x

Fra boligudbyder til bystrategisk aktør

Reportage 16. november 2023

Når boligorganisationens opgaver og roller i velfærdssamfundet udvides, er det nødvendigt at være aktiv i byens strategiske arbejde. Det var en af de markante pointer i debatten, da Almen Boligforum den 16. november 2023 var samlet i Aarhus til debatmøde om bystrategisk samarbejde.

Hvad skal der til for at et bystrategisk samarbejde og resultaterne skaber værdi? For boligorganisationerne, lokalsamfundet, byen, kommunen og - ikke mindst - for nutidens og fremtidens almene beboere.  

Det var omdrejningspunktet for Almen Boligforums debatmøde i Aarhus torsdag den 16. november. 

Dagen bød på oplæg fra en række faglige profiler, som delte deres forskellige indsigter, holdninger og erfaringer, og debatterede, hvad et bystrategisk samarbejde betyder konkret for beboerdemokrater og ansatte.

Et lille udpluk af de mange pointer fra dagen: 

  • Mange boligorganisationer fungerer som en ø i samfundet og er solide boligudbydere. Der er mulighed for andre opgaver, hvis den selvopfattelse forandres.
  • Bystrategisk samarbejde er forudsætningen for at løse boligorganisationens, kommunens og samfundets store udfordringer.
  • Boligen i sig selv er vigtig – men bydelen har større betydning for menneskers livskvalitet.
  • Sundhed og aldring er store udfordringer for velfærdssamfundet, hvor boligorganisationen har mulighed for at indtage en særlig rolle/position gennem bystrategiske samarbejder.
  • At arbejde bystrategisk er en kontinuerlig og vidtrækkende opgave, ikke et projekt man påtager sig med mellemrum. Også selvom det giver mening at gennemføre nære forandringer, som man lokalt kan se effekten af.
     

Hvilke faktorer sikrer, at en bystrategi bliver et nyttigt styringsredskab, der inddrager de relevante aktører og dagsordener for kommunens udvikling? Anne Mette Boye, chefstadsarkitekt i Aarhus, gav sit bud på hvorfor, hvordan og med hvem.

 

Hvorfor kommer nogle byer ikke i mål med strategisk byledelse? Bjarne E. Jensen, seniorprojektleder for Dansk Arkitektur Centers efteruddannelse i strategisk byledelse, fortalte om den udfordrende disciplin, og gav eksempler på, hvordan samspil mellem forskellige aktører skaber bedre byer, bedre bydele og bedre liv for borgerne.

 

En god bystrategisk aktør er indstillet på at indgå på lige vilkår med andre, dele formål og give slip på pladsen for bordenden. Er alle klar til denne rollefordeling? Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania og Bent Madsen, administrerende direktør i BL sporede sig ind på, om der er brug for nye kompetencer, nye faglige profiler eller helt nye værktøjer til at løse opgaven.

 

Hvordan bliver vi til de mennesker, vi er? Og kan et boligområde bygge kærlig bro over sociale kløfter? Moderator Niels Bjørn og forfatter Stine Askov fordybet i en åbenhjertig samtale om byens sociale og fysiske strukturer.

 

Hvordan udvikler man klassiske “lukket-om-sig-selv" almene boligområder til boligområder med blandede ejerformer? Per Vinding Nielsen, direktør i Bovia, fortæller om omdannelsen af tre afdelinger på parallelsamfundslovgivningens liste, i tæt samarbejde mellem de tre boligorganisationer og Kolding Kommune. 

 

Klimaudfordringer respekterer ikke matrikelskel. Derfor er klimaet en fælles bystrategisk udfordring i landets kommuner. Jesper Loose Smith, direktør for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, fortalte om et bredt fagligt samarbejde i boligområdet Pileparken i Gladsaxe, hvor arkitekter, biologer, forskere, ingeniører og boligorganisationen bygger bro mellem klimaudfordringer, teknologi og æstetik

 

Alle billeder fra dagen

 

Program

Debatmøde i Almen Boligforum torsdag den 16. november 2023

Kl. 10.00  Velkommen
Per Vinding Nielsen, formand for komitéen for Almen Boligforum åbner debatmødet, og giver ordet til debatmødets moderator Niels Bjørn.

Nyt fra Realdania 
Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania, fortæller om de seneste aktiviteter i foreningen. 

Kl. 10.15   Bystrategi – et styringsredskab, som favner fælles mål og resultater
Et styrket samarbejde med et blik for helheden og sammenhængene skaber en bedre kommune, by og boligområder. Det mener Anne Mette Boye, chefstadsarkitekt i Aarhus, der giver sit bud på hvorfor, hvordan og med hvem: Hvilke faktorer sikrer, at en bystrategi bliver et nyttigt styringsredskab, der inddrager de relevante aktører og dagsordener for kommunens udvikling?

Kl. 10.45  Et udfordrende samspil: Strategisk byledelse 
Dansk Arkitektur Center (DAC) har gennem en årrække afholdt efteruddannelse for bl.a. kommunale direktører og fagchefer i strategisk byledelse. Lyt med, når Bjarne E. Jensenseniorprojektleder for DAC’s strategisk byledelse, fortæller om den udfordrende disciplin. Vi får eksempler på, hvordan samspil mellem forskellige aktører skaber bedre byer, bedre bydele og bedre liv for borgerne. Og så skal vi høre, hvorfor nogle byer ikke kommer i mål med strategisk byledelse.

Kl. 11.15  Pause 

Kl. 11.40  Debat: Ruten til at blive bystrategisk aktør 
Nogle er i gang. Andre vil i gang. For nogle er det let. For andre en udfordring. Men for at blive en god bystrategisk aktør skal man være indstillet på at indgå på lige vilkår med andre, dele formål og give slip på pladsen for bordenden. Er alle klar til denne rollefordeling? Er der brug for nye kompetencer, nye faglige profiler eller skal der findes helt nye værktøjer til at løse opgaven? 

Moderator Niels Bjørn sporer sig sammen med panelet, dagens to første oplægsholdere og deltagerne ind på, hvad der skal til for at agere konstruktivt i et bystrategisk samarbejde. 

Panel
Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania
Bent Madsen, administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger

Kl. 12.15  Frokost 

Kl. 13.15  Interview: Klassekamp og komplekse relationer i ”Nøjsomheden” 
Hvordan bliver vi til de mennesker, vi er? Og kan et boligområde bygge kærlig bro over sociale kløfter? Romanen ”Nøjsomheden” og det almene boligområde Nøjsomhed i Helsingør danner bagtæppe for en åbenhjertig samtale mellem moderator Niels Bjørn og forfatter Stine Askov om byens sociale og fysiske strukturer. Lyt med, deltag i debatten og bliv klogere på komplekse relationer og klassesamfundets begrænsninger set fra en tidligere ”ghetto”. 
Der er mulighed for at stille spørgsmål og kommentere undervejs. 

Kl. 13.45  Fra virkelighedens bystrategiske verden 
Skovparken i Kolding vil skabe gode hverdagsliv på tværs af ejerformer, og Pileparken i Gladsaxe vil bygge et klimasikrende og rekreativt landskab. Det kalder på samarbejde på tværs, hvor det er afgørende at være bevidst om, hvad man som almen boligorganisation kan bidrage med, indgå i, tage ansvar for med kommunen for bordenden og i samarbejde med andre aktører. AAB Kolding og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe deler erfaringerne fra deres bystrategiske indsatser.

CASE: Gode hverdagsliv på tværs af ejerformer
AAB Kolding med Bovia som administrationsselskab har det almene afdelingen Skovparken, der sammen med afdelingen Skovvejen (Boligselskabet Kolding) og afdelingen Munkebo (Alfabo) udgør et samlet boligområde, der er kategoriseret som et samlet omdannelsesområde på parallelsamfundslovgivningens liste. Per Vinding Nielsen, direktør i Bovia, fortæller om omdannelsen, der foregår i tæt samarbejde mellem de tre boligorganisationer og Kolding Kommune, hvor målet er at udvikle klassiske “lukket-om-sig-selv" almene boligområder til boligområder med blandede ejerformer. 

CASE: Fælles om en klimaudfordring for flere
Klimaudfordringer respekterer ikke matrikelskel. Derfor er klimaet en fælles bystrategisk udfordring i landets kommuner. Et projekt, der bygger broer mellem klimaudfordringer, teknologi og æstetik, finder sted i det almene boligområde Pileparken i Gladsaxe. Jesper Loose Smith, direktør for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, fortæller om projektet, der er et bredt fagligt samarbejde mellem arkitekter, biologer, forskere og ingeniører, som tager afsæt i et samarbejde med beboerne og det lokale driftspersonale. Både Gladsaxe Kommune, forsyningsselskabet Novafos, Teknologisk Institut og Københavns Universitet deltager således sammen med boligorganisationen i projektet. 
 
Kl. 14.30   Rundt om bordet: Er ruten klar? 
Hvordan kommer vi fra tanke til handling? Og hvordan bliver arbejdet i en bystrategisk boligorganisation meningsfuldt for beboerne? Deltag i drøftelser ved bordene, mens dagens pointer identificeres. 

Kl. 15.00  Debattens sidste ord
Almen Boligforums formand Per Vinding Nielsen runder debatmødet af.

 

Dem skal du møde

Anne Mette Boye, chefstadsarkitekt i Aarhus Kommune
Uddannet bydesigner, ph.d. i byomdannelse fra Arkitektskolen Aarhus. Anne Mette er stærkt engageret i arkitektonisk kvalitet og den bæredygtig omstilling af vores by, bygninger og landskaber. Hun har et særligt fokus på steders potentialer og forandringsevne, og blander bevidst praksis med forskning. Desuden har Anne Mette været medstifter og partner i to tegnestuer, engageret internationalt bl.a. som gæsteforsker og kritiker på forskellige arkitektskoler og i bestyrelsesarbejde. Anne Mette Boye tiltrådte stillingen som chefstadsarkitekt i Aarhus Kommune i januar 2021.

 

Bent Madsen, administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger
Uddannet cand.polit. Formand for bestyrelsen i BL’s nordiske søsterorganisation NBO - Housing Nordic og Præsident (formand) for Housing Europe (den europæiske sammenslutning af offentlige, kooperative og sociale boligorganisationer). Medlem af bestyrelsen i Dansk Erhverv, AE Rådet, Det Sociale Netværk, Det Centrale Handicapråd og Hjem-Til-Alle Alliancen. Administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger siden 2010.

 

Bjarne E. Jensen, seniorprojektleder i Dansk Arkitektur Center
Geograf fra KU og Erasmus Rotterdam med speciale i by- og regionaludvikling. Bjarne har tidligere været analysechef i Oxford Research og direktør (2007-2016) i REG LAB, tænketank for regional udvikling. Siden 2019 har han arbejdet som seniorprojektleder for Dansk Arkitektur Center, hvor han tilrettelægger og faciliterer kompetenceudvikling i strategisk byledelse for kommunale topledere. Bjarne er desuden forfatter til bl.a. ”Lokal ledelse – lokal vækst”.


Jesper Loose Smith, direktør, Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Jesper Loose Smith har været direktør i Arbejdernes Boligselskab i en årrække. Han kom i sin tid fra Boligselskabet Nordsjælland, og han var tidligere økonomichef i boligselskabet AKB. Jesper Loose Smith er formand for Boligdirektørforeningen, og er valgt repræsentant i BL’s største kreds, Kreds 9, og var tidligere kredsbestyrelsesmedlem.

 

Niels Bjørn, forsker og formidler af det sociale byrum
Tidligere forsker og ph.d. fra Københavns Universitet i urban kompleksitet. Niels arbejder til daglig med ’menneskebaseret byudvikling’ i tæt samarbejde med 
arkitekter og har de seneste femten år især arbejdet med den almene boligsektor. Derudover har han forfattet bøger om arkitektur og byudvikling, lavet dokumentarfilm og er vært på podcasten Bylyd.


Per Vinding Nielsen, boligdirektør i Bovia
Uddannet cand. merc. aud., har tidligere arbejdet bl.a. som revisor og er tidligere mangeårig formand for BL’s 7. kreds og medlem af BL’s bestyrelse. Per Vinding Nielsen har været direktør i Bovia siden 1. oktober 1996. Bovia er en almen boligadministration, der administrerer og udlejer p.t. ca. 8.500 boliger i Kolding, Lunderskov, Vejen, Billund og Grindsted.


Stine Askov, forfatter
Debuterede i 2012 med romanen ”Bid”, der var shortlistet til BogForums Debutantpris samme år. I 2014 fulgte romanen ”Kaninens år”, i 2017 romanen ”Bjørneklo”, og i 2020 udkom romanen ”Katalog over katastrofer”, der var nomineret til DR Romanprisen 2021. Stine arbejdede i mere end 20 år som børnehavepædagog, før hun helligede sig livet som forfatter på fuld tid. ”Nøjsomheden” er hendes femte roman, der udkom i 2022.

 

…………………….

Nina Kovsted Helk, filantropidirektør (CPO) i Realdania
Uddannet arkitekt MAA fra Kunstakademiets Arkitektskole. Nina har tidligere været ansat i Freja Ejendomme og Hvidovre Kommune og senest i JJW Arkitekter A/S som tegnestuechef fra 2016-2017 og som adm. direktør fra 2017-2018. Nina er bestyrelsesformand i Videnscentret Bolius, samt bestyrelsesmedlem i Realdania By & Byg, Dansk Arkitektur Center, Komitéen UIA 2023 Copenhagen, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og Creative Denmark.

 

Astrid Bruus Thomsen, programchef for Byudvikling, Fællesskaber og Planlægning, Realdania
Civilingeniør fra DTU og tidligere ansat i ministerier med opgaver inden for byfornyelse, byplanlægning og by- og boligpolitik. Astrid leder et team i Realdania som primært arbejder med projek-ter inden for bæredygtige byer og nye rammer for fællesskaber. Hun arbejder blandt andet specifikt med Realdanias initiativ vedrørende udsatte boligområder ’By i balance’, hvor tilgangen er at fremme bæredygtig byudvikling – både fra et miljømæssigt, social, kulturelt og økonomisk perspektiv.