge, og de originale lofthøjder på mellem 3,5 og 7 m er bevaret. Bygningen har netop vundet RENOVER prisen 2018 og betragtes hermed som årets bedste renovering. Afslutningsvist fik mødets deltagere en rundvisning i det eksklusive byggeri.

Billeder fra dagen

Fotograf: Laila Versemann

 

Oplægsholdernes præsentationer