x

Realdania Værksted: Ejendomsudvikling i mellemstore byer

Realdania Værksted 26. april 2023

Er du medlem af Erhvervsforum eller Privat Boligforum? Og har du lyst til at dele dine erfaringer som ejendomsejer med Realdania? Så har vi brug for dig i vores filantropiske arbejde.

Udfordringer for de mellemstore byer

Danmarks byers vilkår forandrer sig i disse år, blandt andet med afsæt i en ændret befolkningssammensætning, ændrede indkøbsvaner og energikrisen. Det har betydning for, hvordan de mellemstore (4.000 - 40.000 indbyggere) byers eksisterende ejendomsmasse kan udvikles, renoveres og driftes.

Vi har brug for din viden i vores filantropiske arbejde

Realdania har siden 2017 arbejdet med at styrke og understøtte Danmarks mellemstore byer, både ved at støtte fysiske projekter, og ved at opbygge viden om byernes rammevilkår, udfordringer og potentialer. Og dette arbejde fortsætter. 

Din viden har værdi for Realdanias filantropiske arbejde

For at styrke vores indsatser, indhenter vi altid den mest relevante viden på området – og noget af den sidder du, og vores andre faglige medlemmer, med. Derfor lancerer vi nu et nyt koncept: Realdania Værksted. Værksted er et mødeformat, hvor vi inviterer udvalgte faglige medlemmer til at dele jeres unikke viden og erfaringer inden for et specifikt område. 

Tema: Ejendomsudvikling i de mellemstore byer

Tema for dette Værksted er forholdene for ejendomsudvikling i de mellemstore byer (ca. 4.000 - 40.000 indbyggere). Hensigten er at opnå en større forståelse for, hvordan det er at eje, udvikle og drifte ejendomme i denne bystørrelse.

Spørgsmål vi skal drøfte på mødet:  

  • Hvordan er virkeligheden for dig som bygningsejer og udlejer i en mellemstor by? Og hvordan har den ændret sig det sidste årti? 
  • Hvad mener du, der skal til for at sikre en sund ejendomsudvikling i din by? 
  • Hvad er udfordrende i forhold til udvikling, renovering, drift og vedligehold? 
  • Hvordan sikrer man, at ejendommenes kulturhistoriske værdi bevares?
  • Og hvilke aspekter, mener I, har betydning for at sikre en levende bymidte i provinsbyerne? 

Til mødet deltager også fagpersoner med stor viden inden for ejendomsudvikling, detailhandel og kulturarv. 

Unikt bidrag til de filantropiske processer 

Din viden og erfaring bliver dermed et værdifuldt bidrag til den videre proces for Realdanias filantropiske indsatser. Du får også viden med hjem inden for ejendomsudvikling, detailhandel og kulturarv, ligesom du får mulighed for at sparre med andre bygningsejere fra Realdania Debat. 

Hvor og hvornår? 

Onsdag den 26. april 2023 kl. 16-19 i Ringsted

Der er plads til ca. 15-20 ejendomsejere på mødet.

Som deltager inviteres du endvidere til et lille afslutningsarrangement den 24. maj 2023 i Realdanias hovedkvarter på Jarmers Plads i København. Hér samler vi op på de pointer, der er kommet frem, og fejrer udgivelsen af en lille publikation om det at være ejendomsejer i de mellemstore byer.

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig ved at kontakte projektleder Marie á Rogvi fra Realdanias Medlemsteam på mro@realdania.dk eller telefon 6177 8216.  

Kriterier 

Dette Værksted henvender sig til medlemmer af Erhvervsforum og Privat Boligforum, som ejer én eller flere ejendomme, og som har lyst til at dele erfaringer og viden i forhold til ejendomsudvikling i de mellemstore byer (ca. 4.000 - 40.000 indbyggere).  

Nyt koncept: Realdania Værksted

Nyt koncept: Realdania Værksted

Realdania Værksted er et nyt tiltag for vores faglige medlemmer. Her inviterer vi udvalgte medlemmer ind i et sparrings- og videndelingsrum, hvor medlemmernes erfaring og viden bruges til at belyse aktuelle udfordringer i det byggede miljø, som Realdania arbejder med.

Dette er vores første Realdania Værksted, og du kan være blandt de første medlemmer til at prøve det.