x

Ny rapport om detailhandel

Pressemeddelelse 31. maj 2017

Traditionelt har et aktivt butiksliv været dét, som skabte aktivitet og liv i de danske bymidter. Men ændrede indkøbsvaner, øget e-handel, generel reduktion af antallet af butikker og etablering af store butikker uden for byerne betyder, at butikkerne bliver færre, og at livet i bymidten ændrer karakter.

Opdatering d. 18.01.23: Rapporten er ikke længere tilgængelig.

Det fremgår af en ny rapport, udarbejdet af Institut for Center-Planlægning (ICP). Rapporten beskriver og vurderer detailhandlens udvikling i forhold til udviklingen i de danske bymidter, på baggrund af eksisterende analyser og viden om detailhandelsforhold.

I rapporten sammenlignes detailhandlen i en række byer. Analysen viser, at butikker understøtter hinanden, og hvis man i en kommune giver mulighed for at sprede butikkerne (for eksempel i aflastningscentre uden for byerne), så vil butikslivet i bymidterne svækkes. Der peges således på, at kommunernes planlægning er en væsentlig faktor for at sikre attraktive bymidter. 

Rapporten viser også, at det samlede antal fysiske butikker i Danmark har været faldende igennem en længere periode. Reduktionen i antallet af udvalgsvarebutikker har været moderat. Mens der er i dag er langt færre dagligvarebutikker. Til gengæld er dagligvarebutikkerne generelt større, og generelt er der en god dækning med dagligvarebutikker i Danmark. Især er antallet af discountbutikker steget væsentligt. Det gælder både i de små byer og i de store byer.

Rapporten lægger samlet op til, at kommunerne nøje bør overveje deres bymidtestrategier, hvis de vil fastholde liv og aktivitet i byernes centrum. Vælger man at gøre brug af muligheden for at etablere aflastningscentre uden for byen, vil det nemlig tilsvarende have negative konsekvenser for bylivet i centrum. Detailhandlen skal i så fald erstattes af andre typer aktiviteter, som kan drive liv og aktivitet. En fremsynet og strategisk tilgang til bymidten er især vigtig de steder i landet, hvor butikkerne bliver færre – eller helt forsvinder – på grund af ændrede indkøbsvaner eller aflastningscentre.