x


Privat udlejning efter corona: Forandring åbner for muligheder

Artikel 27. oktober 2021

Semiprivate rum, fællesskaber, bæredygtighed og fleksibilitet er nogle af de ting, man som privat udlejer kan arbejde med for at møde danskernes stigende efterspørgsel på boliger over hele landet. Sådan lød budskabet overordnet på valg- og debatmødet for Privat Boligforum, som blev afholdt den 27. oktober 2021 i Realdania.

Dagen startede med valgmøde i Valggruppen for privat boligudlejning. Følgende syv medlemmer blev valgt til repræsentantskabet for en fireårig periode. De blev valgt blandt otte opstillede kandidater. 

Boris Nørgaard Kjeldsen, seniorrådgiver, Kongens Lyngby 
Christina Holberg Fenger, ejendomsdirektør, Vanløse 
Elsebeth Due Kjeldsen, direktør, Aarhus C 
Henrik Dahl Jeppesen, seniorrådgiver, Frederiksberg 
Henrik Wolfhagen, direktør, Smørum 
Karen Bock, konsulent, Aalborg
Ulla Diderichsen, bestyrelsesmedlem, Herning

Semiprivate rum øger danskernes livskvalitet

Debattens første taler, analysechef i Realdania Henrik Mahncke, fortalte om danskernes boligvaner og forhold til deres bolig – med udgangspunkt i den seneste version af rapporten ’Danskerne i det byggede miljø’, som netop er udarbejdet af Realdania og Videncentret Bolius. Den nye rapport bekræfter først og fremmest, at boligen er en meget vigtig faktor for livskvalitet – på niveau med sundhed og indkomst. Boligens størrelse betyder meget, men i byerne er kvadratmetrene dyre, og derfor er de semiprivate fællesarealer interessante at se på, mente Henrik Mahncke. 

”Hvis du bor i lejlighed på 46 m2, men uden for din lejlighed, i det semiprivate område, har du adgang til bibliotek, vaskeri, orangeri, gæsteværelse og et stort fælleskøkken, så har du pludselig 250 m2 oveni. At skabe semiprivate arealer er en billig og klimavenlig måde at realisere en større besiddelse af kvadratmeter på,” sagde han og tilføjede: 

”Og så har jeg ikke engang nævnt de sociale gevinster. Naborelationer giver faktisk livskvalitet, og derfor mener vi godt, at man som bygherre kan påtage sig at arbejde med at bygge til naborelationer.”  

Megatrend: Øget  efterspørgsel på private udlejningsboliger

Urbanisering er ikke bare noget, vi læser om i historiebøgerne; det er noget, der kører på fuldt tryk netop nu. Og det er især koncentreret om hovedstaden. Sådan indledte Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter, sit oplæg om videncentrets seneste analyser og prognoser for boligmarkedet og danskernes boligpræferencer. 

Mange tror, at udviklingen snart må vende. Men ifølge de data og modeller, Curt Liliegreen arbejder med, bliver urbaniseringen ved, og efterspørgslen på boliger fortsætter i både de store og mindre byer – ikke mindst inden for privat udlejning.  

”Vi bliver flere enlige og flere unge inde i byerne. Befolkningsændringerne betyder, at der bliver en øget efterspørgsel på private udlejningsboliger, og behovet stiger ret bredt i hele Danmark – ikke kun i hovedstaden men også i en lang række provinsbyer rundt om i Danmark. Det er en megatrend,” sagde Curt Liliegren. 

”Så man skal ikke være bange, når man lejer boliger ud i byerne, for vi står ikke over for et stort sammenbrud eller fald pga. covid. Det her er en parentes. Der vil være en normalisering i løbet af de kommende år og et betydeligt marked, hvor det kommer til at handle om betalbare boliger og flere boliger i København og Aarhus,” sluttede han.  

Paneldebat: Fremtidens boligpræferencer 

Udlejere af ejendomme kan komme på forkant med udviklingen, hvis de forstår at spotte de gode investeringer i hele landet og at arbejde med dét, som danskerne går op i: nemlig fællesskaber, bæredygtighed og fleksibilitet. Det var nogle af budskaberne i den afsluttende paneldebat, ledet af ordstyrer Jacob Rosenkrands. 

Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter, understregede, at selvom urbaniseringen stadig raser, og hovedstaden dominerer boligmarkedet, kan man også lave en god forretning i resten af landet: 
”Der er forskel på, om noget er en god forretning, og på om der er fremgang i antallet af personer, der efterspørger det. Hvis København er meget dyr at investere i, er det ikke nødvendigvis en god forretning at investere i ejendomme i hovedstaden. Der er i øjeblikket mange investorer, bl.a. Goldman Sachs, der har kig på en række jyske byer. Spørgsmålet er: Hvad koster det, og hvad får du lov til lokalt? Der er rigtigt mange muligheder, når man kigger nøje efter. Forandring åbner altid for muligheder,” sagde han.  

Henrik Mahncke, analysechef i Realdania, gav sit bud på en tendens, der vil forme fremtidens marked.

”Mit gæt er, at vi kommer til at se en udvikling, hvor flere eksperimenterer med det, vi kalder det semiprivate. Fordi det er den mest rationelle, klimavenlige måde at få adgang til en større herlighedsværdi, end du har råd til. Særligt i byerne, hvor kvadratmetrene er en knaphed,” sagde han og understregede, at mennesker knytter sig til – og nødig fraflytter – et stærkt fællesskab, og at dét er endnu en grund for udlejere til at arbejde med rammerne for fællesskaber i og omkring boligen.  

Maya Arffmann, byudvikler hos A. Enggaard, bekræftede, at der er potentiale i at arbejde med de semiprivate arealer. Det er hendes erfaring fra udviklingen af bydelen Nærheden i Hedehusene, hvor man tidligt begyndte på at tænke i at tilbyde fællesskab og identitet i forbindelse med en bolig.  ”Opmærksomheden på de zoner, man bevæger sig igennem i et boligområde, er afgørende. Man kan arbejde med ankomsten til boligen, små forhaver med indkig og udkig og overgange til det mere fælles. Der er så meget, man kan gøre, og det behøver ikke være dyrt eller besværligt. Se bare på kantzonen rundt omkring – altså mellem bygning og det offentlige rum. Se på, hvad folk gør for at gøre det personligt med krukker og småbænke osv. Det er helt utroligt, hvad man kan gøre bare med en meters penge,” fortalte Maya Arffmann og opfordrede til at tage rundt og kigge i de boligområder, hvor det fungerer godt.Mette Mogensen, By- og Boligudviklingschef i Domea.dk, pegede på bæredygtighed og fleksibilitet som vigtige tendenser fremover:

”Jeg tror, at de nye generationer i meget højere grad vil kræve, at der bliver tænkt bæredygtigt. Dét bliver en vigtig tendens. Og så tror jeg, at den demografiske udvikling vil gøre, at der bliver behov for boliger, der er mere fleksible, så de i højere grad kan deles på kryds og tværs og indrettes til en meget større variation af familiesammensætninger end dem, man typisk ser i dag. Jeg ser f.eks. et kæmpestort behov for nytænkning i København, hvor 55 % af beboerne er singler, og så kan det jo ikke være meningen, at et masterbedroom skal være udgangspunktet for boligens disponering,” sagde hun.

Hent præsentationer fra dagen som PDF:

> Boligøkonomisk Videncenter: Danskerne i det byggede miljø - oktober 2021

> Realdania: Valg- og debatmøde i Privat Boligforum den 27.10.2021

Billeder fra dagen

Tryk på pilene for at bladre i galleriet