x

Foreningen RealDanmarks repræsentantskab 23.10.00

Pressemeddelelse

23. oktober 2000

Foreningen Realdanmarks repræsentantskab drøftede på mødet d.d. den af bestyrelserne for Danske Bank og RealDanmark foreslåede fusion mellem selskaberne.

På baggrund af drøftelserne vedtog repræsentantskabet følgende udtalelse:

"Repræsentantskabet har taget bestyrelsens redegørelse til efterretning og udtaler på baggrund heraf sin støtte til bestyrelsen i dens bestræbelser på at gennemføre fusionen med Danske Bank A/S".

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden for Foreningen Realdanmarks repræsentantskab Bent J. le Fèvre, på telefon 33778010.