x

Sådan kan ejendomsejerne bidrage til mere liv i bymidterne

Reportage 23. november 2023

Arbejd med viden og ikke fornemmelser, når bymidten skal gentænkes - der findes nemlig ingen universel bymidtemodel. Det var en af mange pointer i debatten, da Erhvervsforum den 23. november 2023 var samlet i DR Koncerthuset til valg- og debatmøde om udvikling af mellemstore metropolers nødlidende bymidter.

Danmarks bymidter oplever tomgang og butiksdød, og risikerer derved at miste deres funktion som mødested og midtpunkt for handel og kulturoplevelser.

Det påvirker både ejendommenes bundlinje og byens værdi for både nuværende og kommende borgere.

Så hvordan skaber vi grobund for sund ejendomsudvikling og levende bymidter?

Løsningen på udfordringerne ligger i krydsfeltet mellem bymidtens aktører - blandt andet ejendomsejerne.

Ved valg- og debatmødet torsdag den 23. november 2023 blev vi klogere på, hvilken rolle erhvervsejendomsejerne spiller i udviklingen af de udfordrede bymidter.

Salen var i dialog med dagens indkaldte eksperter, og fik præsentation af cases fra flere steder i landet.

Et lille udpluk af pointerne fra dagens oplæg og debat:

  • Ejendomsejere skal involveres i de strategiske beslutninger om udviklingen i bymidten.
  • Bymidter kan meget andet end shoppingcentre, men det skal erkendes, at bymidten ikke er eller bliver som i gamle dage.
  • Byd på samme funktioner og stemning som de gode shoppingcentre, bl.a. små områder, toiletter, vagter, parkering m.m.
  • Det er en myte, at mange mennesker automatisk giver mere byliv og at caféliv er lig med byliv. 
  • Hvis vi skal ændre borgernes adfærd og brug af bymidten, skal det være tæt på hverdagens behov.
  • Events i bykernen er et godt greb. Men det skal også kunne måles i forretningernes omsætning.

Dagen blev indledt med valg af syv medlemmer til Realdanias repræsentantskab og komiteen for Erhvervsforum, og efter valg- og debatmødet var der rundvisning i DR Byen.

 

Indtryk fra dagen

Realdanias projektchef, Ditte Marquard Jessen gav en kort opsummering af de pointer og erfaringer, der blev indsamlet på Realdania Værksted i april, hvor ejendomsejere i Realdania Debat var inviteret til at dele deres viden og erfaringer om ejendomsudvikling i de mellemstore byer.

 

Hvordan skaber man byrum, hvor mennesker har lyst til at være? Leder af forskning og udvikling i Gehl Architects, Liselott Stenfeldt, gav konkrete bud på, hvordan data på området kan omsættes til indsigter, der har styrket udviklingen af bymidter i hele verdenen. 

 

 

Ejendomsejerne i mindre byer er en blandet skare – hvordan fremmer vi et gunstigt samarbejde med de øvrige aktører? Vi spurgte panelet, hvad vi kan vi gøre, når den komplekse ejerstruktur vanskeliggør strømlinede processer?
Gregers Pilgaard, udviklingschef i Silkeborg Kommune (t.v.), Maria Degn, selvstændig rådgiver inden for byudvikling, byliv og handelsmiljøer og Simon Vagn Jensen, tidligere teaterchef i Odsherred Teater gav deres bud.

 

Rundvisning i DR Byen efter valg- og debatmødet.

 

Alle billeder fra dagen

 

Program

Debatmøde i Erhvervsforum den 23. november 2023

Kl. 10.00  Valg til Realdanias repræsentantskab
Redegørelse for Realdanias aktuelle situation ved bestyrelsesformand Lars Krarup og administrerende direktør Jesper Nygård samt valg til repræsentantskabet. Dirigent er advokat Niels Kornerup.

Kun medlemmer af Valggruppen for erhverv har stemmeret. Læs mere om valget og kandidaterne.

Kl. 12.15  Frokost

Kl. 13.15  Velkommen til debatmøde
Formand for Erhvervsforum, Jesper Andreasen, åbner debatten.

Kl. 13.20  Realdanias arbejde for levende bymidter
Vi skal her høre om Realdanias initiativer i forhold til at styrke de trængte bymidter – herunder Bymidtepuljen, hvor 80 mio. kr. er afsat til at støtte lokale projekter, som bidrager til en omstilling mod mere levende, smukke og aktive bymidter med mødesteder for både lokale og besøgende.

Realdanias projektchef, Ditte Marquard Jessen giver desuden en kort opsummering af de pointer og erfaringer, der blev indsamlet på Realdania Værksted i april, hvor ejendomsejere i Realdania Debat var inviteret til at dele deres viden og erfaringer om ejendomsudvikling i de mellemstore byer.

Kl. 13.45  En bymidte for alle
Hvordan skaber man byrum, hvor mennesker har lyst til at være? Det er et spørgsmål, som Liselott Stenfeldt har beskæftiget sig meget med. Som leder af forskning og udvikling i Gehl Architects, har hun været med til at udvikle metoder og værktøjer som muliggør, at vi bedre kan forstå borgeres forhold til bymidten. Hvem opholder sig hvor? Og hvad er et vigtigt mødested i den by, du bor i? I stedet for at kun tænke en god bymidte som et stærkt handelsliv, bør vi tænke over hvordan man skaber et centrum, hvor alle kan trives. Vi hører her konkrete bud på, hvordan data på området kan omsættes til indsigter, der har styrket udviklingen af bymidter verden over. 

Kl. 14.15  Paneldebat: Ejendomsejerne i mindre byer er en blandet skare – hvordan fremmer vi et gunstigt samarbejde med de øvrige aktører?
En levende og velfungerende bymidte er ønskværdig, også for ejendomsejernes bundlinje. Hvad er de bedste forudsætninger for et konstruktivt samarbejde mellem ejendomsejerne, myndighederne og de civile aktører? 

Den komplekse ejerstruktur blandt ejendomsejerne i bymidterne vanskeliggør strømlinede processer. Vi spørger panelet: Hvad kan vi gøre i stedet?

  • Maria Degn, selvstændig rådgiver inden for byudvikling, byliv og handelsmiljøer
  • Simon Vagn Jensen, tidligere teaterchef i Odsherred Teater
  • Gregers Pilgaard, udviklingschef i Silkeborg Kommune

Kl. 15.00 - 15.45  Rundvisning i DR Byen  
Grib chancen for en unik og skræddersyet rundvisning i DR Byen, hvor erfarne rundvisere tager os med bag kulissen og kameraerne i Danmarks største mediehus og giver dig et indblik i arbejdet bag de programmer og studieværter, vi kender fra tv. 

Realdania har støttet byggeriet af Koncerthuset i DR Byen for at sikre, at den anerkendte franske arkitekt Jean Nouvels oprindelige arkitektoniske og æstetiske intentioner med den spektakulære koboltblå koncertsal kunne realiseres. 

Rundvisningen tager ca. 45 minutter og vi runder dagen af med et glas i lobbyen foran Studie 2.

 

Dem skal du møde

Gregers Pilgaard, udviklingschef i Silkeborg Kommune
Udviklingsdirektør i Silkeborg Kommune siden 2007, hvor han bl.a. arbejder med erhvervsudvikling, bosætning og citybranding. Gregers er desuden involveret i servicering af større virksomhedssager og er ankermand i kommunens erhvervstaskforce. Siden 2021 har han ligeledes været ansvarlig for Silkeborg Kommunes salg af erhvervsjord. Gregers er uddannet cand.scient.pol. 

 

Jacob Rosenkrands, journalist og studievært
Vært på TV Avisen og tidligere vært på DR2 Deadline. Uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet. Indledte sin karriere på programmet Orientering på P1 og fungerede senere som journalist på Ugebrevet Mandag Morgen.

 

Jesper Andreasen, formand for Erhvervsforum
Bestyrelsesformand for Rødovre Centrum og formand for Realdania Erhvervsforum. Jesper er uddannet cand.polit. og startede sin karriere som student og senere fuldmægtig i Realkredit Danmark. Jesper var kun 29 år gammel, da han i 1991 overtog ledelsen af det familieejede storcenter Rødovre Centrum, som blev etableret af Jespers morfar i 1966. I dag omfatter Rødovre Centrum 75.000 m2 butikker, kontorer og lager. 

 

Liselott Stenfeldt, Head of R&D, Team Director Global Cities hos Gehl Architects
Som leder for forskning og udvikling hos Gehl driver Liselott Stenfeldt udviklingen af nye metoder og innovative koncepter med det mål at styrke fremtidens byudvikling. Med en baggrund i såvel arkitektur som digital teknologi, ser Liselott store muligheder i det interdisciplinære i forhold til at synliggøre det usynlige, og herigennem få en bedre forståelse af brugen af byen. Hun var indtil for nylig leder for Gehls Cities team i København.

 

Maria Degn, selvstændig rådgiver inden for byudvikling, byliv og handelsmiljøer
Selvstændig rådgiver i virksomheden 'inmoma' med speciale i kompleks og helhedsorienteret strategisk byudvikling, byliv og handelsmiljøer. Hun arbejder med opgaver i hele landet og har mere end 20 års erfaring med området. Maria har en bred uddannelse inden for bygeografi, ledelse, innovationsledelse og antropologi.  

Simon Vagn Jensen, tidligere teaterchef i Odsherred Teater
Simon har en baggrund som skuespiller. Han blev i 1995 ansat som leder af det nyetablerede Odsherred Teater, hvor han fortsatte frem til 2021. I 2016 flyttede teateret ind i gågaden i Nykøbing Sj, bl.a. med støtte fra Realdania, hvilket var med til at skabe liv i bymidten samt styrke Nykøbing Sj. som hele egnens hovedby. Simon arbejder i dag som oplægsholder, moderator og rådgiver. 

 

-----------------------------------------------------------

 

Lars Krarup, bestyrelsesformand i Realdania
Bestyrelsesformand i Realdania. Lars Krarup er mangeårig, nu forhenværende, borgmester i Herning Kommune og tidligere salgschef for Carlsberg/Tuborg i Vestdanmark samt tidligere direktør for virksomheden Herning Blue Fox Ishockey. Herudover bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser, herunder formand for Team Danmark.

 

Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania 
Adm. direktør i Realdania siden 2013, og tidligere adm. direktør i KAB fra 1996-2013. Uddannet cand.scient.adm. fra RUC. Jesper Nygård er bl.a. bestyrelsesformand i Realdania By & Byg, bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse og The C40 Cities Climate Leadership Group samt ekspertpanelsmedlem af 2023-panelet og Advisory Board medlem i Philea. Derudover har han været bestyrelsesmedlem og formand for en lang række tilsvarende bestyrelser, udvalg m.v. siden 1980.

 

Ditte Marquard Jessen, projektchef i Realdania
Projektchef i Realdania Filantropi siden 2021. Tidligere partner i rådgivningsvirksomheden Urland og byplanlægger i Skive, Slagelse og Greve Kommuner. Ditte er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i København i 2008 og har en master i strategisk byplanlægning fra samme sted, som hun færdiggjorde i 2016. Hos Realdania har Ditte ansvaret for Realdanias Bymidtepulje, som over de kommende fem år støtter projekter i bymidter over hele landet.