x

Seks medlemmer til Realdanias repræsentantskab valgt i Roskilde

Pressemeddelelse 21. november 2012

581 sjællændere og bornholmere deltog tirsdag 20. november på Realdanias valgmøde i Roskilde. På valgmødet valgte medlemmerne seks medlemmer til Realdanias repræsentantskab. Valget er gældende for en 4-årig periode.

Realdania holdt valgmøde i Roskilde Kongres- og Idrætscenter tirsdag den 20. november.

De seks kandidater, der blev valgt til Realdanias repræsentantskab er:

  • Susanne Borenhoff, direktør, Roskilde 
  • Henrik Espersen, direktør, konsul, Rønne 
  • Jens Klarskov, adm. direktør, Albertslund 
  • Niels Vilhelm Kofoed, gårdejer, Svaneke 
  • Michael Nellemann Pedersen, direktør, Glostrup 
  • Palle Thomsen, adm. direktør, Jyllinge

På valgmødet fortalte Realdanias bestyrelsesformand, Jesper Nygård og adm. direktør Flemming Borreskov om Realdanias virksomhed og om nogle af de over 2100 forskellige projekter, som Realdania har støttet med i alt mere end 13 mia. kroner, siden Realdania begyndte sit filantropiske virke for 12 år siden.

”Deltagerne i Realdanias valgmøder samles for at vælge medlemmer til Repræsentantskabet, men også fordi vi har en fælles passion. En passion for byer, for bygninger og for boliger. Og for alt det liv, der udspiller sig mellem byer og huse. I byens rum – på pladser og torve – og på landet. Det handler om udviklingen af byer og landsdele, fremtidens byggeri og bygningsarven – om det åbne land, kulturlandskabet – og om at bidrage til bæredygtighed på alle niveauer: Socialt og sundhedsmæssigt, miljø- og ressourcemæssigt samt økonomisk,” siger bestyrelsesformand Jesper Nygård.

Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver filantropisk virksomhed på basis af sin investeringsvirksomhed. Realdanias repræsentantskab har 109 medlemmer. De fører bl.a. tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste i realiseringen af Realdanias formål og strategier. De vælger bestyrelse, vælger revision, godkender årsrapport og godkender vedtægterne. Repræsentantskabets medlemmer formidler også viden om Realdania til deres egne netværk, videregiver deres private og professionelle erfaringer til Realdania og følger på forskellig vis med i, hvad der debatteres i det byggede miljø.