x

Realdania iværksætter i samarbejde med Københavns Kommune
et ambitiøst følgestudie af strategiske partnerskaber

Pressemeddelelse 11. maj 2017

Realdania vil i samarbejde med Københavns Kommune evaluere de strategiske partnerskaber, som kommunen for de kommende fire år har indgået om en væsentlig del af de kommunale byggeprojekter. Det ambitiøse følgestudie er finansieret af Realdania og skal både evaluere processen og resultaterne af de strategiske partnerskaber.

Københavns Kommune har indgået to separate rammeaftaler om strategiske partnerskaber for byggeopgaver de næste fire år. Rammeaftalerne indeholder alle leverancer i byggeprocessen – planlægning, projektering og udførelse. De strategiske partnerskabsaftaler skal bidrage til at reducere omkostningerne på byggeområdet, samtidig med at kommunen fastholder eller forbedrer kvaliteten. Udbuddene er samlet vurderet til at være på henholdsvis 2,3 mia. kr. til skoler, fritidshjem og daginstitutioner og 0,6 mia. kr. til idrætsanlæg, kulturinstitutioner, botilbud mv.

 

Strategiske partnerskaber i den størrelsesorden er nye i Danmark. Og det er grunden til, at Realdania har valgt at igangsætte følgestudiet, der skal gøre både kommunen og branchen klogere på de gode og dårlige erfaringer, der opstår undervejs.

 

Programchef Lennie Clausen fra Realdania siger: ”Byggebranchen får en række helt nye erfaringer med denne type samarbejder. Bl.a. får vi et bedre indblik i, hvordan længerevarende samarbejder mellem bygherre, rådgivere og håndværkere påvirker kvaliteten, innovationsevnen og læringen projekterne imellem. Den type viden har vi nu en unik mulighed for at indsamle. Og det er jeg sikker på, branchen vil få stor glæde af.”

 

Københavns Kommune ser frem til evalueringsprocessen. Ifølge byggechef Rasmus Brandt Lassen vil undersøgelsen kunne uddybe og supplere den evaluering, der i forvejen er lagt ind i partnerskabsmodellen.

 

”De længerevarende strategiske partnerskaber handler bl.a. om at skabe en læringskultur omkring vores byggerier, hvor vi – i stedet for at starte forfra hver gang – bygger videre på vores erfaringer fra tidligere gennemførte projekter. Alt sammen så vi får bedre og billigere byggerier og bliver bedre til at holde tidsplanerne. Og så er det jo fantastisk, at Realdania har valgt at gå ind i det her, så vi sammen med det meget kompetente evalueringsteam kan være endnu mere ambitiøse ift. at lære af det, vi gør,” siger byggechef Rasmus Brandt Lassen, Københavns Kommune.

 

Proces- og produktevaluering

Følgestudiet vil have to hovedspor. På den ene side en procesevaluering, der ser på samarbejdsprocesser, innovation, læringsperspektiver, konflikthåndtering mv. Og på den anden side produktevaluering, der ser på, hvilke effekter partnerskaberne har på tidsplaner, økonomi og kvalitet.

 

Følgestudiet foretages af et uafhængigt evalueringsteam bestående af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Danmarks Tekniske Universitet DTU, Byggeriets Evaluerings Centers Fond og Kungliga Tekniska Högskolan. 

 

For at følgestudiet kan bidrage med så meget viden og læring til branchen som muligt, arrangeres der en række seminarer undervejs samt en midtvejsevaluering i efteråret 2019. Den endelige evalueringsrapport ventes at ligge færdig i 2022.

Den ene aftale vedrører børne- og ungeområdet. Det handler om udvidelse, ombygning og renovering af eksisterende skoler, fritidshjem og daginstitutioner samt nybygning af daginstitutioner. Denne opgave varetages af entreprenørvirksomheden Enemærke og Petersen, KANT Arkitekter, rådgivende ingeniører Dominia, arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard, teknik- og designrådgivningsvirksomheden Norconsult og GHB Landskabsarkitekter. Samlet estimeres opgaven at have en værdi på op mod 2,3 milliarder kroner over fire år

 

Den anden aftale vedrører kommunens øvrige forvaltninger og omfatter nybygning, udvidelse, ombygning og renovering af idrætsanlæg, kulturinstitutioner, botilbud mv. Denne opgave varetages af entreprenørvirksomheden Jakon, rådgivende ingeniører EKJ, Rørbæk og Møller arkitekter, arkitektfirmaet LETH & GORI og Schul landskabsarkitekter. Opgaven estimeres at have en værdi på op mod 0,6 milliarder kroner over fire år.

Realdania har gennem en årrække støttet projekter, der fokuserer på byggeriets effektivitet, produktivitet og innovation. Bl.a. omkring fremtidens rådgiverydelser og værdiskabende byggeprocesser (Værdibyg) i samarbejde med Bygherreforeningen. Realdania har desuden tidligere støttet rapporten Long term strategic collaboration in the construction industry – en række case studies om strategiske partnerskaber fra Danmark og Sverige.