x

Miljøvenlig maling kan blive endnu venligere

Pressemeddelelse 12. juni 2017

Miljøvenlig maling ville være mere miljøvenligt og mindre sundhedsskadeligt, hvis man fandt nye måder at konservere på. Derfor har Egen Vinding og Datter sat sig for at udvikle en ny konserveringsblanding til brug i indendørs vægmaling, og efterfølgende søge malingen godkendt efter Biocidforordningen. Realdania støtter med 246.000 kr.

I dag indeholder det meste maling konserveringsmidlet Methylisothiazolinone (MI). Et konserveringsmiddel, som ifølge Astma Allergi Danmark påvirker flere og flere menneskers sundhed og giver allergiske reaktioner.

 

Gennem mere end 20 år har virksomheden Egen Vinding og Datter udviklet og produceret miljøvenlig linolie-emulsionsmaling til vægge og lofter – også kaldet Naturmaling. Naturmalingen er fri for MI, hvilket til gengæld skaber udfordringer i forhold til malingens holdbarhed. Det er for at løse dette problem, at Egen Vinding og Datter vil teste blandingsforhold og håndtering af en konserveringsblanding baseret på stoffer, der er mere indeklimaegnede.

 

At maling er en stor påvirkningsfaktor for indeklimaet, er ifølge projektleder Lene Wiell Nordberg, årsagen til, at Realdania støtter udviklingsprojekt:

 

”Det er vigtigt for vores sundhed og livskvalitet, at vi bliver bedre til at værne om kvaliteten af vores indeklima. Det gælder ikke mindst, når vi maler indendørs, hvor afgasningen kan gøre os utilpasse og i værste fald syge. Udvikling af sunde materialer til byggeriet er i det hele taget noget, vi bør prioritere højt, og jeg ser derfor frem til resultaterne at dette projekt. Resultater, der lægges ud som open source, og dermed også vil være tilgængelige for andre producenter af miljøvenlig maling,” siger Lene Wiell Nordberg.

 

Astma Allergi Danmark har udviklet mærket Blå krans, hvor kravet for at blive listet er, at malingen ikke indeholder MI. Ingen malingsproducenter har på nuværende tidspunkt Blå krans. (*Se note nedenfor)

 

Direktør Lars Jørgensen fra Egen Vinding og Datter, siger: ”Vi er utroligt glade for Realdanias støtte. Det vil muliggøre, at vi kan få konserveringsmetoden af vores maling endelig på plads og godkendt, så det kan blive udbredt som et reelt alternativ til MI. Det nye konserveringsmiddel består udelukkende af aktivstoffer fra Biocid-forordningens bilag 1. Det betyder, at vi kan få det godkendt efter en forenklet procedure og ret hurtigt opnå en godkendelse, da stoffer på bilag 1 allerede er godkendt som mindre belastende. Derfor er de også velegnede til at bruge indendørs.”

 

Den nuværende lovgivning pålægger ikke producenter at deklarere, når maling indeholder MI, medmindre der er tale om meget høje værdier. Ifølge Astma Allergi Danmark får flere og flere alligevel allergiske reaktioner over for maling indeholdende MI. Ikke nødvendigvis som følge af fysisk berøring med maling, men fordi stofferne findes i luften længe efter, væggene er malet.

 

Projektet er også støttet af Miljøstyrelsen.

 

 

* Vi er efter udsendelse af denne pressemeddelelse af Astma-Allergi Danmark blevet gjort opmærksom på, at der faktisk allerede findes et maling-produkt, der har Blå Krans-mærket. Desuden er der en række krav, der skal opfyldes, for at en maling kan få Blå Krans-mærket. Det må i det hele taget ikke indeholde stoffer, der er klassificeret eller anerkendt som allergifremkaldende.