x

Realdania Værksted: Landbruget og livet på landet – muligheder og barrierer

Realdania Værksted 12. december 2023

Er du medlem af Realdanias Landbrugsforum? Har du lyst til at dele dine erfaringer som godsejer eller landmand med Realdania? Og vil du være med til at diskutere, hvordan det åbne land kommer til at udvikle sig? Så kom med til Realdania Værksted mandag den 5. februar.

Realdanias arbejde med det åbne land og landsbyer 

Realdania har igennem årene taget initiativ til og støttet en lang række projekter og indsatser i det åbne land, f.eks.: 

  • Projekter målrettet beskyttelse af landbrugets bygningsarv, som kampagnerne Fremtidens Herregård og Genanvend gården, samt en lang række lokale ildsjæleprojekter. 
  • Projekter målrettet landbrugsbyggeriet, som kampagnen Fremtidens landbrugsbyggeri, indsatsen Biogasanlæg – arkitektur og landskab som handlede om indpasning af store anlæg i landskabet og senest test af den frivillige bæredygtighedsklasse i landbrugsbyggeriet.  
  • Projekter målrettet landsbyer og livet på landet, som kampagnerne Landsbyklynger og Mødestedet, Strategisk planlægning for landsbyer og forskning i livskvalitet på landet. 
  • Og projekter i en større skala, som Collective Impact-arbejdet om Fremtidens bæredygtige landskaber, samt planprojekter og forskning i planlægning i det åbne land. 

Vi er nu ved at samle op på erfaringerne på tværs af de mange indsatser gennem årene og ønsker samtidig at se ind i fremtiden sammen med en række aktører og interessenter.  

I den forbindelse vil vi gerne invitere Landbrugsforum til et Realdania Værksted under overskriften ’Landbruget og livet på landet – muligheder og barrierer’.  

Værksted: Landbruget og livet på landet – muligheder og barrierer 

Hensigten med dette Realdania Værksted er at blive klogere på, hvad jeres erfaringer er med at drive og eje landbrug i Danmark og høre, hvilke potentialer og barrierer I ser som de største for livet på landet generelt.  

Derefter vil vi bede dig om at kigge i krystalkuglen sammen med os, når vi skriver et postkort fra fremtiden og forestiller os livet på landet i år 2050: Hvordan kommer landbrugserhvervet til at udvikle sig de næste 20 år? Hvilken rolle kommer VE-anlæg til at spille i det åbne land? Og hvad skal vi gøre med de tomme landbrugsejendomme og stuehuse?

 

Program for Værkstedsmødet  

  • Velkommen.
  • Kort status på Realdanias filantropiske arbejde i det åbne land.
  • Diskussion: Din virkelighed i dag - barrierer og muligheder for landbruget og livet på landet. 
  • Pause.
  • Workshop: Postkort fra fremtiden.  
  • Fælles opsamling.  

 

Unikt bidrag til de filantropiske processer  

Din viden og erfaring bliver dermed et værdifuldt bidrag til den videre proces for Realdanias filantropiske indsatser. Du får også viden med hjem om effekterne af Realdanias tidligere indsatser i det åbne land, med landsbyer og inden for landbrugsejendomme og herregårde.  

 

Hvornår?

Der afholdes to Realdania Værksted-møder med dette tema:  

Mandag den 5. februar kl. 10.30 - 13.30 

Mandag den 5. februar kl. 14.00 - 17.00 

 

Hvor?

Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart 

Begge møder foregår på Hindsgavl, og der er plads til maks. 25 personer på hvert møde.

 

Tilmelding 

Send din tilmelding og eventuelle spørgsmål til projektleder i Medlemsteam Marie á Rogvi på mro@realdania.dk eller telefon 6177 8216.

Skriv hvilket et tidsrum, der passer dig bedst at deltage. Hvis begge tidsrum passer dig, så skriv gerne det, så vi har mulighed for at fylde bedst muligt op på de to møder.   

Værkstedsmøderne er for medlemmer i Realdanias Landbrugsforum, og tilmelding sker efter først-til-mølle.

Vi håber at høre fra dig!  

 

Din viden har værdi for Realdanias filantropiske arbejde

Din viden har værdi for Realdanias filantropiske arbejde

For at styrke vores filantropiske arbejde, indhenter vi altid den mest relevante viden på området – og noget af den sidder du, og vores andre faglige medlemmer, med.

Derfor har vi lanceret konceptet Realdania Værksted. Værksted er et mødeformat, hvor vi inviterer udvalgte faglige medlemmer til at dele jeres unikke viden og erfaringer inden for et specifikt område, for at belyse aktuelle udfordringer i det byggede miljø, som Realdania arbejder med.