x

10 år senere: Hvad lærte vi af Nordhavn?

Viden 16. maj 2024

Hvad har vi lært af det ambitiøse byudviklingsprojekt i Københavns Nordhavn? Få de vigtigste pointer fra fælles debatmøde den 16. maj, hvor vi blev klogere på Skandinaviens største udvikling af et tidligere industriområde.

Debatmøde i Nordhavn: Et laboratorium for byudvikling - 10 år senere

Nordhavn i København er Skandinaviens største og mest ambitiøse byudviklingsprojekt. Et sted, hvor fortid, nutid og fremtid mødes, og hvor nye idéer afprøves, og løsninger kan inspirere og bidrage til bedre byudvikling både i Danmark og internationalt. 

Realdania Debat var den 16. maj 2024 samlet til debatmøde i Nordhavn, hvor vi udforskede nogle af de centrale problemstillinger og erfaringer, der knytter sig til udviklingsprojektet, som også har generel relevans i forhold til udviklingen af vores byer. Dagen blev rundet af med to forskellige rundvisninger på hele halvøen.

Blandt pointerne fra dagens oplægsholdere var:

 • Interessenter i byudviklingsprojekter kan ikke altid blive enige om balancen mellem energieffektivitet, rekreative muligheder og biodiversitet. 
 • Lokal energiforsyning er svær, men vigtig for den grønne omstilling, og stiller store krav til design og justering af planer.
 • Flere og flere grundejere har taget biodiversitet og vilde natur til sig, og er klar til at omstille sig til nye typer grønne områder – mere vild, mindre velplejet. 
 • Sammenstødet mellem nuværende beboere og nye omgivelser er ikke til at undgå, men et konfliktfrit projekt flytter heller ikke hegnspæle. 
 • Grønne anlæg i store byudviklingsprojekter falder bedst ud, hvis man prøver sig frem i en lille skala - og derefter laver mere af dét, der virker.
 • Nordhavnen rummer en lidt broget forsamling af beboere, ejere og brugere, men det gavner kvarteret, når der skabes rum til forskellige identiteter.
 • Det er vigtigt at arbejde parallelt med delprojekter, der har både et langt sigte som Nordhavnsparken og kort sigte som bl.a. små lommeparker, der binder det gamle Østerbro sammen med ny Nordhavn.
 • De store CO2-besparelser i byudviklingsområder kan findes, hvis man stiller høje krav i salgsaftalerne til købere og entreprenører om at de bliver målt og vejet på deres evne til at CO2-spare i deres byggerier.
 • Naturbaserede løsninger i bolig-, transport- og industrisektor kan reducere CO2-udledning med op til 25 pct.
 • Detailhandelsselskab gav Århusgadekvarteret mulighed for at hjælpe et aktivt og mangfoldigt forretnings- og gadeliv i gang.
 • Understøttelse af et spirende lokalt foreningsliv skaber lokalt liv i bygninger og udendørs arealer.

Program

Sted: Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Ordstyrer: Kim Bildsøe Lassen, DR  

Kl. 9.00 
Ankomst og morgenmad 

Kl. 10.00 
Velkommen og nyt fra Realdania 
Jesper Nygård, administrerende direktør, Realdania
Bliv opdateret på den seneste udvikling og aktuelle aktiviteter i foreningen. 

Kl. 10.15 
Skandinaviens største byudviklingsprojekt 
Anne Skovbro, administrerende direktør, By & Havn  

I 2007 var ”Fremtidens bæredygtige by” titlen på visionen for fremtidens Nordhavn og er fortsat grundlaget for byudviklingsprojektet. Anne Skovbro giver os en indføring i, hvordan By & Havn arbejder med at opnå ambitionerne om, at Nordhavn skal være ”en levende by, en by ved vandet, en by for alle en miljøvenlig by, en by med grøn trafik og en dynamisk by”. Vi skal også høre om, hvordan visionen løbende har måttet tilpasses til skiftende omstændigheder og muligheder – og hvad er vi blevet klogere på i løbet af de 16 år, vi har været undervejs? 

Kl. 10.50 
Ny by fra bunden – hvad er vigtigst?  
Tina Saaby, administrerende direktør, Dansk Byplanlaboratorium  

Verden forandrer sig hurtigt, men byudvikling er en langsom disciplin, der kun med besvær indoptager de behov, som klimaforandringer f.eks. medfører for øget natur i byerne og for bygningsbevaring. De dilemmaer vil Tina Saaby forholde sig til og sætte i relation til udviklingen af Nordhavn. 

Kl. 11.10 
Kort & godt: Fire power talks til inspiration 
En profil fra hver af dagens fire side sessions skitserer kort og koncentreret hovedpointer fra deres arbejde med det pågældende tema. Få en smagsprøve på alle fire temaer og vælg derefter, hvilke(t) du ønsker at høre mere om.

 • Hvordan designer vi blandet by? Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening 
 • Natur som driver i byudvikling og dens betydning for vores livskvalitet: Mette Skjold, administrerende direktør i SLA 
 • Med hvilke materialer skal vi bygge fremtidens byer – og hvordan? Frederik Noltenius Busck, co-founder og direktør i CPH Village 

Kl. 11.40 
Kort pause 

Kl. 11.55 
Fordyb dig: Tre side sessions
Inkluderende by. Grøn by. Cirkulær by. Hvad vil du blive klogere på? Vælg en side sessions, og dyk ned i debatten om udviklingen af fremtidens byer.

Session 1: Hvordan designer vi blandet by? 
Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening i dialog med programchef Astrid Bruus Thomsen fra Realdania og Niels Bjørn, forsker og formidler af det sociale byrum 

At opnå “blandet by” er blevet et mål for dansk byudvikling over hele landet. Ønsket er at styrke sammenhængskraften i lokalmiljøer på tværs af sociale og kulturelle skel. Men kan man designe sig til en socialt blandet by i nye byudviklingsområder, eller clasher det mål med de kommercielle aktørers interesser? Kan almene boligorganisationer være et svar på, hvordan vi sikrer blandede bykvarterer? Og hvad skal der til, for at nye byområder opleves attraktive og velfungerende for mennesker fra mange forskellige lag og baggrunde?

Session 2: Naturen som driver i byudvikling - og dens betydning for vores livskvalitet 
Mette Skjold, administrerende direktør i tegnestuen SLA i dialog med Siv Raun Andersen, Vicedirektør og by- og bæredygtighedschef, Kildedal By og Tina Saaby, administrerende direktør, Dansk Byplanlaboratorium
 
Vi ved fra mange undersøgelser, at natur har en positiv indvirkning på menneskers mentale og fysiske helbred, mens byen kan virke stressende. Men kan de to forenes, eller er de hinandens modsætninger? Hvad sker der, når vi indfører natur i byerne - ikke bare græs og vejtræer, men lader rigtig natur vokse frem, med stor biodiversitet, plads til mange planter og dyrearter? Hvad betyder det egentlig at skabe rum for ”natur” og ”biodiversitet” i vores byer? Og er vi rede til at tage konsekvenserne og skabe en radikal ny type by, hvor det byggede og det groede miljø er ligestillet?
 
Session 3: Med hvilke materialer skal vi bygge fremtidens byer – og hvordan? 
Frederik Noltenius Busck, co-founder og direktør i CPH Village i dialog med Lotte Bjerregaard Jensen, professor ved Arkitektskolen Aarhus og Stig Hessellund, projektchef i Realdania  

En grundlæggende udfordring i byudviklingen er, hvordan vi kan fortsætte urbaniseringen og fortætte byerne uden at kompromittere vores planetære grænser. Nye teknologier og løsninger pibler frem, men er stadig dyre og i et tidligt stadie. Så hvordan finder vi metoder til at teste og skalere disse nye byggematerialer? Og hvordan inspirerer og udfordrer vi materialeproducenter, designere, entreprenører og bygherrer til - ved fælles hjælp - at udvikle boliger med en markant lavere klimaaftryk – også i Nordhavn? 

Kl. 12.40 
Frokost 

Kl. 13.25 
Rollen som privat udvikler i Nordhavn 
Kim Bildsøe Lassen interviewer Klaus Kastbjerg, adm. direktør i UNIONKUL, om hans syn på rollen som privat udvikler i en bydel som Nordhavn. 

Kl. 13.35 
Panel: Hvad kan vi lære af Nordhavn og hvad kan Nordhavn lære af os? 
Panelet præsenteres for de største dilemmaer fra hver af formiddagens side-sessions, bringer de vigtigste pointer og dilemmaer med - og salen tages med i debatten.  

 • Anne Skovbro, administrerende direktør i By & Havn  
 • Klaus Kastbjerg, administrerende direktør i UNIONKUL
 • Mette Skjold, administrerende direktør i SLA  
 • Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening  

Kl. 14.25 
Snup en kop kaffe og hop ombord på bussen

Kl. 14.44 
Bussen kører: Rundvisning i Nordhavn 
Hop på en af vores to dobbeltdækkerbusser, som kører til en af to mulige ture gennem Nordhavn:

Tur A: Indre Nordhavn – byvandring i Århusgadekvarteret 
Tag med på byvandring gennem det blomstrende byliv i Nordhavns første bykvarter, Århusgadekvarteret, hvor vi skal opleve Lüders Konditag, havnepromenaden og badezonen ved Sandkaj med udsigt til FN Byen. Vi passerer The Silo, Frihavnstårnet og Portland Towers, og runder Kronløbsøen – en nyopført ø med boliger. Turen går også gennem smalle gader til bydelens pladser, hvor vi blandt andet skal høre om strategien for at skabe byliv med butikker og serveringssteder. Vi kører i bus mellem Docken og Århusgadekvarteret – resten af turen foregår til fods.

Tur B: Ydre Nordhavn – bustur til Tunnelfabrikken 
Hop på bussen med vores guide fra By & og Havn, som vil vise os det ”rå” og rustikke Nordhavn, der står midt i en omfattende omdannelse. Vi kører ud til det yderste Nordhavn med de multifunktionelle krydstogtterminaler ved Oceankaj, hvor den nye containerterminal er i gang med at blive anlagt. Tæt på ligger Nordhavns grønne oase Nordhavnstippen og her er den nye kommunale Nordhavnspark på vej. Turen afrundes med rundvisning i den gigantiske fabrikshal Tunnelfabrikken, der skal omdannes til et kulturelt knudepunkt for bydelen. Turen foregår primært i bus.

Kl. 16.00 
Retur på Docken og tak for i dag 

Dem skal du møde

Anne Skovbro, By & Havn 
 

Administrerende direktør i By & Havn siden 2018. Anne er uddannet civilingeniør i planlægning fra Aalborg Universitet og har en ph.d.-grad fra Institut for Arkitektur og Design. Anne har en lang karriere i Københavns Kommune bag sig og har bl.a. været direktør i Økonomiforvaltningen. Fra 2015 til 2018 var Anne filantropidirektør i Realdania. Hun er bestyrelsesmedlem i BRF-fonden samt BRF Holding A/S, og i 2023 blev hun formand for Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Frederik Noltenius Busck, CPH Village 

Direktør i og medstifter af CPH Village, der blev stiftet i 2014. Frederik er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. CPH Village’s målsætning er at skabe betalbare boliger med fokus på bæredygtigt byggeri og social trivsel. Virksomheden vandt prisen som Årets Bygherre 2022 for deres fokus på absolut bæredygtighed og datadrevne tilgang til byggeriet.

Kim Bildsøe Lassen, DR 

Studievært på bl.a. TVA i DR, hvor han har været ansat siden 1998. Her har Kim bl.a. været redaktionschef, udlandschef og korrespondent. Kim har tidligere været ansat på bl.a. TV2, Ekstra Bladet og Dagbladet Information. Han har modtaget flere journalistiske priser, og skriver og underviser løbende om international politik.

Klaus Kastbjerg,UNIONKUL

Direktør og ejer af UNIONKUL, som han overtog i 1987. I regi af UNIONKUL har Klaus erhvervet en del gamle ejendomme, som han i samarbejde med arkitekter har omdannet til moderne bygninger, der er med til at forme nye bydele. Klaus er bl.a. initiativtager og bygherre bag projekterne The Silo i Nordhavn og Papirøen i Københavns havn. Desuden er Klaus bestyrelsesformand i CPH Village Holding og næstformand i Containerakademiet. 

Lotte Bjerregaard Jensen, Arkitektskolen i Aarhus 

Professor MSO Bæredygtig arkitektur ved Arkitektskolen Aarhus siden 2022. Lotte har tidligere bl.a. været ansat ved Institut for Byggeri & Bygningsdesign på AU og universiteter i USA og Polen. Lottes forskning fokuserer på designprocesser som nøglen til bæredygtighed i det byggede miljø samt hvordan visualisering af information, kan føre til mere bæredygtige beslutninger indenfor arkitektur og byggeri. 

 

Mette Skjold, SLA 

Administrerende direktør og senior partner i den naturfokuserede tegnestue SLA. Mette har en MA i arkitektur fra Aarhus Arkitektskole samt en International Master i Leadership & Innovation fra Copenhagen Business School. Hun har tidligere arbejdet hos Henning Larsen og Det Kgl. Akademi, og har ledet talrige byudviklingsprojekter i Danmark og internationalt. Mette er aktiv formidler af tematikker omkring bynatur, biodiversitet og udvikling, og er desuden bestyrelsesmedlem i Dansk Arkitektur Center.

Niels Bjørn, Bureauet Niels Bjørn

Tidligere forsker og ph.d. fra Københavns Universitet i urban kompleksitet. Niels arbejder til daglig med ’menneskebaseret byudvikling’ i tæt samarbejde med arkitekter, og i de seneste femten år har Niels især arbejdet med den almene boligsektor. Desuden har han skrevet bøger om arkitektur og byudvikling, lavet dokumentarfilm og er vært på podcasten Bylyd.

Ole Nielsen, Himmerlands Boligforening 

Direktør i Himmerlands Boligforening. Oles karriere startede som gårdmand i Skelagergåden hos Hasseris Boligselskab, og han har tidligere arbejdet i Boligkontoret Danmark og været markedschef i Carl Bro, hvor hans fokusområde var det almene boligområde. I Himmerlands Boligforening har Ole spillet en afgørende rolle i at skabe et beboerdemokrati baseret på medbestemmelse, tryghed, service og dialog. Ole er bestyrelsesmedlem i bl.a. Fonden Green-Hub-Denmark og Fonden DGI-Huset i Nordkraft. 

Siv Raun Andersen, Kildedal By 


Vicedirektør og by- og bæredygtighedschef i arealudviklingsselskabet Kildedal. Siv har omfattende erfaring med strategisk byudvikling med særlig fokus på bæredygtighed og at skabe levende byer og byområder - blandet andet fra Køge Kyst-projektet, i spidsen for omdannelsen af Kulbanekvarteret og som klima- og miljøchef på Frederiksberg. Kildedal By er en ny by, der de næste 10 år vokser op rundt om Kildedal Station. Byen udvikles med bæredygtige tiltag og med særlig fokus på naturkvalitet, biodiversitet og tæt dialog med grønne interesseorganisationer.  

Tina Saaby, Dansk Byplanlaboratorium  

Tina Saaby er direktør i Dansk Byplanlaboratorium. Hun er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole og har tidligere været partner i Witraz Arkitekter og næstformand i Akademisk Arkitektforening. Tina var stadsarkitekt i København fra 2010-2018 og i Gladsaxe fra 2020-2023. Hun er formand for Arkitektskolens aftagerpanel på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, gæsteprofessor på Sheffield University og har forelæst i størstedelen af Europa og USA.

.............................................................................
 

Jesper Nygård, Realdania 

Adm. direktør i Realdania siden 2013, og tidligere adm. direktør i KAB fra 1996-2013. Uddannet cand.scient.adm. fra RUC. Jesper Nygård er bestyrelsesformand i Realdania By & Byg, Advisory Board medlem hos Philea og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, foreningen Ukranian homes for all og The C40 Cities Climate Leadership Group. Derudover har han været bestyrelsesmedlem og formand for en lang række tilsvarende bestyrelser, udvalg m.v. siden 1980.

Astrid Bruus Thomsen, Realdania 

Astrid Bruus Thomsen er programchef for Byudvikling, Fællesskaber og  Planlægning i Realdania. Hun er uddannet civilingeniør fra DTU og tidligere ansat i ministerier med opgaver inden for byfornyelse, byplanlægning og by- og boligpolitik. Astrid leder et team i Realdania som primært arbejder med projekter inden for bæredygtige byer og nye rammer for fællesskaber. Hun arbejder blandt andet specifikt med Realdanias initiativ vedrørende udsatte boligområder ’By i balance’, hvor tilgangen er at fremme bæredygtig byudvikling – både fra et miljømæssigt, social, kulturelt og økonomisk perspektiv.

Stig Hessellund, Realdania  

Stig Hessellund er projektchef i Realdanias filantropiteam. Stig er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus. Han har en lang erfaring som arkitekt, bl.a. hos Henning Larsen Architects, Juul Frost arkitekter og ERIK