x

Vi skal genbruge vores "bygningsguld" til fremtidens boliger

Artikel 8. maj 2023

Hvordan skaber vi fremtidens attraktive og bæredygtige boliger med afsæt i de bygninger og boligmiljøer, vi allerede har? Vi ser ind i en fremtid, hvor hundredtusindvis flere danskere skal have et sted at bo. Nyt byggeri bliver nødt til at være en del af løsningen, men af hensyn til klima og økonomi skal vi finde nye måder at realisere fremtidens boligbehov på.

Hvordan kan vi renovere, transformere, fortætte og dele vores eksisterende bygninger og boligmiljøer, så vi på den måde kan realisere flere af de boliger, der bliver brug for i fremtiden? Boliger, der ikke bare er klimavenlige, men også menneskevenlige? 

Disse spørgsmål fik vi svar på, da omkring 80 medlemmer og gæster fra tre af Realdanias faglige netværk var samlet i FÆNGSLET i Horsens den 20. april 2023.

I løbet af dagen blev deltagerne inspireret af eksempler på renovering og transformation med både klimamæssige, økonomiske, sundhedsmæssige, sociale og kulturelle gevinster.

Vi identificerede desuden de benspænd, der er for at udnytte potentialet for transformation fuldt ud. Både oplægsholdere og deltagere delte deres erfaringer fra egen branche: Hvor ligger mulighederne for en genbruge bygningsguld, og hvor er de væsentligste udfordringer? 

Indtryk fra debatmødet

Hvorfor skal vi indtænke transformation og renovering i endnu højere grad? Nina Kovsted Helk, Realdanias filantropidirektør, gav bolden op til medlemsdebat.Der er gevinst ved at skaffe flere boliger gennem renovering og transformation. Karen Mosbech, co-founder af Home.Earth og formand for nomineringsudvalget ved Renoverprisen, viste en række inspirerende eksempler på nytænkende og vellykket renovering og transformation. Transformation betaler sig, fortalte Trine Bindslev Tree, seniorkonsulent for bæredygtigt byggeri hos Rambøll. Hun gav en opsummering af de interessante resultater fra Rambølls rapport om transformation.


 
Rundt om bordet: Vi gav bolden til medlemmerne, der udvekslede erfaringer med barrierer, og drøftede potentialer og løftestænger.Hvad er de væsentligste barrierer for transformation og fortætning? Og hvor ligger løsningerne? Panelet bestod af Trine Ribergaard Skammelsen, afdelingsleder for Strategi og Udvikling i Viborg Kommune, Karen Mosbech, co-founder af Home.Earth og formand for nomineringsudvalget ved Renoverprisen samt Trine Bindslev Tree, seniorkonsulent for Bæredygtigt Byggeri i Rambøll.


Tagboliger er et underudnyttet fortætningspotentiale i byen. Niels Christian Nielsen, kreativ direktør og partner i Hune og Elkjær, delte ud af sine mange års erfaring med muligheder og benspænd ved tagboliger.Udviklingen af ejendomsprojektet Herning+ sker med mest mulig genanvendelse af det tidligere sygehus gamle bygninger. Louise Kruse Hansen, byplanlægger i Herning Kommune, præsenterede planerne.Kan danskernes boligdrømme flyttes i en mere bæredygtig retning? Livsstilsekspert Anne Glad udfordrede parcelhusejere og rækkehusidyllen sammen med dagens ordstyrer og stadsarkitekt i Horsens, Jesper Pagh.

 

Billedgalleri fra dagen