x

Realdania med i nyt
verdensmåls-panel

Pressemeddelelse 3. juli 2017

Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål har nedsat et såkaldt ”2030-panel”. Realdanias adm. direktør Jesper Nygård er en af de i alt 16 aktører fra forskellige dele af det danske samfund, som skal samarbejde med politikerne om at fremme FN’s 17 verdensmål.

Det kræver samarbejde og nye partnerskaber, hvis Danmark skal nå FN’s 17 verdensmål i 2030. Derfor har Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål nedsat et ”2030-panel”.

Panelet skal supplere Folketingets tværpolitiske netværks politiske arbejde gennem sparring, input, analyser og arrangementer og forventes også at tage selvstændige initiativer til at drive dagsordenen omkring FN’s verdensmål fremad. Eksempelvis vil panelet i samarbejde med folketingsnetværket arrangere et stort årligt multi-stakeholder forum om FN’s verdensmål på Christiansborg i forbindelse med Folketingets åbning.

”Vi har etableret et stærkt, repræsentativt 2030-panel, som jeg forventer bliver en helt central aktør i arbejdet med FN’s verdensmål i Danmark. Panelet giver os politikere et forum for løbende dialog og sparring med mange af de grupper i vores samfund, der skal bidrage til at levere på verdensmålene. Jeg håber også, at vi via panelet kan række endnu bredere ud til flere aktører, f.eks. i samarbejde om enkelte verdensmål,” siger Kirsten Brosbøl, MF (S) og formand for det tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål på Christiansborg, det såkaldte 2030-netværk.

Det nyetablerede 2030-panel mødes første gang i slutningen af august og forventes at afholde sin første større konference på Christiansborg i forbindelse med folketingets åbning i oktober.

”At arbejde for FN’s verdensmål og dermed i retning af en bæredygtig udvikling på alle fronter er et kollektivt arbejde. Det gælder globalt, men det gælder også i Danmark. Hvis vi skal flytte på tingene, skal mange parter involveres og trække i samme retning. Jeg ser 2030-panelet som et udtryk for denne tankegang, og derfor er jeg rigtig glad for at være med i arbejdet,” siger adm. direktør i Realdania Jesper Nygård.

Realdania bidrager helt konkret til FN’s mål ved på klimaområdet at støtte bynetværket C40 og sammenslutningen Compact of Mayers. I Danmark arbejder Realdania over hele landet med det byggede miljø som motor for udvikling af samfundet på en lang række områder. Det gælder f.eks. i forhold til udsatte boligområder, klimatilpasning, de danske yderområder, indeklima og sårbare grupper i samfundet.

Medlemmer af verdensmåls-panelet:

Anja, Philip, formand Forbrugerrådet Tænk
Camilla Brückner, direktør, UNDP’s nordiske kontor og repræsentant for SDG partnerskabsforum
Claus Stig Pedersen, direktør for bæredygtighed, Novozymes
Henrik Skovby*, bestyrelsesformand, Dalberg Group
Jesper Nygård, adm. direktør, Realdania
Jonas Christoffersen, direktør, Institut for Menneskerettigheder
Karen Hækkerup, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer
Laila Kildesgaard, direktør, KL
Laust Gregersen, formand, Globalt Fokus
Morten Lehmann, CSR-chef, Dansk Erhverv
Nanna Højlund, næstformand, LO
Sara Krüger Falk, seniorrådgiver, DI & national focal point for UN Global Compact
Simon Hansen, regionsdirektør, C40
Steen Hildebrandt, professor, Aarhus Universitet
Torben Möger Pedersen, adm. direktør, PensionDanmark
Troels Dam Christensen, sekretariatsleder 92-gruppen

*to be confirmed