x

Troldhedestien skal skabe nye fællesskaber

Pressemeddelelse 29. januar 2017

En ny indretning og anvendelse af Troldhedestien ved Kolding skal skabe fællesskaber og styrke inklusionen. Realdania og Kolding Kommune står bag projektet.

De kommende år vil Troldhedestien blive udbygget med nye mødesteder og aktiviteter på den knap 10 km lange strækning fra Fynsvej til Dybvadbro Station. Den gamle jernbanestrækning skal være et attraktivt tilbud til alle borgere – også bevægelseshæmmede, svagtseende, psykisk sårbare og socialt udsatte, der ikke bruger området særligt meget i dag. Målet er, at mødet i det fri skal skabe nye fællesskaber mellem borgere med vidt forskellige forudsætninger.

Projektet bliver sat i gang i løbet af 2017, efter at Realdania har skænket fire mio. kr. til den første fase.

Visionerne indebærer bl.a., at Dybvadbro Station udbygges med forskellige friluftsaktiviteter, madpakkehus, træværksted, osv. Ved Bramdrupdam Dam anlægges opholdsrum, som indbyder til leg og bevægelse, og ved skovløberhuset skal der være offentlige toiletter og mulighed for at hygge sig og slappe af. Formidling og historiefortælling styrkes, og der dannes et korps af skovløbere, som skal understøtte aktiviteter og fællesskaber. Endelig skal adgangsforholdene forbedres, så det bliver lettere for gangbesværede og kørestolsbrugere at få del i oplevelserne.

”Det er en fantastisk nyhed. Vi er i Social- og Sundhedsudvalget optaget af at skabe lighed i sundhed - både når det gælder det fysiske og det mentale. Det helt specielle ved Troldhedesti-projektet er, at det ud over at skabe adgang til naturen også skaber mødesteder. Her kan udviklingshæmmede f.eks. fungere som naturvejledere for børnehaver, sådan som de allerede gør i dag. Uanset hvem man er, har man ressourcer, der kan bruges i et fællesskab. Vi har alle brug for fællesskaber, hvor vi føler os værdifulde og værdsatte, så projektet her er meget mere end en sti til motionsbrug,” siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget Lis Ravn Ebbesen.

30 mio. kr. til øget rummelighed

Samlet er der tale om en projekt til 30 mio. kr., som kommer til at strække sig over en årrække. I første omgang har Realdania skænket fire mio. kr. til første fase. Kolding Kommune bidrager med samme beløb, mens der skal søges om støtte for yderligere to mio. kr. fra andre fonde. Senerne tager parterne stilling til de to efterfølgende faser.

”Koldings ambition med udvikling af Troldhedestien er både spændende og ambitiøs: Arbejdet kræver både et engagement på tværs af kommunen og en løbende brugerinvolvering, hvis vi skal lykkes med at skabe attraktive og inkluderende fællesskaber. Vi håber, at tilgangen til inklusion kan inspirere andre. Vi glæder os også til samarbejdet om at lave konkrete effektmålinger af arbejdet. Det er centralt, at vi på en systematisk måde følger, hvordan arbejdet skaber den tiltænkte værdi lokalt”, fortæller Realdanias filantropidirektør Anne Skovbro.

Brugerne designer rum for alle

Troldhedestien bliver allerede brugt af borgere med særlige behov, men kun i begrænset omfang. For at blive klogere på, hvad der skal til for også at gøre området attraktivt for disse grupper, har beboere, brugere og medarbejdere fra Nordhøj, Bramdrupdam Bofællesskaber, Vækststedet og Overmarksgården deltaget i en designproces for at udvikle et bæredygtigt projekt.

 Også naboer og en række foreninger – spejdere, motionsløbere, mountainbikere, ryttere, osv. – har været involveret i arbejdet, da målet er at skabe bedre rammer for alle borgere.

 ”Mange er rigtigt glade for Troldhedestien, og nogle vil måske være lidt nervøse ved ændringerne. Men projektet bliver gennemført i respekt for den eksisterende natur. Vi tager udgangspunkt i de rammer og aktiviteter, som allerede findes, og ønsket om mødesteder, hvor man kan slappe af og hygge sig sammen, vil vi opfylde på en diskret og respektfuld måde. Brugerne bliver selvfølgelig involveret i arbejdet, bl.a. opretter vi et korps af skovløbere, som skal være med til at værne om Troldhedestien og understøtte spændende aktiviteter og gode fællesskaber,” siger Birgitte Kragh, formand for Miljøudvalget.

Elementerne i første fase

I løbet af 2017-2018 gennemføres følgende elementer: 
  • Ved Dybvadbro Station kommer der nye friluftsaktiviteter. De eksisterende bygninger renoveres, og stationen udvides med offentligt toilet, træværksted og møderum. Der bliver bedre parkeringsforhold, og så skal tilgængeligheden forbedres til glæde for f.eks. kørestolsbrugere.
  • Ved Bramdrupdam Dam bliver der anlagt en sti rundt om dammen, mens nye opholdssteder vil invitere til leg, bevægelse og sanseoplevelser.
  • Strækningen fra Fynsvej til Skovløberhuset får en stenmelsbelægning, så den bliver rarere at færdes på for bl.a. gangbesværede og kørestolsbrugere.
  • Langs stien anlægges der fem såkaldte trinbrætter, hvor man kan slappe af, mødes med andre og blive klogere på området og historien om den gamle Troldhedebane.
  • Et korps af såkaldte skovløbere skal understøtte aktiviteter og fællesskaber langs Troldhedestien. Der ansættes også en koordinator for skovløberne.
  • Der oprettes en Facebookside eller et andet digitalt fællesskab, hvor brugerne kan få information om aktiviteter og inspirere hinanden.
 

Om Troldhedestien

Troldhedestien er en natursti på en del af den tidligere jernbanestrækning, der forbandt Kolding og Troldhede i Midtjylland. Privatbanen var i drift i årene 1917-1968 og blev især brugt til at fragte brunkul fra Midtjylland til østkysten. I KoldingWiki kan du læse mere om Troldhedebanens historie. På OplevKolding kan du få inspiration til oplevelser og aktiviteter langs Troldhedestien.