x

Branding, planlægning og lykkeparadokset: Hvad giver livskvalitet på landet?

Indtryk fra debatmøde 11. april 2024

Livskvalitet på landet handler ikke om høj levestandard, branding er spild af penge og kommunal planlægning skal foregå på mikroniveau for at være effektiv. Eksperter delte disse vigtige pointer og meget mere med de engagerede medlemmer, der var samlet til debatmødet ’Hvad giver livskvalitet på landet’ på Hindsgavl Slot.

Debatmøde på Hindsgavl Slot: Hvad giver folk på landet livskvalitet? 

Lykkeparadokset, polarisering af by og land, unge på landet, naturens betydning og meget mere foldede vi ud, da omkring 70 medlemmer og gæster fra Realdanias faglige netværk Landbrugsforum og Byudviklingsforum var samlet på Hindsgavl Slot den 11. april 2024.

Oplægsholdere, kommuner og aktører i landbruget delte deres erfaringer og debatterede, hvilken rolle de hver især spiller i at understøtte livskvaliteten på landet.

Blandt dagens mange pointer var disse:

Livskvalitet på landet - ikke landbrug, men natur. Pia Heike, lektor på Institut for Statskundskab og Center for Landdistriktsforskning på SDU, præsenterede sin forskning, der viser, at når folk skal sætte billede på, hvad der giver dem livskvalitet på landet, er det billeder af natur, mad, årstider og rytmer. Ikke billeder af landbrug.  Lykkeparadokset er, at livskvalitet ikke nødvendigvis er associeret med levestandard. 

Kommunernes planlægning - fra rådden banan til rødspætte. Anja Jørgensen, professor i urban sociologi på Aalborg Universitet, præsenterede sin forskning, der afslørede ny vigtig viden og et vigtigt redskab til planlægning og udvikling: Kommunerne bør studere sine lokalområder på mikroniveau. Så viser Danmarkskortet sig nemlig som en rødspætte af højere og lavere levestandard i alle kommuner.  

Unge der flytter – branding er spild af penge. Eva Mærsk, ekstern konsulent hos Nordregio og ph.d. i kultursociologi fra Syddansk Universitet, præsenterede forskning, der viser, at kommunernes forsøg på at lave kampagner, der skal få unge til at flytte tilbage, ikke virker: Man kan ikke brande sig ud af et steds strukturelle vilkår (det er spild af penge). Hvorvidt de unge flytter, bliver eller kommer tilbage, handler også om den fortælling, de er vokset op med: ’Blivere’ bliver ofte omtalt som ’failing to leave’ – dvs. der er en negativ fortælling om at blive.

Fællesskaber på landet. Fællesskabet i de små lokalsamfund på landet fungerer, fordi man bliver nødvendig for hinanden. Man skal ikke være nærig med sig selv – men man kan bidrage med det, man kan. Evald Bundgård Iversen, centerleder for Forskningsenheden Active Living på Syddansk Universitet, præsenterede forskning, der viser blandt andet, at når man bidrager til, at andre får muligheder, giver det i sig selv livskvalitet. Ligesom det at være en del af ’kampen for lokalområdet’, giver livskvalitet.  

Rundt om bordet: Vi gav bolden til medlemmerne, der udvekslede erfaringer med barrierer, og drøftede potentialer og løftestænger. En kommentar fra salen var, at nogle steder bliver de lokales engagement kvalt i kommunens processer – måske var det en idé at kommunerne laver et fast track til lokale ildsjæle, der gerne vil have et initiativ op at stå.  

Nyt fra Realdania.  Filantropidirektør Nina Kovsted Helk delte nyheder om Realdanias filantropiske arbejde og kunne blandt andet fortælle, at fællesskaber fra hele landet for første gang kan søge om et ’rum for fællesskab’ som gave i kampagnen ’Vores Sted’. Kampagnen er søsat i anledning af Realdanias 25-års jubilæum i 2025. 

Billedgalleri fra dagen

 

Program

Ordstyrer: Ida Ebbensgaard, journalist

Kl. 10.00 
Morgenmad 

Kl. 10.30
Velkommen og nyt fra Realdania
Filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk, fortæller om den seneste udvikling og aktiviteter i foreningen.

Kl. 10.45
Oplæg: En hverdag i nærhed til naturen og dens rytmer
Pia Heike, ph.d., lektor, Institut for Statskundskab og Center for Landdistriktsforskning, SDU

Forskningen viser, at det gør noget godt for vores livskvalitet at være tæt på naturen. At opleve årstidernes skiften og mærke, hvordan vind og vejr og lys og mørke påvirker vores hverdag. Hvad betyder det for vores oplevede livskvalitet? Det kommer Pia Heike ind på. 

Kl. 11.05
Oplæg: Civilsamfundets glæder og sorger 
Evald Bundgård Iversen, ph.d., lektor og centerleder, Forskningsenheden Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Vi kan se, at det lokale fællesskab betyder meget for livskvaliteten på landet. Men hvad er motivationen for at bidrage til fællesskabet – og hvad kan vi som samfund gøre for at styrke civilsamfundet endnu mere? Det er noget af det, Evald Bundgård Iversens forskning forsøger at give svar på.

Kl. 11.25
Pause

Kl. 11.35 
Oplæg: Mødestedets betydning
Stine Lea Jacobi, programchef Realdania
Hvad betyder de fysiske steder, vi mødes – i hallen, foran købmanden eller i naturen – for det gode liv på landet og i de små byer? Vi hører også konkrete eksempler på mødesteder, der har løftet livskvaliteten.

Kl. 11.50
Interview med Søren Vester: Det handler om at føle sig ønsket 
Søren Vester er uddannet designer, har deltaget i en række bolig- og haveprogrammer, og efter han er flyttet fra København til Thise, har han også sit eget gymnastikhold og tager aktiv del fællesskabet, hvor han bor. Hør Søren Vesters vinkel på lokalsamfundet på landet.

Kl. 12.10
Diskussion: Livskvalitet på landet – og i byerne? 
Hvad er de vigtigste faktorer for livskvalitet på landet? By og land er ikke modsætninger – men kan vi arbejde på livskvaliteten i byerne ud fra det, vi ved om livskvalitet på landet? Høj levestandard fører ikke nødvendigvis til højere livskvalitet – det er det, man kalder lykkeparadokset. Hvordan kan vi bruge denne viden i vores udvikling af landdistrikterne? Og hvad kan kommunerne gøre for at understøtte en endnu højere livskvalitet i deres landdistrikter? 

I panelet: 

  • Søren Vester, designer
  • Pia Heike, sociolog, lektor og forsker i livskvalitet på landet
  • Evald Bundgård Iversen, lektor og forsker i civilsamfund

Kl. 12.40
Frokost 

Kl. 13.30
Oplæg: Når unge flytter væk – og hvorfor de (ikke) kommer tilbage
Eva Mærsk, ekstern konsulent hos Nordregio og ph.d. i kultursociologi fra Syddansk Universitet 

Det er ikke ualmindeligt, at unge flytter fra landdistrikterne i en periode på grund af uddannelse og arbejde. Men hvordan kan kommuner og dem, der bor i landdistrikterne, gentiltrække og tilknytte unge mennesker i deres område? Det giver Eva Mærsk et bud på. 

Kl. 13.50
Interview: Fra rådden banan til rødspætte 
Anja Jørgensen, professor i urban sociologi, Aalborg Universitet

Når vi taler om levestandard, så viser ny forskning, at det ikke er så simpelt, som tidligere antaget. Faktisk er de største forskelle på levestandard ikke mellem by og land – men kigger man på et danmarkskort, vil man se, at levestandarden svinger meget i de enkelte kommuner – så Danmarkskortet oppefra nærmere ligner en rødspætte. Anja Jørgensen står i spidsen for en stor forskningsindsats, som nuancerer vores billede af levestandard og dermed også, hvordan kommunerne skal forholde sig til og understøtte sine lokalsamfund. 

Kl. 14.10
Pause 

Kl. 14.30
Debat: Hvordan kan landbruget være med til at styrke lokalsamfundet i landdistrikterne? 
Hvordan kan landbruget – helt konkret – være med til at styrke lokalsamfundene og livskvaliteten på landet? Hvad betyder det industrialiserede landbrug, vi har i dag, for lokalsamfundene på landet? Og hvordan kan den viden, vi har om livskvalitet på landet, udnyttes bedre – også til at højne livskvaliteten i byerne?

Vi indleder med 2 korte oplæg, som afsæt for debatten: 

  • Anders Højlund Andersen, Øm Klostergaard og i bestyrelsen i Andelsgaarde
  • Bente Tang, landmand, Skjern

Kl. 15.30
Hvordan bliver solceller og vindmøller en god nabo? 
Michael Haustorp, planlægger i Lemvig Kommune 

Lemvig Kommune vandt i 2023 KL’s klimapris for at opstille solcelle- og vindmølleparker med lokal opbakning. Michael Haustorp fortæller, hvordan det lykkedes at skabe inddragelse og medejerskab for opførsel af energiparker i Lemvig. 

Kl. 16.00
Tak for i dag 
Vi byder på et glas – og husk et eksemplar af bogen ’Livskvalitet på landet’, inden du går! 

 

Deltagere i debatten

Anders Højlund Andersen, Øm Klostergaard 
Landmand på Øm Klostergaard med erfaring inden for regenerative landbrugsmetoder fra blandt andet Rodale Institute, Ridgedale Farm og Neversink. Anders underviser på Den Regenerative Jordbrugsskole og er medlem af bestyrelsen i Andelsgaarde. 

 

Anja Jørgensen, professor i urban sociologi, Aalborg Universitet
Professor i by-sociologi ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet og leder af forskningsgruppen SocMap – Sociological Mapping. Gennem en række forskningsprojekter arbejder hun med territorielt betinget ulighed, urbanisering og sammenhængskraft og fokuserer blandt andet på, hvordan kommunerne kan arbejde mere strategisk ud fra viden om deres borgeres levestandard.

 

Bente Tang, landmand
Landmand i Skjern, mælkeproducent og engageret i lokalsamfundet på flere punkter, bl.a. formand i LAG og i bestyrelsen for det lokale mødested Række Mølle Hallen.

 

Eva Mærsk, ph.d. i kultursociologi og ekstern konsulent hos Nordregio 
Ph.d. i kultursociologi fra Syddansk Universitet og University of Groningen. Eva er ekstern konsulent hos Nordregio med speciale i unges flytninger mellem land og by i forbindelse med uddannelse.

 

Evald Bundgård Iversen, ph.d., lektor og centerleder, Forskningsenheden Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 
Lektor og centerleder ved både Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) og Forskningsenheden Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Evald forsker i temaer som frivillighed, samskabelse samt civilsamfundets betydning for livskvalitet på landet.

 

Ida Ebbensgaard, ordstyrer og journalist
Ida Ebbensgaard er journalist, blandt andet tidligere udlandsredaktør ved Berlingske og chefredaktør ved Zetland. Ida har særlig kompetence inden for bæredygtighed, internationale relationer og civilsamfund og mere end to årtiers erfaring inden for dansk medie og politik. Ida er tilknyttet Moderator.dk.

 

Michael Haustorp, planlægger i Lemvig Kommune 
Planlægger i Lemvig Kommune med over 15 års erfaring inden for lokalplanlægning og udvikling. Med en baggrund inden for byplanlægning og samfundsudvikling arbejder Michael på at skabe bæredygtige og livskvalitetsfremmende løsninger for kommunens indbyggere. Lemvig Kommune vandt i 2023 KL’s klimapris for at opstille solcelle- og vindmølleparker med lokal opbakning. 

 

Pia Heike, ph.d., lektor, Institut for Statskundskab og Center for Landdistriktsforskning, SDU
Ph.d. og lektor ved Institut for Statskundskab samt Center for Landdistriktsforskning på SDU. Pias forskning fokuserer på land-by relationer i forhold til landskab, erhvervs- og kulturliv med fokus på hverdagslivets udviklingsdynamik, entrepreneurskab og de politiske betingelser for disse. Pias tilgang til forskning er kendetegnet ved at være tværfaglig og orienteret mod at skabe forskningsbaserede bidrag til samfundsdebatten, policy og planlægning.

 

Søren Vester, designer
Designer, uddannet fra Danmarks Designskole og kendt fra flere tv-programmer, som ”Vores genbrugshjem”, ”I hus til halsen” og ”Søren Vesters have”. Ved siden af driver han sin virksomhed, ’Vesters Workshop’, som yder bistand til blandt andre boligejere, der skal have designet drømmehjemmet.

 

.................................................................................

Nina Kovsted Helk, filantropidirektør (CPO) i Realdania
Uddannet arkitekt MAA fra Kunstakademiets Arkitektskole. Nina har tidligere været ansat i Freja Ejendomme og Hvidovre Kommune og senest i JJW Arkitekter A/S som tegnestuechef fra 2016-2017 og som adm. direktør fra 2017-2018. Nina er bestyrelsesformand i Videnscentret Bolius, samt bestyrelsesmedlem i Realdania By & Byg, Dansk Arkitektur Center og Creative Denmark.

 

Stine Lea Jacobi
Stine Lea Jacobi er programchef i Realdania med fokus på bygningskultur og udvikling af steder. Stine har + 20 års erfaring med at skabe værdi inden for arkitektur, byggeri og planlægning i samarbejde med civilsamfund, private aktører, myndigheder og foreninger. Stine er uddannet arkitekt.