x

Fremtidens velfærdssamfund – hvordan kommer vi videre med at bygge det?

Reportage 25. oktober 2023

Tag den svære samtale med borgere og landspolitikere om den velfærd, vi ønsker fremover – og den velfærd, vi må sige farvel til. Først da kan vi gå videre med byggeriet af fremtidens velfærdssamfund. Deltagerne var opmærksomt lyttende og spørgelysten var stor, da Byudviklingsforum var samlet i Kolding til debatmøde om fremtidens velfærdssamfund.

Det gør ondt, det skaber kritik og det er svært. Men det er nødvendigt at være ærlig. Stregen mellem kommunens ansvar og borgerens ansvar skal tegnes tydeligt op.

Det var en blandt flere udfordrende pointer, da Realdanias faglige netværk Byudviklingsforum onsdag den 25. oktober var samlet i Kolding til debatmøde under overskriften ”Fremtidens velfærdssamfund – hvordan kommer vi videre med at bygge det?” 

Deltagerne var spørgelystne og tog del i debatten, da strategidirektør Lisbeth Knudsen fra Mandag Morgen, professor i offentlig velfærdspolitik Kurt Houlberg fra VIVE og flere fagpersoner delte deres viden og anbefalinger med salen.

Et udvalg af de mange spændende indlæg og kommentarer på dagen:

  • Vi skal afstemme forventninger til fremtidens velfærdssamfund med borgere og politikere, før vi bygger mere.
  • Ansvaret ligger ikke alene hos kommunen. Samtalen om prioritering skal foregå på tværs af stat, kommune, interesseorganisationer, privat sektor og borgere.
  • Vi skal tænke mere innovativt i forhold til at samskabe: Genbesøg jeres velfærdsbyggerier efter ibrugtagning - og lyt til brugerne.
  • Vi må deles om velfærdsbyggerierne, og derfor skal vi ikke bygge til kun én funktion. 
  • Den kommunale styringsmodel skal ændres, så borgere og politikere selv kan lave lokale løsninger.
  • Hvis vi vil have innovation, så skal vi undgå 'projektisme' og puljer, der trækker på faste medarbejdere og indsatser.

Billeder fra dagen

Moderator Nina Munch-Perrin stod i spidsen for en engageret debat mellem strategidirektør Lisbeth Knudsen fra Altinget og Tænketanken Mandag Morgen, professor i offentlig velfærdspolitik Kurt Houlberg fra VIVE og sociolog Rasmus Willig.

 

Strategidirektør Lisbeth Knudsen, Altinget og Tænketanken Mandag Morgen, holder oplæg om kommunernes rolle i løsningen af vilde problemer i vores velfærdssamfund. 

 

Spørgelysten var stor, da debatten gik i gang om kommunernes prioritering i forhold velfærdsindsatserne: Hvilke områder bør i højere grad løses med civilsamfund og privat sektor? Hvordan kommer borgerne til at forholde sig til spørgsmålet om prioritering, og hvordan giver kommunerne dem bedst en rolle i velfærdssamfundet?

 

Om eftermiddagen blev deltagerne delt i to grupper, og der blev givet værdifulde input til Realdanias filantropiske arbejde på velfærdsområdet. 

 

 

Program for Byudviklingsforums debatmøde den 25. oktober 2023

Ordstyrer: Nina Munch-Perrin, journalist

Kl. 9.00 Morgenmad

Kl. 10.00 Velkommen
Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune og formand for Byudviklingsforum.
 
Nyt fra Realdania 
Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Kl. 10.15 Oplæg: Fremtidens velfærdssamfund 
Flere samfundsforhold tegner vores samfund frem mod 2030 og 2050 – hvilke udfordringer og bevægelser skal kommunerne særligt forholde sig til? Vi ser ind i en demografisk udfordring – hvordan kan kommunerne forberede sig på den? Og hvad er kommunernes rolle i løsningen af de vilde problemer, der folder sig ud? Kan vi lykkes med at udvikle næste version af dansk velfærd?  

Ved Lisbeth Knudsen, strategidirektør for Altinget og Tænketanken Mandag Morgen.

Kl. 10.55 Pause og forfriskninger

Kl. 11.10 Debat: Fremtidens velfærdssamfund – tendenser og udfordringer 
Vi dykker ned i, hvilke tendenser der kommer til at tegne velfærdssamfundet fremover, og hvad det er for en opgave, kommunerne står overfor. Der er brug for at åbne diskussionen om, hvordan kommunerne skal prioritere ift. velfærdsindsatserne, og hvilke områder der i højere grad bør løses med civilsamfund og privat sektor? Og hvad med borgerne i fremtidens velfærdssamfund – hvordan kommer de til at forholde sig, og hvordan giver kommunerne dem bedst en rolle i velfærdssamfundet?

Vi starter med en runde i panelet – men debatten er åben for alle. Panelet består af:

  • Lisbeth Knudsen, strategidirektør Altinget og Tænketanken Mandag Morgen
  • Kurt Houlberg, professor i offentlig velfærdspolitik, VIVE
  • Rasmus Willig, sociolog, medstifter Andelsgaarde, medlem Etisk Råd og forstander for Suhrs Højskole   

Kl. 12.00 Frokost i Fylken

Kl. 13.00 Oplæg: Et liv i det byggede miljø 
Fra vuggestuen til skolen til seniorbofællesskaber: Vi lever hele vores liv i og imellem bygningerne. Derfor har det byggede miljø et stort potentiale i at skabe gode rammer for velfærdssamfundet – men hvor er det største potentiale? Og hvilke konkrete greb kan kommunerne anvende, når der bygges, omdannes eller udvikles til fremtidens velfærdssamfund?  

Ved Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

Kl. 13.20 Oplæg: Sociale mursten – virker det og hvordan?
Hvordan bygger vi med 'sociale mursten' – byggeri, der indbyder til sundhed og trivsel? Rådgiver Nicolai Carlberg, som har specialiseret sig i udvikling og evaluering af velfærdsbyggeri, giver gode eksempler på konkrete designværktøjer og indsigt i feedback fra brugerne.

Hvor i byggeprocesserne skal man investere, for at få mest mulig værdi og effekt for anlægsmidlerne? Vi får en kort gennemgang af nogle af de mest lærerige erfaringer med velfærdsbyggeri. 

Kl. 13.40 Dialog: Hvor er velfærdspotentialet i det byggede miljø?
Bedre brug af vores bygninger, mere omdannelse, stærkere boligmiljøer og bæredygtig byudvikling kan være med til at løfte de samfundsudfordringer, der ligger foran os – hvad skal der til for at kommunerne kan benytte sig af disse greb? Hvilke velfærdsløsninger findes i det byggede miljø – i henholdsvis landdistrikter og byer af forskellig størrelse?

Debatten beriges med perspektiver fra Nicolai Carlberg, etnolog og rådgiver, Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania og Merete Dissing, By- og Udviklingsdirektør og konstitueret kommunaldirektør i Kolding Kommune. 

Fyld kaffekoppen

14.05 Input til Realdania: Hvor er det største velfærdspotentiale i det byggede miljø?
Vi runder af med at bede om dit input til Realdanias filantropiske arbejde: Hvad mangler kommunerne for at kunne arbejde mere strategisk med rammer for velfærd igennem det byggede miljø? Og hvor er de største barrierer for at bruge det byggede miljø til at understøtte velfærden? Hvilke samarbejder er de mest centrale at sikre? 

Ved Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania

Kl. 14.20 Pause 

Kl. 14.30 Perspektiv: At løse de store kriser
Med vilde problemer, der kan virke uoverstigelige, er der brug for håb. Derfor skal vi høre en af demokratiets innovatører fortælle, hvorfor lokalpolitik er vigtigt, og hvordan det kan skabe fremdrift – også i fremtidens velfærdssamfund.

Ved Olav Hesseldahl, cand.mag. i filosofi, medlem af Velfærdsrådet, stifter af Det Politiske Akademi, Grundlovsfesten og Ungdomsbureaet

Kl. 15.00 Tak for i dag
Nyd et glas vin og en snak.

 

Dagens oplægsholdere

Kurt Houlberg

Professor i offentlig velfærdspolitik i VIVE. Han forsker i kommunaløkonomi og har særlig ekspertise inden for analyser af kommunernes økonomiske grundvilkår, økonomiske styring og opgaveløsning på de store velfærdsområder. Offentlig-privat samspil, lokaldemokrati og samspillet mellem politikere og embedsmænd er andre af Kurt Houlbergs fokusområder.

 

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør Altinget og Tænketanken Mandag Morgen. Lisbeth er tidligere ansvarshavende chefredaktør ved Berlingske, tidligere koncernchef for Berlingske Media og tidligere direktør og chefredaktør for Mandag Morgen. Lisbeth Knudsen er uddannet som journalist, men har i størstedelen af sin karriere været leder af større medieorganisationer i Danmark og en central meningsdanner. 

 

Merete Dissing
By- og udviklingsdirektør i Kolding Kommune samt konstitueret kommunaldirektør. Tidligere har Merete været plan-, byg- og ejendomschef i Kolding og har derfor indgående kendskab med Koldings strategiske og tværgående måde at byudvikle på. Hun er uddannet civilingeniør i industriel miljøteknik ved Aalborg Universitet. Hun har været ansat ved Kolding Kommune siden kommunesammenlægningen i 2007, hvor hun kom fra en stilling som teknisk direktør i Egtved Kommune.

 

Nicolai Carlberg
Etnolog, specialist i social bæredygtighed og inkluderende design. Til daglig driver han rådgivningsvirksomheden Carlberg med kontor i Jernbanebyen i København. Nicolai sidder i arkitekturrådet for Odense Kommune og i stadsarkitektens Bypanel i Københavns Kommune. 

 

Nina Munch-Perrin
TV-vært, journalist og forfatter. I dag vært på TV Avisen, DR. Tidligere erhvervs- og økonomikorrespondent også hos DR. CV’et rummer også en årrække som kommunikationsdirektør i Finans Danmark og vært på TV2 News. Nina er uddannet journalist og er HD i Finansiel Rådgivning.  

 

Olav Hesseldahl
Cand.mag. i filosofi, medlem af Velfærdsrådet, sidder i bestyrelsen for bl.a. Roskilde Festival og som næstformand i Folkemødet. Han er stifter af non-profit-organisationen Ungdomsbureauet, der bl.a. står bag Ungdommens Folkemøde. 36-årige Olav Hesseldahl har allerede siddet i to direktørstole og været på Berlingskes Talent 100-liste. Han er også stifter af Det Politiske Akademi og Grundlovsfesten. Han er en ny generation af ledere, der tager utraditionelle metoder i brug. 

 

Rasmus Willig
Ph.d., medstifter og forperson for Andelsgaarde, er bestyrelsesmedlem af forskningsfonden af 1971 og forenings- og fondsrådgiver. Rasmus er tidligere lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitet, samt tidligere leder af Center for offentligt og privatansattes ytringsfrihed og formand for Dansk Sociologforening. Han har blandt andet skrevet bøgerne ’Til forsvar for kritikken’ (2007), ’Kritikkens U-vending’ (2013) og ’Afvæbnet kritik’ (2016) og i relation til dagens tema ’Den Bæredygtige Stat’ (m. Blok) (2020). Han er en af arkitekterne bag Politikens kritiker- og debattørskole og har skrevet for Kristeligt Dagblad, Dagbladet Information og skriver i dag fast for Politiken. 

 

Michael Ziegler
Formand for Realdania Byudviklingsforum. Borgmester i Høje-Taastrup Kommune siden 2006, valgt for Det Konservative Folkeparti, og medlem af kommunalbestyrelsen siden 1989. Michael Ziegler er uddannet civilingeniør og har tidligere arbejdet for bl.a. Thrane & Thrane og Nokia. Michael Ziegler er bestyrelsesmedlem i KL og næstformand i Det Konservative Folkeparti og dertil kommer en lang række offentlige og private tillidsposter.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Nina Kovsted Helk
Filantropidirektør (CPO) i Realdania. Uddannet arkitekt MAA fra Kunstakademiets Arkitektskole. Nina har tidligere været ansat i Freja Ejendomme og Hvidovre Kommune og senest i JJW Arkitekter A/S som tegnestuechef fra 2016-2017 og som adm. direktør fra 2017-2018. Nina er bestyrelsesformand i Videnscentret Bolius, samt bestyrelsesmedlem i Realdania By & Byg, Dansk Arkitektur Center, Komitéen UIA 2023 Copenhagen, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og Creative Denmark. 

 

Stine Lea Jacobi 
Programchef i Realdania med fokus på bygningskultur og udvikling af steder. Stine er uddannet bygningsarkitekt fra Det Kongelige Akademi i København og efterfølgende byggeøkonom. Hun har over 20 års erfaring med at skabe værdi inden for arkitektur, byggeri og planlægning i samarbejde med civilsamfund, private aktører, myndigheder og foreninger. Stine er desuden beskikket ekstern censor for de kunstneriske uddannelser og medlem af kunstnersamfundet.