x

Kan nudging hjælpe til bedre indeklima på børneværelset?

Pressemeddelelse 27. februar 2017

Realdania har igangsat en nudgingkampagne, der skal hjælpe danskerne til et bedre indeklimavaner – særligt på børneværelset. Det går nemlig især ud over børnene, når CO2- og partikelniveauerne inden døre er for høje.

Udluftning er noget af det allervigtigste, vi selv kan gøre for at sikre et godt indeklima i vores bolig. Det ved de fleste godt. Alligevel er det noget, mange glemmer i en travl hverdag. Derfor gennemfører Realdania nu sammen med adfærdsdesignfirmaet /KL.7 en pilotkampagne, der skal undersøge, om nudging kan hjælpe børnefamilier til at få bedre indeklimavaner.

 

Projektleder i Realdania Lene Wiell Nordberg siger: ”Der kan være mange forskellige årsager til, at indeklimaet i ens hjem ikke er godt. Men næsten uanset, hvad årsagen er, er der én ting, der hjælper – nemlig udluftning. Når det gælder kvaliteten af vores indeklima, er vores egen adfærd meget vigtig. Det er derfor, vi med den her pilotkampagne undersøger, hvordan vi kan påvirke den adfærd.”

 

Børn er særligt udsatte, når indeklimaet er dårligt, og derfor har kampagnen fokus på børnefamilier:

 

”Vi ved fra tidligere undersøgelser, at børn og unge er særlig sårbare over for usundt indeklima. For eksempel har unge, der sover i et rum med for højt CO2-niveau, nedsat kognitiv funktion dagen efter. Og ikke mindst for små børn, hvis lunger ikke er færdigudviklede, kan partikler fra madlavning, rygning og stearinlys med have skadelig virkning,” siger Lene Wiell Nordberg.

 

Fokus på to indeklimavaner

Pilotkampagnen tester forskellige måder at påvirke børnefamiliers indeklimaadfærd på. Baseret på adfærdsvidenskab forsøger man at påvirke 40 børnefamilier til at foretage to konkrete indeklimahandlinger: Nemlig 1) At lufte ud før sengetid, og 2) At lade døren til børneværelset står åben hele natten, mens barnet sover.

 

Baggrunden for kampagnen er bl.a. en undersøgelse af indeklimaet på børneværelser, gennemført af Det Økologiske Råd. Den konkluderede, at især disse to handlinger betyder meget indeklimaet på børneværelset.

 

Nudging

Adfærdsbureauet /KL.7, der står for at gennemføre kampagne, har tidligere gennemført nudgingkampagner for bl.a. Vejdirektoratet og Det Kriminalpræventive Råd. Ifølge direktør Mikkel Holm Sørensen er indeklimavaner et rigtig godt emne for en nudgingkampagne frem for en traditionel oplysningskampagne.

”Konsekvenserne af et dårligt indeklima er velbeskrevet, og det samme er løsningerne til at opnå et bedre indeklima. Her spiller adfærd en central rolle i form af handlinger som udluftning, støvsugning, et fravalg af levende lys osv. Der er altså styr på, hvordan indeklimaproblematikkerne afhjælpes, men ikke hvordan adfærden ændres hos folk. Det har vist sig, at generel oplysning om hensigtsmæssig indeklimaadfærd ikke er nok. I denne kampagne afsøger vi, hvordan vi kan gøre det nemmere for folk at have en sund indeklimaadfærd, og hvilken effekt det vil have på indeklimaet på børneværelset.”

Pilotkampagnen går ud på at udvikle, teste og evaluere konkrete adfærdsdesigns. Samt at undersøge hvilke tiltag, der mest effektivt får familierne til at forbedre indeklimaet i deres hjem.

 

Resultaterne af pilotkampagnen vil indgå som del af videngrundlaget for Realdanias generelle arbejde for at forbedre børns indeklima.

 

Pilotkampagnens resultater vil derudover indgå som del af beslutningsgrundlaget for, om Realdania efterfølgende skal gennemføre en bredere rettet adfærdskampagne til at forbedre børnenes indeklima.

Kampagnen er bygget op omkring fire forskellige interventionsspor:

1. Oplysningsspor: Effekten af oplysning testes med indeklimamåling i 20 hjem op mod en kontrolgruppe.

 

2. Nudgingspor: Interventioner, der fremmer adfærdsændringer, uden at ændre på viden og holdning først. Nudging-interventionerne indeholder både teknologiske, fysiske og grafiske elementer og testes i 20 hjem og op mod en kontrolgruppe.

 

3. Vanespor: Formålet med vanesporet er at gøre ønskede handlinger til ubevidste vaner. Det gøres på to måder. For det første ved at gøre handlinger små og konkrete. For det andet ved at hjælpe testpersonerne med at kortlægge daglige rutiner, og koble en ny vane hertil med ‘hvis x så y-regler’. Det sker ved klart at definere en udløser for den ønskede handling.

4. Teknologispor: Løsningerne kan være højteknologiske som sensorer og motorer, der selv åbner døre/vinduer eller lavteknologiske som luftfriskere og partikelfri stearinlys. I teknologisporet lægges vægt på, at løsningerne skal være skalérbare, mulige at betale for boligejere og minimere adfærd som kilde til dårligt indeklima. Det indgår som et af kampagnens primære formål at afklare, hvilken konkrete tekniske løsninger, der passer bedst til den pågældende problemstilling og målgruppe.

 

Kampagnen har to interventionsrunder: en i 1. kvartal 2017 og en i vintersæsonen 2017/18.

Grundlaget for et sundt voksenliv skabes, når man er barn. Derfor er børns indeklima et område der fortjener stor opmærksomhed. Med indsatsområdet ”Børnenes indeklima” sætter Realdania fokus på indeklimaet de steder, hvor børnene møder indeklimaet i deres dagligdag, dvs. i skoler, daginstitutioner og børneværelser.