x

Er der en genvej til den bæredygtige by?

Pressemeddelelse 3. juli 2017

Den 21.-23. september 2017 samles forskere, planlæggere, developere og aktivister inden for bæredygtig byudvikling i Københavns Sydhavn til debat og fælles undersøgelse af, hvordan vi kan skabe bæredygtig byudvikling på alternative måder.

Konferencen ”Exploring experimental cities” er en del af den internationale kultur- og byudviklingsfestival, City Link Festival, planlagt i et samarbejde mellem DIST centeret (center for design, innovation og bæredygtig omstilling) ved Aalborg Universitet i København og organisationen GivRum, der faciliterer brugerdrevet byudvikling. Realdania støtter konferencen ”Exploring experimental cities”. 

Afsættet for konferencen er, at byernes bærdygtighedsudfordringer er så komplekse, at de ikke kan imødekommes alene gennem traditionel byplanlægning. Der må også alternative metoder til for at finde nye, holdbare løsninger.

For eksempel kan der være behov for midlertidige aktiviteter og eksperimenter, der intervenerer i og udfordrer den måde vi bygger, lever i og tænker på byer i dag. Det kan være lavpraktiske, strategiske designeksperimenter, der skal informere og udfordre specifikke planprocesser, mens de er i gang. Der kan også være tale om eksperimenter af mere omfattende karakter, når man for eksempel vil udvikle mobilitet, forbrug og boligforhold i byen. Fælles for den eksperimenterende tilgang er, at den peger fremad mod alternativer til eksisterende måder at udvikle byer på i bæredygtig retning.

I løbet af konferencen vil der udover oplæg ved internationalt anerkendte byudviklere og forskere og forskellige workshops også blive gennemført i alt fire små byeksperimenter i Sydhavnen. Eksperimenterne bliver udført af særligt inviterede interventions-grupper fra Århus, Berlin, Istanbul og Dallas. Konferencedeltagerne vil desuden sammenfatte mulighederne for at bruge byeksperimenter og midlertidige aktiviteter i bæredygtig byudvikling i et idékatalog. Idékataloget bliver offentliggjort i november 2017.

Konferencen ”Exploring experimental cities” er en del af den årlige City Link Festival. Festivalen sætter dette år fokus på udvikling af Sydhavnen i København med brobyg-ning som et væsentligt tema. Denne udvikling involverer både lokale virksomheder, institutioner og foreninger i at skabe løsninger for fremtidens Sydhavn. Festivalen er udviklet i samarbejde med over 20 aktører, og der vil i løbet af de 4 dage være over 50 forskellige arrangementer. Resultaterne fra både City Link Festival og konferencen ”Exploring experimental cities” vil indgå i den øvrige udvikling af Sydhavnskvarteret. I øjeblikket er Københavns Kommune og Aalborg Universitet i København ved at oprette et innovationsdistrikt i Sydhavnskvarteret. Desuden udvikler Områdefornyelsen Sydhavn det gamle Sydhavn til en attraktiv bydel i samarbejde med lokale kræfter.  

Citater

Peter Munthe-Kaas, post doc, DIST siger: ”Byplanlægning, som vi forstår det i dag, er utilstrækkeligt til at skabe levedygtige og bæredygtige løsninger for fremtiden. Når vi planlægger, baserer vi vores beslutninger på nutidens virkelighed og er sjældent i stand til at se potentialet for alternativer. For at udforske, hvordan fremtiden kan se ud, må vi skabe rum for usikkerhed, hvor vi kan udforske alt det, vi ikke ved – gennem byeksperimenter.”

Mikkel Suell Henriques, projektchef i Realdania siger: ”Foreningen Realdania har i flere projekter arbejdet med midlertidige aktiviteter som en del af nyskabende byudvikling. City Link Festivalen sætter med denne konference fokus på, hvordan vi kan bruge midlertidige aktiviteter strategisk. I det her tilfælde, hvordan der kan skabes bedre forbindelse mellem den gamle og nye del af Sydhavnen i den udvikling af kvarteret, som Københavns Kommunes er i gang med i øjeblikket. Vi glæder os til at se, hvilke resultater og nye ideer, der kommer ud af drøftelserne og ikke mindst eksperimenterne i løbet af konferencen.”

Om City Link

 City Link Festival er en international kultur- og byudviklingsfestival, som siden 2014 hvert år afholdes i en ny by. Tidligere er festivalen afholdt i Hamburg, Edinburgh og Istanbul. I 2017 afholdes City Link Festivalen i København fra den 21.-24. september. Bag City Link står non-profit organisationen GivRum, der udvikler bæredygtige løsninger til bygninger og byrum i samarbejde med de lokalsamfund, der skal være et større aktiv i byers udvikling i fremtiden. Festivalen samler et bredt felt af kunstnere, borgere, arkitekter, sociologer, musikere, forfattere og byplanlæggere.