x

Ny guide gør det lettere at få byggeriets grønne produkter på markedet

Pressemeddelelse 26. april 2017

En ny guide skal hjælpe producenter til at skabe overblik over de dokumentations- og mærkningsordninger, der er afgørende for at få nye grønne produkter på markedet.

Før en virksomhed kan få et nyt produkt på markedet, skal det dokumenteres, at produktet overholder en lang række certificeringer. For mange producenter er det en jungle af CE-mærkninger, brandklassificeringer og miljømærker, som det er svært at skabe overblik over. Særligt for virksomheder, der arbejder med nye og innovative produkter, der i sagens natur ikke altid kan følge de gængse dokumentionsmetoder.

”Når en virksomhed står med et lovende nyt produkt og gerne vil sende det på markedet hurtigst muligt, kan dokumentationsopgaven virke både bøvlet og uigennemskuelig. Vi håber, vi med den nye guide kan gøre det væsentligt lettere for virksomhederne at få et samlet overblik over de mange forskellige typer af dokumentation, der kræves, når man laver grønne produkter til byggeriet,” siger programchef Lennie Clausen, Realdania.

Guiden, der har titlen ”Guide til dokumentation af grønne produkter til byggeriet”, er udgivet som del af Realdania-kampagnen TEST, hvor virksomheder har modtaget støtte til markedsmodning og dokumentation af 40 nye bæredygtige løsninger til byggeriet. TEST-kampagnen kunne søges frem til udgangen af 2015 og blev sat i verden for at støtte markedsmodningen af innovative og bæredygtige produkter, der er vigtige for at udvikle byggeriet og bidrage til den grønne omstilling. Nogle af produkterne er allerede kommet på markedet, mens andre stadig er under udvikling.


Tre Realdania-udgivelser med fokus på innovation i byggeriet

”Guide til dokumentation af grønne produkter til byggeriet” er den tredje Realdania-udgivelse med fokus på at fremme innovation i byggeriet. Tidligere er udkommet ”Fra idé til kapital”, en guide til udviklingsprojekters overgang til markedet, og ”På kanten”, en beskrivelse af de markedsbarrierer, som kan stå i vejen for, at byggeriets grønne muligheder realiseres.

Publikationerne videregiver erfaringer og læring fra Realdanias kampagner TEST og Innovationsradar, der begge har været målrettet innovative iværksættere og virksomheder. Publikationerne er udarbejdet af Smith Innovation, der også har været sekretariat på de to kampagner.

Download de to tidligere udgivelser her:

​"På kanten"

"Fra idé til kapital"