x

Ny rapport: Inspiration til byggeriets aktører

Pressemeddelelse 1. februar 2017

En ny rapport peger på, at projekteringsledere bør spille en større rolle i byggeprojekter. Rapporten er udformet af Bygherreforeningen i samarbejde med et udvalg af byggeriets parter.

I byggebranchen er det en generel udfordring at sikre sammenhæng mellem bygherrerne og deres rådgivere i de stadig mere komplekse og tværfaglige byggeprojekter. Den manglende koordination fører til fejl, mangler og budgetoverskridelser i byggeprojekterne, der i stedet er afhængige af velfungerende og kompetent rådgivning. Derfor har Bygherreforeningen og byggeriets partnere nu udviklet en rapport, der skal være med til at sikre bedre arbejdsmetoder i branchen.

Rapporten peger på, hvordan løsningen blandt andet kan findes hos de såkaldte projekteringsledere. Det er dem der koordinerer og styrer på tværs af faggrupper og sikre, der er styr på alle grænseflader mellem de aktører, der indgår i projekterne. På et seminar med branchens førende aktører blev der nemlig peget på, at byggeriet mangler folk, der kan tænke på tværs af byggeprocessen og håndtere udfordringer, inden de bliver til dyre problemer.

Direktør for Bygherreforeningen Henrik L. Bang forklarer: 

”Vi ser stigende udfordringer i samarbejdet mellem bygherre og deres rådgivere, som typisk er arkitekt- og ingeniørvirksomheder. Senest dokumenteret i en måling af bygherrernes tilfredshed hos Byggeriets Evaluerings Center. Desuden oplever vi langt flere budgetoverskridelser på grund af fejl og mangler. Derfor igangsatte vi denne undersøgelse”.

Udviklingen af rapporten 

Selve rapporten er støttet af Bygningsstyrelsen og Realdania. Den er udarbejdet på baggrund af interviews med 18 eksperter i branchen og en workshop med 50 praktikere. Udgangspunktet for rapporten er et stigende antal projekter, der overskrider forventede tid og budget samt bygherrernes generelt faldende tilfredshed med rådgiverne. 

Projektchef i Realdania Lars Autrup forklarer, at der i nutidens komplekse byggeprojekter er store sammenhænge, der griber ind i hinanden. Derfor glæder han sig over, at branchens manglende fokus på projekteringsledelse nu træder frem i rapporten: 

”Vi ser manglende koordinering ude i byggeriet, som betyder, at det bliver dyrt at lave ændringer. Meget af det kunne løses ved en stærkere projekteringsledelse, som bidrager med en tværfaglig forståelse, og som er centralt placeret i beslutningsprocessen”.