x

Biogene byggematerialer: Fremtidens byggesten?

Reportage 22. november 2023

Vi skal flytte os fra at bruge avancerede materialer primitivt til i stedet at bruge primitive materialer avanceret. Det var en blandt flere tankevækkende pointer i debatten, da Landbrugsforum den 22. november 2023 var samlet i DR Koncerthuset til debatmøde om landbrugets rolle i fremtidens bæredygtige byggematerialer.

Fremtidens byggesten: Potentialer og barrierer for biogene byggematerialer?

Produktion af byggematerialer står for over 10 pct. af verdens CO2-udledning.

Samtidig viser undersøgelser, at omstilling fra brugen af konventionelle materialer med biogene kan reducere CO2-udledningen i byggeriet med op til 40-70 pct.

Derfor er der et stort potentiale i at udvikle og anvende biogene byggematerialer i højere grad end i dag. 

Kan halm – og andre biobaserede byggematerialer som tang, træ, pil m.m. – være en del af løsningen for at nedbringe udledningen af CO2 fra byggeriet?

Hvad ved vi indtil videre om potentialer og barrierer? 

Og er der nye forretningsmuligheder for landbruget i biogene byggematerialer?

Vi tog en status på de biogene byggematerialer og hvilke af dem, der har størst potentiale i Danmark, da medlemmer af Landbrugsforum var samlet til valg- og debatmøde den 22. november 2023 i København.  

Et lille udpluk af pointerne fra dagens oplæg og debat:

 • Byggematerialer er en ressource, som vi skal tage vare på. Begræns nedrivning, spild og affald. Alt har værdi! 
 • Dansk halm og ålegræs og rest-træ kan sandsynligvis dække vores behov for isolering i Danmark.  
 • Dansk træbiomasse kan opfylde en stor del af vores materialebehov til en række byggematerialer (om end ikke til bærende konstruktioner).
 • Særligt potentiale ligger i sidestrømme som halm fra byg og hvede, men også i dyrkning af pil, hurtigtvoksende træ som poppel og sumpdyrkning af fx rørgræs, tagrør og bredbladet dunhammer 
 • Løsningen på CO2-udfordringen ligger i landbruget. Hvor skulle det biogene ellers komme fra? Der er ikke kun tale om ”rest-produkter”, men snarere om sideproduktion, der yderligere skal opgraderes.  
 • I dag er landbrugets handlerum langt større end det bliver om 5-10 år, hvor det i højere grad vil blive reguleret af andre. 
 • Vi skal flytte os fra at bruge avancerede materialer primitivt til i stedet at bruge primitive materialer avanceret. Det kræver mere viden, end vi har i dag - også uddannelsesinstitutionerne skal blive klogere på, hvordan man håndterer de biogene materialer. 
 • Biogene byggematerialer kan ikke altid matche egenskaberne i konventionelle byggematerialer, f.eks. ift. vandtæthed, så vi skal bruge begge typer til den præcise funktion, som de er bedst egnet til. Men at 98% af Danmarks énfamilieshuse har teglfacade giver ikke mening.  
 • Der er lovmæssige benspænd i byggebranchen, som er oplagt at få kigget på. 
 • Omstilling til biogene byggematerialer tager tid og er en modningsproces for alle led i værdikæden. 

Dagen blev indledt med valg af syv medlemmer til Realdanias repræsentantskab og komiteen for Landbrugsforum, og efter valg- og debatmødet var der rundvisning i DR Byen.

 

Indtryk fra dagen

Halm, tang, hør, træ og mycelium er blandt de materialer, der kan bygges med. Hvilke af disse materialer har størst potentiale – både i forhold til dyrkning, stabilitet, sikkerhed og indeklima? Vi fik den nyeste viden af Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker på BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet.

 

Hvilke udfordringer, gevinster og hvilke barrierer støder man på, når man anvender de biogene byggematerialer? Magnus Reffs Kramhøft, erhvervs-ph.d. hos CINARK / Henning Larsen præsenterede en række byggerier, hvor man har kastet sig ud i brugen af biogene byggematerialer.

 

 

Er produktionen af biogene byggematerialer et tog, som landbruget skal hoppe på, før det er for sent? Ordstyrer Jacob Rosenkrands styrer debatten mellem salen, chefkonsulent Søren Bisp fra SEGES Future Farming, seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen fra BUILD, programchef Lennie Clausen fra Realdania, direktør Lars Keller fra EcoCocon og innovationskonsulent Trine Alette Panton fra We Build Denmark.

 

Rundvisning i DR Byen efter valg- og debatmødet.

 

Alle billeder fra dagen

 

Program

Debatmøde i Landbrugsforum den 23. november 2023

Kl. 10.00  Valgmøde
Med redegørelse for Realdanias aktuelle situation ved bestyrelsesformand Lars Krarup og administrerende direktør Jesper Nygård samt valg til repræsentantskabet. Dirigent er advokat Niels Kornerup.

Læs mere om valget og kandidaterne.

Kl. 11.15  Pause

Kl. 11.30  Velkommen til debatmøde 
Formand for Landbrugsforum, Hans Henning Rottbøll, åbner eftermiddagens debat.

Kl. 11.35  Oplæg: Fremtidens Byggesten – hvad ved vi om de biogene byggematerialer?  
En omstilling fra konventionelle til biogene byggemateriale kan nedbringe CO2-udslippet i byggeriet med 40-70 procent – og derfor har de et potentiale, der må udnyttes. Men byggematerialer skal have særlige egenskaber og leve op til en række krav. Halm, tang, hør, træ og mycelium er blandt de materialer, der kan bygges med. Hvilke af disse materialer har størst potentiale – både når det gælder dyrkning af afgrøden – og relevante kvaliteter vi søger i byggematerialer som stabilitet, sikkerhed og indeklima?

Vi får den nyeste viden fra Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker på BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet. Torben forsker i fremtidens byggematerialer, deres anvendelse, ydeevne og holdbarhed. 

Kl. 12.20  Frokost 
Vi nyder en frokost i Koncerthusets restaurant med udsigt over Amager Fælled.  

Kl. 13.20  Oplæg: Cases på brugen af biogene byggematerialer i Danmark  
Hvilke udfordringer, gevinster og hvilke barrierer støder man på, når man anvender de biogene byggematerialer? Hvilken konsekvenser har det for æstetikken? Og kan vi med fordel få inspiration fra bygningskulturen fra tidligere tider? Magnus Reffs Kramhøft, erhvervs-ph.d. hos CINARK / Henning Larsen  præsenterer en række byggerier, hvor man har kastet sig ud i brugen af biogene byggematerialer.

Kl. 13.45  Stræk benene og fyld koppen 

Kl. 14.00  Debat: Er landbruget fremtidens producenter af biogene byggematerialer?  
For at skabe et bæredygtigt samfund må vi gentænke både vores byggematerialer og vores eksisterende landbrug. For at skubbe på omstilling til biogene byggematerialer er det også vigtigt, at der kan skabes en økonomisk bæredygtig fremtid for producenterne.

 • Hvad er erfaringerne indtil videre?
 • Hvordan får vi skalering på de biogene byggematerialer?
 • Og er produktion af biogene byggematerialer et tog, som landbruget skal hoppe på, før det er for sent?  

Ordstyrer Jacob Rosenkrands styrer debatten, og i panelet er der både videnspersoner og aktører inden for produktion og salg af biogene byggematerialer. Som deltager er du meget velkommen til at byde ind undervejs.

Panelerne består af: 

 • Søren Bisp, chefkonsulent i SEGES, Future Farming  
 • Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker i BUILD
 • Lennie Clausen, programchef i Realdania 
 • Lars Keller, direktør i EcoCocon
 • Trine Alette Panton, innovationskonsulent i We Build Denmark

Kl. 15.00 - 15.45  Rundvisning i DR Byen  
Grib chancen for en unik og skræddersyet rundvisning i DR Byen, hvor erfarne rundvisere tager os med bag kulissen og kameraerne i Danmarks største mediehus og giver dig et indblik i arbejdet bag de programmer og studieværter, vi kender fra tv. 

Realdania har støttet byggeriet af Koncerthuset i DR Byen for at sikre, at den anerkendte franske arkitekt Jean Nouvels oprindelige arkitektoniske og æstetiske intentioner med den spektakulære koboltblå koncertsal kunne realiseres. 

Rundvisningen tager ca. 45 minutter, og vi runder dagen af med et glas i lobbyen foran Studie 2. 

 

Dem skal du møde

Hans Henning Rottbøll, formand for Landbrugsforum
Kammerherre, hofjægermester og godsejer ved Børglum Kloster, som han overtog som 23-årig. Hans er formand for Landbrugsforum samt formand for European Arable Farmers. 

 

Jacob Rosenkrands, journalist og studievært
Vært på TV Avisen og tidligere vært på DR2 Deadline. Uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet. Indledte sin karriere på programmet Orientering på P1 og fungerede senere som journalist på Ugebrevet Mandag Morgen.

 

Lars Keller, direktør i EcoCocon
Medstifter og direktør i halmvægsproducenten EcoCocon Denmark. Med afsæt i 20 års arbejde med bæredygtigt byggeri er Lars’ mål at hjælpe byggesektoren med at blive en del af klimaløsningen. Han er tidligere direktør i virksomheden Small Planet og tidligere ejer af Lærkeland/Living Houses.

 

Magnus Reffs Kramhøft, erhvervs-ph.d. hos CINARK / Henning Larsen
Erhvervs-ph.d. hos CINARK / Henning Larsen med fokus på bæredygtige transformationer. Uddannet arkitekt og mere end 10 års erfaring fra Henning Larsen tegnestue, blandt andet som lead architect på tilbygningen til Feldballe Friskole, som er bygget i træ og halm. 

 

Søren Bisp, chefkonsulent i SEGES, Future Farming
Chefkonsulent i SEGES Innovation, Future Farming, Strategi & Vækst. Søren er ph.d. i organisationsudvikling og marketing, og har tidligere været CSR- og kommunikationschef i Danpo.

 

Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker på BUILD
Seniorforsker på BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København. Uddannet civilingeniør, DTU og ph.d. fra RISØ/DTU. Torben forsker i fremtidens byggematerialer, deres anvendelse, ydeevne og holdbarhed. Han holder desuden foredrag, kurser og underviser i krav til byggeriet, byggeteknik, ydeevne af bygningskomponenter og bygningsfysik.

 

Trine Alette Panton, innovationskonsulent i We Build Denmark
Innovationskonsulent i We Build Denmark, erhvervsklynge for dansk byggeri og anlæg. Uddannet cand. scient i kulturgeografi og certificeret ‘Sustainable Business Change Manager’. Trine er tidligere erhvervsudviklingskonsulent i Business Vordingborg med fokus på den grønne omstilling, bygge- og anlægsbranchen samt iværksætteri, og chefkonsulent hos Teknologisk Institut med analyser af erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kompetenceudvikling.

 

-----------------------------------------------------------

 

Lars Krarup, bestyrelsesformand i Realdania
Bestyrelsesformand i Realdania. Lars Krarup er mangeårig, nu forhenværende, borgmester i Herning Kommune og tidligere salgschef for Carlsberg/Tuborg i Vestdanmark samt tidligere direktør for virksomheden Herning Blue Fox Ishockey. Herudover bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser, herunder formand for Team Danmark.

 

Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania
Adm. direktør i Realdania siden 2013, og tidligere adm. direktør i KAB fra 1996-2013. Uddannet cand.scient.adm. fra RUC. Jesper Nygård er bl.a. bestyrelsesformand i Realdania By & Byg, bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse og The C40 Cities Climate Leadership Group samt ekspertpanelsmedlem af 2023-panelet og Advisory Board medlem i Philea. Derudover har han været bestyrelsesmedlem og formand for en lang række tilsvarende bestyrelser, udvalg m.v. siden 1980.

 

Lennie Clausen, programchef for Byggeri, boligmiljø og processer i Realdania 
Programchef hos Realdania og ansat hos Realdania siden 2002. Uddannet civilingeniør og PhD. Lennie arbejder med Realdanias indsatser for udvikling af boligmiljøer, innovation i byggeriet og udvikling af et mere bæredygtigt byggeri. Han har tidligere arbejdet som forsker ved Statens Byggeforskningsinstitut og Danmarks Tekniske Universitet.