x

Fem medlemmer til Realdanias repræsentantskab valgt i Odense

Pressemeddelelse 8. november 2012

697 fynboer og folk fra det fynske øhav deltog torsdag 8. november på Realdanias valgmøde i Odense. På valgmødet valgte medlemmerne - blandt de seks opstillede kandidater - fem medlemmer til Realdanias repræsentantskab. Valget er gældende for en 4-årig periode.

Realdania holdt valgmøde i Odense Congress Center torsdag den 8. november.

Inden selve valghandlingen præsenterede alle seks opstillede kandidater sig fra talerstolen. De fem kandidater, der blev valgt til Realdanias repræsentantskab er:

  • Kurt Helge Adamsen, adm. direktør, Odense N 
  • Henrik Andersen, ejendomsadministrator, Faaborg
  • Povl Christensen, adm. direktør, Odense M 
  • Christina Hou Holck, godsejer, Nyborg 
  • Bent Juul Sørensen, gårdejer, Ærøskøbing

På valgmødet fortalte Realdanias bestyrelsesformand, Jesper Nygård og adm. direktør Flemming Borreskov om Realdanias virksomhed og om nogle af de over 2100 forskellige projekter, som Realdania har støttet med i alt mere end 13 mia. kroner, siden Realdania begyndte sit filantropiske virke for 12 år siden.

”Deltagerne i Realdanias valgmøder samles for at vælge medlemmer til Repræsentantskabet, men også fordi vi har en fælles passion. En passion for byer, for bygninger og for boliger. Og for alt det liv, der udspiller sig mellem byer og huse. I byens rum – på pladser og torve – og på landet. Det handler om udviklingen af byer og landsdele, fremtidens byggeri og bygningsarven – om det åbne land, kulturlandskabet – og om at bidrage til bæredygtighed på alle niveauer: Socialt og sundhedsmæssigt, miljø- og ressourcemæssigt samt økonomisk,” siger bestyrelsesformand Jesper Nygård.

Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver filantropisk virksomhed på basis af sin investeringsvirksomhed. Realdanias repræsentantskab har 109 medlemmer. De fører bl.a. tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste i realiseringen af Realdanias formål og strategier. De vælger bestyrelse, vælger revision, godkender årsrapport og godkender vedtægterne. Repræsentantskabets medlemmer formidler også viden om Realdania til deres egne netværk, videregiver deres private og professionelle erfaringer til Realdania og følger på forskellig vis med i, hvad der debatteres i det byggede miljø.