x

Grøn æstetik: En bæredygtig balancegang for boligejere

Reportage 30. november 2023

Vi har brug for mere og dybere viden om materialers forskellige levetider. Det var en af mange pointer i debatten, da Ejerboligforum den 30. november 2023 var samlet på BaneGaarden i København til debatmøde om den svære balancegang mellem boligens udseende, klimatryk og pris.

I 2020 introducerede præsident for Den europæiske kommission Ursula Von der Leyen sit New European Bauhaus-initiativ. Initiativet skal accelerere den grønne omstilling og en bæredygtig vækst gennem nye innovative tiltag og løsninger udviklet på tværs af kreative erhverv, industri, offentlige aktører og borgere.

I forlængelse af initiativet forventes et EU-bygningsdirektiv vedtaget i 2023, som skal implementeres i dansk lovgivning.

Det får betydning for danske boligejere. Både i forhold til nybyggeri, ombygninger, tilbygninger og renovering. Vi ved, at nye krav til energirenoveringer bliver særligt vedkommende. Men vi ved også, at bæredygtighed er kommet for at blive, når vi renoverer og bygger nyt.

Ved Ejerboligforums debatmøde blev vi klogere på New European Bauhaus-initiativet, og på de muligheder, udfordringer og dilemmaer, som den kommende danske lovgivning med afsæt i et nyt EU-direktiv stiller danske og europæiske boligejere over for.

Et lille udpluk af pointerne fra dagen:

  • Langt det meste byggeri i byerne og forstæderne vil være det samme om 20-50 år. Det er derfor en stor og vigtig dagsorden, hvordan vi vedligeholder og forbedrer de eksisterende bygninger. 
  • Samarbejde mellem bygherre og arkitekt er vejen videre for at sikre den mest bæredygtige udvikling af en ejendom.
  • Det er arkitektens opgave at byde ind med løsninger, og vise os, hvordan genbrugte materialer kan blive fine og levende i en ny version. Arkitekter og bygherrer skal overvinde sig selv til ikke at bruge de nye ypperste materialer, og i højere grad bruge de materialer, der allerede i cirkulation.
  • Den billigste form for bæredygtighed er ikke at gøre noget. Behold køkkenet, genbrug de gamle plastikvinduer og undlad at skifte sofaen ud - det er gratis! 
  • Mange håndværkere har tendens til at sælge nyt, så der ligger en opgave med at sikre ordentlig genbrugs- og renoveringsrådgivning.
  • Vi har brug for mere og dybere viden om materialers forskellige levetider – ikke kun den tekniske, men også den økonomiske, æstetiske og funktionelle levetid bliver vigtige. 
  • Der er indbyggede strukturelle problemer i vores bygningsreglement, som spænder ben for renovering. Men eksempelbyggerier kan være med til at flytte holdninger og dermed også barrierer.

Dagen blev afrundet med en spændende rundvisning i Jernbanebyen, én af de sidste, store brikker i byudviklingen af den sydlige del af København og et spirende kulturmiljø med kontraster, kultur og kreativitet.

 

Hvor sætter danskerne ind, og hvilke benspænd oplever vi på vores vej mod en mere klimavenlig hverdag? Kristine Virén, formidlingschef i Videncentret Bolius, præsenterer de væsentlige pointer fra deres nyeste undersøgelse af danskernes viden om og interesse for at bo bæredygtigt

 

Den nødvendige grønne omstilling kan ikke alene bæres frem af forbud, afgifter og bilfri søndage, mener Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen. Omstillingen skal også ske, fordi bæredygtighed er det uimodståelige og oplagte valg.

 

Charmen og pladsen til et aktivt familieliv er intakt, efter en slidt tresservilla i Aarhus Vest er blevet renoveret. Arkitekt Rikke Bjerregaard fra CJ Arkitekter præsenterede processen og huset, der undgik nedrivning og nybyggeri, bevarede æstetikken og skabte en bæredygtig løsning. 

 

Klimakrisen har ændret spillereglerne for byggeri og renovering fundamentalt. Hvad er god eller dårlig arkitektur – og hvad er attraktive eller ringe boliger. Skal alle husets vinduer være ens, kan vi leve på færre kvadratmeter og er vi klar til at betale lidt mere for at bo klimavenligt? Moderator Cecilie Beck styrede debatten mellem oplægsholdere og salen om barrierer og incitamenter for at leve og bo mere bæredygtigt.

 

Hvordan forholder forskellige kommuner sig til borgernes ansøgninger om f.eks. energirenoveringer? Og hvilke værktøjer kan bruges til at fremme bæredygtige løsninger, som samtidig inddrager æstetik og økonomi? Formand for Byplanudvalget i Gentofte Kommune, Jesper Bache Marcus, og teknisk direktør Bjarke Butt Eriksen fra Horsens Kommune gav eksempler på, hvordan de hver især arbejder med den dilemmafyldte balance mellem æstetik, bæredygtighed og økonomi.  

 

Alle billeder fra dagen

 

Program

Debatmøde i Ejerboligforum den 30. november 2023

Kl. 10.00  Velkommen  
Allan Malskær, formand for Ejerboligforum, åbner debatten, og giver derefter ordet videre til dagens moderator, Cecilie Beck.

Nyt fra Realdania  
Hvilke projekter er allerede i fuld gang eller i støbeskeen? Kenneth Lillelund Winther, investeringsdirektør i Realdania, giver os en opdatering af de seneste aktiviteter i foreningen.

Kl. 10.20  Mere bæredygtighed i boligen - hvad mener danskerne? 
Trods kriser har mere end to ud af tre danskere lavet bæredygtige ændringer i deres bolig inden for det seneste års tid. Det viser Videncentret Bolius’ nyeste undersøgelse af danskernes viden om og interesse for at bo bæredygtigt. Hvor sætter danskerne ind, og hvilke benspænd oplever vi på vores vej mod en mere klimavenlig hverdag?

Lyt med, når Kristine Virén, formidlingschef i Bolius, præsenterer de væsentlige pointer fra undersøgelsen med et særligt fokus på energirenovering og barrierer for mere bæredygtighed i boligen. 

Kl. 10.40  Et uimodståeligt valg: New European Bauhaus 
Den nødvendige grønne omstilling kan ikke alene bæres frem af forbud, afgifter og bilfri søndage, mener Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen. Omstillingen skal også ske, fordi bæredygtighed er det uimodståelige og oplagte valg. Det er visionen for EU-initiativet New European Bauhaus, der skal accelerere den grønne omstilling med innovative metoder, løsninger og værktøjer udviklet på tværs af kreative erhverv, industri, offentlige aktører og borgere.   

Lars præsenterer os for nogle af de centrale initiativer, der skal sikre gennemslagskraft og skaleringspotentiale. Vi får også konkrete eksempler, som viser, hvordan det fremtidige samarbejde mellem bygherre, arkitekt og entreprenør tager nye veje.   

Kl. 11.10 CASE: Vellykket transformation af 60’er-villa 
Sjælen, charmen og pladsen til et aktivt familieliv er intakt, selvom den slidte tresservilla i Aarhus Vest er blevet 18 kvadratmeter mindre, men bruger 50 procent mindre energi. Huset var med i opløbet til Renoverprisen, og arkitekt Rikke Bjerregaard fra CJ Arkitekter præsenterer processen og huset, der undgik nedrivning og nybyggeri, bevarede æstetikken og skabte en bæredygtig løsning. 

Kl. 11.40 Debat: Klar til klimakrav – og klar til kompromis?  
Klimakrisen har ændret spillereglerne for byggeri og renovering fundamentalt. Dermed bliver der også skubbet til konventionerne for, hvad der er god eller dårlig arkitektur – og hvad der er attraktive eller ringe boliger. Skal alle husets vinduer være ens, kan vi leve på færre kvadratmeter og er vi klar til at betale lidt mere for at bo klimavenligt?

Vær med til en ærlig debat om barrierer og incitamenter for at leve og bo mere bæredygtigt. Vi indleder debatten med et par spørgsmål til drøftelse ved bordene, inden vi sætter gang i en debat med formiddagens tre oplægsholdere.  

Kl. 12.10 Frokost 

Kl. 13.00 En kommunal balancegang: Pæn og klimavenlig renovering 
Knap halvdelen af landets 98 kommuner har en arkitekturpolitik, der beskriver de kvaliteter, som kommunen ønsker at bevare og videreudvikle – også i kommunens boligkvarterer. Men vilkårene for at renovere, ombygge eller tilbygge er ikke ens for alle boligejere – demografi, geografi og privatøkonomi påvirker mulighederne.

Så hvordan forholder forskellige kommuner sig til borgernes ansøgninger om f.eks. energirenoveringer? Og hvilke værktøjer kan bruges til at fremme bæredygtige løsninger, som samtidig inddrager æstetik og økonomi? Formand for Byplanudvalget og næstformand i kommunens opgaveudvalg New European Bauhaus Jesper Bache Marcus udforsker udviklingspotentialerne i New European Bauhaus, mens Horsens Kommune og teknisk direktør Bjarke Butt Eriksen balancerer udviklingen af kommunens planlægning med et særligt hensyn til boligejernes økonomi.

De to kommuner giver eksempler på, hvordan de hver især arbejder med den dilemmafyldte balance mellem æstetik, bæredygtighed og økonomi.  

Kl. 14.00  Debat & kaffe 
I en samtale mellem moderator Cecilie Beck og programchef i Realdania, Stine Lea Jacobi, får vi indblik i relevante projekter i Realdania og inspiration til selv at søge mere viden. Herefter inddrager vi salen og dagens oplægsholdere i debatten, hvor vi identificerer, hvilke centrale faktorer, der fremmer bæredygtigheden og tager hensyn til både æstetik og økonomisk investering. 

Kl. 14.30  Tak for i dag  
Allan Malskær, formand for Ejerboligforum, runder dagen af, inden ordet gives videre til vores guide på eftermiddagens rundvisning.  

Kl. 14.30  Rundvisning i Jernbanebyen  
Rund dagen af med en guidet byvandring gennem Jernbanebyen - én af de sidste, store brikker i byudviklingen af den sydlige del af København. 56 hektar skal udvikles til en ny bydel med alt det bedste ved København - pladser og grønne områder, bilfri gader, hvor man kan cykle i flok og små og store erhverv side om side. Dagens guide er Svend Erik Rolandsen, partner i Grandville, der begynder vores tur i mødesalen på BaneGaarden med en præsentation af området, hvorefter vi begiver os ud i en guidet tur i området. Turen er cirka 1,3 km og tilpasses vind og vejr.

Kl. 15.30  Netværk på BaneGaarden 
Vi har støttet renoveringen af Vesterbros bæredygtige samlingspunkt BaneGaarden for at fremme en levende bygningskultur.

Dem skal du møde

Bjarke Butt Eriksen, direktør for Teknik og Miljø i Horsens Kommune
Uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet. Tidligere økonomidirektør og senere teknik- og miljødirektør i Sønderborg Kommune, og analysechef i Vejle. Bjarke har været involveret i byudviklingsprojekter i Sønderborg Kommune og Vejle Kommune, både overordnede planlægningsopgaver og mere konkrete projekter, hvor kommunerne enten selv har været bygherrer eller involveret via partnerskaber.


Cecilie Beck, journalist på TV2 
Journalist og moderator. Ansat på TV2 Nyhederne. Cecilie har de seneste ti år arbejdet som tilrettelægger og vært på både DR og TV2. Hun har arbejdet på programmer som Jens Olaf Jersilds Rapporten, Deadline, TV2-nyhederne, Dags Dato og på sundhedsmagasinet Praxis.
Kristine Virén, formidlingschef i Videncentret Bolius 
Uddannet arkitekt og ansvarshavende redaktør for alle Videncentret Bolius' platforme og kanaler. Kristine arbejder med at øge danskernes livskvalitet gennem fakta, fif og fortællinger på tværs af både traditionelle og nye sociale platforme og kanaler. Hun er desuden kendt af mange som en af de faste deltagere i DR-programmet Hammerslag, hvor hun bruger sin gode viden om danskernes boligbehov og bolighistorie.  
Lars Autrup, direktør i Akademisk Arkitektforening 
Arkitekt MAA, uddannet cand.arch. på Kunstakademiets Arkitektskole og Architectural Association School of Architecture i London. Lars har tidligere arbejdet som tegnestuechef hos Gottlieb Paludan Architects og som projektchef i Realdania. 

 

Jesper Bache Marcus
Formand for Byplanudvalget og næstformand i kommunens opgaveudvalg New European Bauhaus i Gentofte Kommune.Rikke Bjerregaard, arkitekt og partner i CJ Arkitekter 
Uddannet arkitekt. Rikke har stor erfaring indenfor både nybyggeri, tilbygninger og renoveringer kombineret med solid viden om både energiforbrug, bæredygtighed (DGNB-bygninger og villa) og energirenovering. Hun er desuden arkitekten, der sammen med bygherre og entreprenør stod bag renoveringen af 60’er-villaen i Aarhus Vest, der blev nomineret til Renoverprisen 2023.  
Svend Erik Rolandsen, partner i Grandville 
Uddannet civilingeniør i By- og Trafikplanlægning fra Aalborg Universitet og har mere end 20 års erfaring med byudvikling via ansættelser på tegnestue, Miljøministeriet/Realdania, COWI og Grandville. Svend Erik er byplanlægger og partner i byudviklingsfirmaet Grandville. Han har som rådgiver for Freja Ejendomme A/S og DSB Ejendomsudvikling A/S været med fra de indledende faser af planlægningen af Jernbanebyen med alt fra udvikling af visioner for området, dialog med interessenter, arkitektkonkurrence og sparringspartner, da vinderforslaget skulle omsættes til en helhedsplan for de kommende års byudvikling i Jernbanebyen. 
……………………. 

Kenneth Lillelund Winther, investeringsdirektør i Realdania 
Investeringsdirektør (CIO) hos Realdania siden 2020. Han har tidligere været investeringschef hos Tryg. Han er bl.a. uddannet fra SDU, CBS, University of California og Cambridge University samt i en årrække været ekstern lektor på CBS. Han varetager i dag en række advisory og bestyrelsesposter, bl.a. som bestyrelsesmedlem i Realdania By & Byg, Bolius og i Pensionskassen for Arkitekter & Designere.
Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania  
Programchef i Realdania med fokus på bygningskultur og udvikling af steder. Stine er uddannet bygningsarkitekt fra Det Kongelige Akademi i København og efterfølgende byggeøkonom. Hun har over 20 års erfaring med at skabe værdi inden for arkitektur, byggeri og planlægning i samarbejde med civilsamfund, private aktører, myndigheder og foreninger. Stine er desuden beskikket ekstern censor for de kunstneriske uddannelser og medlem af kunstnersamfundet.