x

Valg til Realdanias bestyrelse – og ny næstformand

Pressemeddelelse 24. april 2008

Realdania har i dag afholdt sit ordinære repræsentantskabsmøde. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Jean Brahe som formand og Jesper Nygård som ny næstformand.

Valg til bestyrelsen

Repræsentantskabet nyvalgte Lone Sejersen, Vedbæk, til bestyrelsen. Genvalgt blev Niels Busk, Åbybro, og Jørgen Zartow, Herning.

Peder J. Pedersen fratrådte bestyrelsen i overensstemmelse med den vedtægtsbestemte aldersgrænse.

Bestyrelsens konstituering

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Jean Brahe som formand og Jesper Nygård som ny næstformand.

Yderligere oplysninger 

Bestyrelsesformand Jean Brahe, Realdania, tlf. 7011 6666 
Kommunikationschef Birgitte Boesen, Realdania, tlf. 2969 5220

Fakta

Data for de genvalgte bestyrelsesmedlemmer fremgår af Årsrapport 2007

Data for de genvalgte bestyrelsesmedlemmer fremgår af Årsrapport 2007

Lone Sejersen
Direktør

Vedbæk

Født: 1954

Uddannelse: Cand.arch.

Tidligere beskæftigelse:

  • Arbejdernes Andels Boligforeningen (AAB), adm. direktør
  • Hundested Kommune, teknisk direktør
  • Hundested Kommune, vicekommunaldirektør

Om Realdanias repræsentantskab 

Repræsentantskabet er øverste myndighed og omfatter 109 medlemmer, der vælges således:

  • 60 medlemmer via 8 geografiske valg
  • 42 medlemmer via 6 faglige valg
  • 7 medlemmer vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra de Særlige Interesseorganisationer

Repræsentantskabet repræsenterer samlet set det netværk og den faglige og ledelsesmæssige viden, Realdania har brug for at kunne drive sin virksomhed på et kompetent og forsvarligt grundlag.