x

Ny platform kan give større viden om, hvordan byer bliver gode at bo i, også når man bliver ældre

Pressemeddelelse 9. maj 2017

En ny platform ‐ bysenior.dk – kan hjælpe kommuner og arkitekter til at finde ny viden og få anbefalinger til at skabe mere aldersvenlige byer. Byerne er attraktive for den voksende seniorbefolkning. Men bykommunerne skal omstille sig til flere ældre byboere i fremtiden. Det kræver mere end ældreboliger med elevator.

En ny undersøgelse blandt borgere på 65+ i fem store byer viser, at både brugen af og den oplevede adgang til for eksempel kulturtilbud, grønne områder og indkøb beliggende i nærmiljøet er markant afhængigt af at være fuldt mobil. 

I 2040 vil hver 4. dansker være over 65 år, hvor det i dag er hver 5. Og antallet af ældre stiger i de store byer, der med en mangfoldighed af tilbud og aktiviteter er attraktive for stadig flere seniorer. Samtidig er der en stor efterspørgsel på at indgå i nye fællesskaber.

Kommunerne har dog typisk fokus på at bygge boliger til ældre, men ofte ikke fokus nok på hvor boligerne bygges, og hvor let de ældre kommer hen til for eksempel indkøb, mødesteder og kulturtilbud.

”Boligen er naturligvis vigtig. Men hvis det skal være muligt for flere seniorer at bibeholde en uafhængig og aktiv hverdag i byen, skal kommunerne sikre bedre forhold for eksempelvis dårligt gående og usikre cyklister”, siger kulturanalytiker Caroline Beck, som har undersøgt seniorers hverdagsliv i byen og deres brug og oplevelser af lokalområder, tilbud og fællesskaber. – ”Det handler om daglige behov som indkøb og fysisk tilgængelighed og om livskvalitet ved at kunne tage del i byens mange tilbud og fællesskaber. Det er i høj grad også i en kommunes interesse at arbejde bredt for det, man kan kalde en ”aldersvenlig by” og ikke kun fokusere på boliger. For hvis flere ældre kan klare sig selv i hverdagen, betyder det færre kommunale serviceudgifter.”

”Byseniorers oplevelse af egen mobilitet er den helt afgørende faktor for, om de benytter de mangfoldige tilbud, der findes i byerne. Andre faktorer som køn, alder og om man bor alene eller sammen med en partner har slet ikke samme markante betydning,” siger Caroline Beck på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen blandt seniorer, som netop er gennemført med støtte fra Realdania.

”Fremtidens ældre stiller anderledes krav og har en mere aktiv livsstil end i dag – derfor er det vigtigt at byerne tilpasser sig og skaber gode tilbud til den nye generation af ældre byboere. Med undersøgelsen kan vi se, at det byggede miljø spiller en afgørende rolle, så det er bare om at komme i gang,” siger projektleder i Realdania, Gustav Z. Brade.

På baggrund af denne og andre undersøgelser har Caroline Beck udviklet platformen bysenior.dk med støtte fra Trafik-­‐, Bygge-­‐ og Boligstyrelsen. På bysenior.dk kan man også læse mere om tre koncepter, som Bysenior nu søger samarbejdspartnere til at realisere, nemlig: Kulturven, Bypanelet og Klubhus.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Nueva og Alectia med støtte fra Realdania. Dataindsamling af TNS Gallup i februar 2017. Undersøgelsen er gennemført med 800 M/K 65+ bosat i byerne København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.

Udvalgte resultater fra undersøgelsen
Byseniorerne har vurderet deres egen mobilitet fra 0-­‐10 (0 er ingen, 10 er fuld mobilitet). Deres svar viser, at de fuldt og mest mobile ugentligt bruger flere tilbud i byen og lokalområdet end de medium mobile 65+.

• Opsøger grønne områder
Mest mobile: 48,2% / Medium mobile: 32,7%

• Bruger kulturtilbud (bibliotek, foreningsliv, motion, musik, kunst)
Mest mobile: 60,6% / Medium mobile: 38,3%

• Går en tur i nærområdet
Mest mobile: 79,3% / Medium mobile: 58,9%

Byseniorerne oplever også store forskelle på, hvad de har adgang til i nærområdet.

• Adgang til grønne områder
Mest mobile: 84,9% / Medium mobile: 70,1%

• Adgang til kulturtilbud ((bibliotek, foreningsliv, motion, musik, kunst)
Mest mobile: 76,0% / Medium mobile: 57,9%

Befolkningsudvikling:
I 2017 er knap hver femte dansker over 65 år. Ifølge fremskrivning vil hver fjerde være over 65 år i 2040.

Platformen bysenior.dk er etableret med støtte fra Trafik-­‐, Bygge-­‐ og Boligstyrelsen.